Vanliga frågor

 • > Hur laddar jag mina hörapparater?

  Du behöver bara placera hörapparaterna i laddaren. Se hur du laddar batterierna i den här filmen.

 • > Hur kan jag se att mina batterier är fulladdade?

  De gröna indikatorlamporna lyset ett fast grönt sken när batterierna är fulladdade. Se hur du avgör om batterierna är fulladdade i den här filmen.

 • > Vad händer om jag försöker ladda engångsbatterier?

  Zink-luft-batterier av engångstyp kommer inte att laddas, och laddningsstationens LED lyser med ett fast rött sken. Se hur det ser ut om du försöker ladda ett engångsbatteri i den här filmen.

 • > Vad innebär det om laddarens lampor inte lyser alls?

  Hörapparaten har inte satts i laddaren på ett korrekt sätt, eller laddare får inte ström. Ta bort hörapparaterna och kontrollera att de sitter korrekt. Kontrollera att USB-sladden är korrekt ansluten till USB-väggadaptern. Kontrollera att väggadaptern fungerar genom att ansluta den till en annan USB-enhet.

 • > Vad innebär det om en eller båda lamporna på laddaren lyser med fast rött sken?

  Batteriet laddas inte. Kontrollera att hörapparatens batteri är ett uppladdningsbart ZPower silver-zink-batteri.

 • > Är hörapparaterna avstängda under laddning?

  När hörapparaterna placeras i laddningsstationen och laddningsstationen är påslagen, stängs hörapparaterna av automatiskt.

 • > Vad händer om jag får ett telefonsamtal under laddningen?

  Hörapparaterna stängs av automatiskt under laddning, så din telefon kommer att ringa precis som när den inte är ansluten till hörapparaterna.

 • > Hur tar jag bort det laddningsbara batteriet och använder ett engångsbatteri som reserv?

  Du kan när du vill även använda ett zink-luft-batteri av engångstyp. Se hur du tar bort de uppladdningsbara silver-zink-batterierna och installerar zink-luft-batterier av engångstyp i den här filmen.

 • > Påverkas ljudkvaliteten om jag använder laddningsbara batterier?

  Inte alls. Alla Opn miniRITE-funktioner är tillgängliga när du använder laddningsbara batterier.

 • > Kan batterifacket för laddningsbara batterier bytas ut till ett batterifack för engångsbatterier?

  Ja. Det går alltid att återmontera ett vanligt Opn miniRITE-batterifack. Detta måste utföras av din audionom.

 • > Jag har redan Oticon Opn-hörapparater. Hur gör jag för att uppgradera dem till att bli uppladdningsbara?

  Prata med din audionom – denne måste beställa hem uppladdningssatsen och sedan montera ett nytt batterifack på dina Opn-hörapparater.

 • > Kräver det uppladdningsbara silver-zink-batteriet något särskilt underhåll eller vård?

  Batterisatsen kräver inget särskilt underhåll förutom normalt underhåll av hörapparaten. Tillverkaren av laddaren, batterierna och batterifacket – ZPower – har utfört omfattande korrosions- och svällningstester, och resultatet bekräftade att korrosion, fukt och svällning inte är något problem.

 • > Kan jag använda ett tork- och förvaringssystem när jag har Opn miniRITE och uppladdningssatsen ZPower?

  Ja. Du ska bara använda aktiva tork- och förvaringssystem om du måste torka dem. Du måste ta bort de uppladdningsbara silver-zink-batterierna innan du använder tork- och förvaringssystemet.

  Om du vill använda tork- och förvaringssystemet över natten, kan du inte ladda dina hörapparater samtidigt. Om du inte har laddat dina batterier måste du därför använda engångsbatterier dagen efter för att kunna använda hörapparaterna hela dagen.

 • > Hur länge ska de uppladdningsbara batterierna laddas för att bli 100 % fulladdade?

  Om batterierna är helt urladdade, ska de laddas ca 7 timmar för att bli 100 % fulladdade?

 • > Kommer jag fortfarande ha direktanslutning till min iPhone när jag använder laddningsbara batterier?

  Ja.

 • > Kan jag se batteriets status i min ON-app när jag använder laddningsbara batterier?

  Nej, ON-appen kan inte avläsa laddningsstatusen för de laddningsbara batterierna.

 • > Kan jag fortfarande använda mina IFTTT-recept när jag använder uppladdningsbara batterier?

  Ja.