Smiling boys

Audiologisk målsättning

Hörapparater för barn och ungdomars unika behov

Oticons filosofi för barn och ungdomar speglar ett konstant engagemang för att underlätta för dig att hjälpa barn med hörselnedsättning att uppnå sin fulla potential.

Många års erfarenhet av att arbeta med barnaudionomer har lärt oss att de bästa hörapparaterna inte är formade efter vad tekniken kan göra – utan vad tekniken kan göra för att möta varje enskild användares behov. Det är inte bara barnen vi vill hjälpa, utan även föräldrarna som ansvarar för deras utveckling.

Insikter från audionomer, barn, föräldrar och lärare har lett till vår holistiska syn på hörselvård för barn och ungdomar – från audiologi och teknik till rådgivning, anpassning och service. Det är så vi tillhandahåller det mest barnvänliga hörselvården som finns.


Möt behovet hos barn i alla åldrar

Genom att agera som din "guide" till Oticons produkter, hjälper Genie dig att effektivisera anpassningsarbetet . Anpassningsbara inställningar för varje åldersgrupp hjälper dig att målrikta anpassningen utan att du behöver komma ihåg alla detaljerna. Funktioner som brusreducering och riktverkan kan aktiveras när det behövs.


Anpassning med Genie för barn och ungdomar

Ett anpassningssystem för ALLA Oticon hörapparater

Ett audiologiskt koncept baserat på barnens föränderliga behov

Effektiv DLS-implementering för större exakthet och mindre finjustering

Teacher standing by the blackboard

Produkter och lösningar

Oticon erbjuder lösningar för barn som är skräddarsydda för barns aktiva livsstil, utbildning i klassrum och många andra lösningar:

 • Barnvänliga hörapparater
 • Högpresterande FM-system
 • Trådlösa tillbehör

Målet för barn och ungdomar

På Oticon arbetar vi hårt varje dag för att hjälpa dig som audionom att skapa en bättre framtid för alla barn med hörselnedsättning.

Individanpassad hjälp

Vi hjälper barn med hörselnedsättning för att förverkliga deras fulla potential med hörapparater som kan uppfylla deras specifika behov på deras resa mot vuxenlivet.

…gör det möjligt

Vi gör det möjligt för audionomer att anpassa lösningar för barns behov i varje steg av deras utveckling - genom att optimera auditiv och kognitiv habilitering och genom att möta utmaningarna i att växa upp med hörselnedsättning.

…att skapa en bättre framtid

Vi tillhandahåller lösningar, verktyg och tekniker som ger dig allt du behöver för att ge alla barn med hörselnedsättning en bättre framtid.

Det är vårt mål.

Det är dit vi vill komma – tillsammans med dig!

Tre definierande aspekter av vårt mål

Vårt mål - “en bättre framtid för alla barn med hörselnedsättning” - är baserat på tre definierande aspekter: Personlig anpassning – Prestanda – Leva.

Personlig anpassning

Kärnan i vårt mål “en bättre framtid för alla barn med hörselnedsättning” är att utveckla hörapparater för varje enskild person genom att anpassa tekniken efter barnet, inte tvärtom. Vi vill stötta dig som audionom i att anpassa lösningar för varje utvecklingssteg hos varje barn med hörselnedsättning efter deras personliga utbildnings- och livsstilsbehov.

Prestanda

Vi på Oticon strävar efter att tillhandahålla hög prestanda i varje steg i ett barns liv med en balans mellan talförståelse och kognitiv ansträngning. Vi strävar efter att tillhandahålla teknik som optimerar auditiv och kognitiv habilitering och att ge barnen den bästa möjliga talförståelsen i varje situation, samtidigt som den kognitiva ansträngningen minimeras.

Leva

Vår produktutveckling baseras på en djup respekt för barnen med hörselnedsättning. Genom att ge stöd baserad på de praktiska detaljerna i deras livsstil, rådgivning och lyssningsstrategier vill vi möta de reella utmaningarna i att växa upp med hörselnedsättning, och försöka utveckla enkla lösningar för att hjälpa barnen, föräldrarna och audionomerna med att lösa de praktiska bekymren.

Hörseln är en stor del av ditt barns utveckling

Vi hör med vår hjärna – inte med våra öron. Öronen tar emot ljud och skickar dem till hjärnan där de hanteras för att skapa en mening. Så även om ditt barn har hörselnedsättning är hans eller hennes hjärna redo och villig att stimuleras med ljud som den kan tolka som ord, vilket är en process som stödjer en hälsosam utveckling. Det är där som Oticons BrainHearing™ för barn kommer in i bilden.

Det är aldrig för tidigt

Inte nog med att det mesta av hörseln sker i hjärnan. Även om hjärnan förblir formbar under hela livet har det visat sig att nervbanorna i hjärnan är som mest känsliga för stimuli under de första tre och ett halvt åren i livet. Ju fler ljud som ditt barn hör under de första tre åren, desto bättre kommer hans eller hennes tal, språk samt utbildningsmässiga och sociala färdigheter att utvecklas.

Hur BrainHearing för barn kan hjälpa

För att utveckla talspråksförmågan, behöver ditt barn tillgång till det största möjliga spektrumet av talljud och den mest kompletta och klara hörselsignal som är möjlig. Som en del av våra hörapparater Sensei och Sensei Super Power, hjälper Oticons kraftfulla teknologi BrainHearing för barn till med att utveckla ett brett register med kognitiva färdigheter för barn med hörselnedsättning. Oticons BrainHearing-teknologi ger en konstant ljudhantering som uppfyller barnens behov i varje utvecklingsfas. Samtidigt som barnens kommunikationsförmåga förbättras, kan förbättringarna också påverka många delar av deras liv positivt, inklusive skolarbete, sociala förhållanden och även deras självförtroende.

Två grundläggande tekniker

BrainHearing för barn består av ett antal tekniker av vilka Speech Rescue™ och Speech Guard E är de viktigaste.

Speech Rescue™ är en banbrytande Oticon-teknik som “räddar” talljud i höga frekvenser som barn med allvarlig eller grav hörselnedsättning ofta inte kan höra. Den fungerar genom att skapa kopior av ljud i höga frekvenser som ‘s’ och ‘t’ och “lägga” dem i ett lägre frekvensomfång där ditt barn kan höra dem. Speech Rescue finns i vår Sensei Super Power-modell.

Speech Guard E är vår beprövade kompressionsteknik som förstärker och skyddar talets subtila detaljer för att göra ljuden hörbara, bekväma och tydliga, så att ditt barns hjärna får lättare att känna igen signalen.

 • Audiologisk vision

  Upptäck Oticons audiologiska vision

 • Marknadsföring och support

  Upptäck våra personligt anpassade marknadsföringsverktyg som har utformats för att locka ännu fler människor till din klinik.

 • Bli ett Oticon-proffs

  Vill du sälja Oticon-produkter? Kontakta din lokala Oticon-representant.

 • Produktnyheter

  Håll dig uppdaterad med de senaste produktnyheterna.