Beyond the audiogram: The changing brain in hearing loss

I detta BrainHearing Network-webinarium förklarar neuroplasticitetsexperten professor Anu Sharma vad som händer i hjärnan hos personer med hörselnedsättning och diskuterar de kliniska implikationerna, och beskriver hur de senaste rönen kan användas i klinisk audiologi.

false
false