Tekniken i våra hörapparater

Att höra ljuden är en sak, att förstå dem är något helt annat. Du börjar höra i samma ögonblick som örat fångar upp ljud. Men det är i hjärnan den avancerade processen för att tolka och förstå ljuden sker. När du har en hörselnedsättning Hjärnan behöver "gissa" för att fylla i det som fattas, vilket kräver extra energi.

Oticons hörapparater hjälper din hjärna att tolka och förstå ljuden med mindre ansträngning. BrainHearing™ handlar om att stödja hjärnans naturliga processer för att tolka och förstå ljud; orientera, separera, fokusera och känna igen. 

Enastående talförståelse

Speech Guard E bevarar och förstärker de naturliga talljuden så att du kan uppfatta varje viktig detalj, även om talet är svagt och miljön bullrig.

Speech Guard arbetar för att göra alla ljud så klara och distinkta som möjligt. Tekniken tillhandahåller kliniskt beprövade förbättringar av talförståelsen i bullriga ljudmiljöer och gör det enklare att delta aktivt i samtal. Speech Guard bidrar till att minska ansträngningen för att förstå tal och gör det enklare för dig att skifta fokus under pågående samtal.

Lokalisera ljudkällor

Spatial Sound stöder din hjärnas naturliga förmåga att lokalisera varifrån ljud kommer, så att du kan reagera på samtal och ljud omkring dig.

Förmågan att exakt bestämma varifrån ljud kommer kan vara avgörande i vardagen. Din rumsliga hörsel hjälper dig att vidta lämpliga åtgärder när ljud kommer från olika håll och källor, antingen genom att du går till ett bättre ställe eller vrider på huvudet för att optimera hörselförhållandena. Spatial Sound hjälper dig att utnyttja skillnaderna i ljud vid båda öronen för att skapa ljudvärlden omkring dig. Detta gör det enklare att orientera och lokalisera ljuden runt omkring dig.


Zooma in på det som är viktigt

Med Free Focus kan du fokusera på relevanta ljud samtidigt som du förblir medveten om omgivningen. Den automatiska funktionen hjälper dig att växla fokus från ett samtal till ett annat och skapar en klarare ljudupplevelse.

Free Focus stöder hjärnans förmåga att fokusera samtidigt som den fortsätter att orientera sig och separera ljud. Den anpassar sig automatiskt till ljudmiljön och bidrar till fokus i en komplex ljudmiljö för att möjliggöra alla ingångar för naturlig orientering och lokalisering. Alla hörapparater använder sig dock inte av samma riktverkan. Free Focus erbjuder åtskilliga riktverkanslägen. Din audionom kan hjälpa dig att ställa in de riktverkanslägen som passar just dig.


Skräddarsy din ljudupplevelse

YouMatic låter dig höra ljud på ett mer naturligt vis, på det sätt du är van vid. Oticons hörapparater kan finjusteras för att passa din unika hörselprofil och dina personliga ljudpreferenser.

Moderna, avancerade hörapparater erbjuder en betydande flexibilitet när det gäller att ställa in ljudbehandlingsfunktioner. YouMatic tar hänsyn till användarens preferenser och skapar en individuell profil, som säkerställer en mer exakt anpassning redan från början. Resultatet är personligt inställda hörapparater, vilket gör att de reagerar på dina exakta behov och gör det möjligt för dig att justera din ljuduppfattning och njuta av ljud under hela dagen.


Förbättrad förståelse av lågmälda röster

Soft Speech Booster förstärker och ökar mängden detaljer i lågmält tal samtidigt som en hög ljudkvalitet bibehålls.

Att kunna förstå lågmälda ljud är en viktig del av att kunna förstå en lyssningssituation – dessutom tillhandahåller detta de detaljer som gör att man kan förstå lågmält tal. Soft Speech Booster förbättrar lågmält tal med upp till 20 % och banar väg för en till och med ännu större tillfredsställelse. Med Inium Sense-processorn får du mer förstärkning (hörapparatsförstärkning) av lågmält tal och detta berikar känslosamma ögonblick och privata samtal utan att göra avkall på återkoppling och ljudkvalitet.

Avslappnad lyssning utan återkopplingsproblem

Återkopplingshanteringssystemet upptäcker snabbt risker för återkoppling, förebygger den effektivt och eliminerar genast plötsligt tjutande

Med Inium Sense Feedback Shield slipper du återkopplingsproblem. Återkopplingshanteringssystemet kombinerar nya tekniker för ultra-snabb detektering av återkopplingsrisker och effektiv eliminering av återkoppling. Den fungerar transparent och aktiveras endast i kritiska situationer med risk för återkoppling och upprätthåller alltid samma förstärkning (från hörapparaten) samt en optimal ljudkvalitet.


Uppfatta detaljer i tal

Speech RescueTM bevarar de ursprungliga detaljerna i tal och säkerställer återgivning och klarhet. Speech Rescue kopierar högfrekventa ljud och klistrar in dem i ett lägre frekvensintervall, där man kan höra dem. Till skillnad från liknande tekniker lämnar Speech Rescue kvar de ursprungliga detaljerna på sin plats och placerar kopiorna i tillgängliga utrymmen i talet. Speech Guard E och Speech Rescue

Fler taldetaljer än någonsin
När "s", "th" och andra kritiska högfrekventa ljud väl har räddats av Speech Rescue, kliver Speech Guard E-kompressionen in och tillhandahåller exakt rätt förstärkning av högkvalitativa ljud, samtidigt som skillnaderna i intensitet från svagt till starkt bevaras. När du hör fler talsignaler kan du uppfatta talet på ett tydligare sätt.

 • Tinnituslindring

  Vår inbyggda Tinnitus SoundSupportTM minimerar effekterna av tinnitus.

 • BrainHearing

  Din hjärna är den viktigaste delen av din hörsellösning. Lär dig mer om varför

 • Nerladdning och support

  Lär dig mer om hur du sköter och rengör dina hörapparater, installerar trådlösa tillbehör med mera.

 • Hitta en hörselklinik

  En audionom kan testa din hörsel och ta fram en behandling som passar dig