Smiling boys

Vår audiologiska filosofi

Hörapparater för barn och ungdomar som passar alla behov

Oticons filosofi för barn och ungdomar innebär ett aldrig avtagande engagemang att ge dig stöd för att hjälpa barn med hörselnedsättning att uppnå sin fulla potential.

Lång erfarenhet av barn och audionomer har lärt oss att de bästa lösningarna inte formas av vad tekniken kan göra, utan av vad den kan göra för att möta den enskilda användarens behov. Det är inte bara barnen vi vill hjälpa, utan även de som ansvarar för barnens utveckling.

Erfarenhet inhämtad från audionomer, barn, föräldrar och lärare har resulterat i vår holistiska perspektiv på hörselvård för barn - från audiologi och teknik till rådgivning, anpassning och underhåll. De är vår målsättning att tillhandahålla den mest barnvänliga hörselvården.

Upptäck vår powerhörapparat för barn och ungdomar - Oticon Xceed Play

Vår mission för barn och ungdomar

På Oticon arbetar vi hårt varje dag för att hjälpa dig som audionom att skapa en bättre framtid för alla barn med hörselnedsättning.

Individuell omsorg

Vi hjälper barn med hörselnedsättning att nå sin fulla potential med hjälp av instrument som kan möta barnens individuella behov under hela sin uppväxt.

…för att hjälpa dig

Vi hjälper audionomer att finna lösningar till stöd för barn under hela deras uppväxt genom att optimera auditiv och kognitiv habilitering och genom att tackla de svårigheter som uppstår under en uppväxt med hörselnedsättning.

…för att skapa en bättre framtid

Vi levererar lösningar, verktyg och den teknologi du behöver för att ge varje barn med hörselnedsättning en bättre framtid.

Detta är vår mission.

Detta är vårt mål - som vi vill nå tillsammans med dig.

Tre grundpelare i vårt uppdrag

Vårt uppdrag ”en bättre framtid för varje barn med hörselnedsättning”, grundar sig på
tre huvudprinciper: 
Individanpassning – Prestanda – Vardagsliv.

 • Individanpassning

  Kärnan i vår uppdragsbeskrivning ”en bättre framtid för varje barn med hörselnedsättning” är att utveckla hörselvård för individen genom att anpassa tekniken efter barnet, inte tvärtom. Vi vill ge dig som audionom möjlighet att anpassa lösningar för varje utvecklingssteg hos barnet med hörselnedsättning med hänsyn till deras individuella utbildnings- och livsstilsbehov.

 • Prestanda

  Hos Oticon strävar vi efter att tillhandahålla högsta möjliga prestanda för varje situation i barnets liv, med en effektiv kombination av talförståelse och kognitiv belastning. Vi strävar efter att tillhandahålla teknik som optimerar hörselrelaterad och kognitiv habilitering, ger barn bästa möjliga talförståelse i alla situationer och minimerar deras kognitiva belastning.

 • Vardagsliv

  Vår produktutveckling utgår från en djup respekt för barn med hörselnedsättning. Genom att tillhandahålla stöd baserat på olika utmaningar i vardagen, rådgivning och lyssningsstrategier, har vi som mål att anpassa tekniken efter de verkliga och ofta komplexa utmaningar som är förknippade med att växa upp med hörselnedsättning. Vi utvecklar lättanvända lösningar som hjälper barnet, föräldrarna och audionomen att klara alla praktiska utmaningar.

Hörsel är en stor del av barns utveckling

Vi hör med vår hjärna – inte med våra öron. Öronen tar emot ljud och skickar signaler till hjärnan där de behandlas för att ge mening åt ljuden. Så även om ditt barn har en hörselnedsättning är barnens hjärnor alltid redo och villiga att stimuleras med ljud som de kan tolka som ord, till stöd för en hälsosam utveckling. Det är där Oticons BrainHearing™ kommer in.

Det är aldrig för sent

Inte bara sker den största delen av hörseln i hjärnan. Faktum är att att även om hjärnan är flexibel under hela människans liv, är hjärnans neurala nätverk särskilt känsliga för stimulans under barnens första tre till fyra år. Ju mer ljud barnen hör under de första åren, desto snabbare kommer deras tal, språk, utbildning och sociala färdigheter att utvecklas.

Hur BrainHearing kan hjälpa barn

För att utveckla talspråksförmågan, behöver ditt barn tillgång till det största möjliga spektrumet av talljud och den mest kompletta och klara hörselsignal som är möjlig. Som en del av våra hörapparater för barn och ungdomar, hjälper Oticons kraftfulla teknologi BrainHearing till med att utveckla ett brett register med kognitiva färdigheter för barn med hörselnedsättning.

Oticons BrainHearing technology levererar konsekvent ljudbehandling som passar ditt barns behov vid alla steg av sin utveckling. Samtidigt som ditt barns kommunikationsförmåga förbättras, kan förbättringarna också påverka många delar av deras liv positivt, inklusive för skolarbete, sociala förhållanden, och även ditt barns självförtroende.

Två kritiska tekniker

BrainHearing består av en kombination av olika tekniker, varav OpenSound Navigator™ och OpenSound Optimizer™ är några av de mest avancerade och innovativa.

OpenSound Navigator är en banbrytande innovation som låter barn njuta av en komplett och balanserad ljudbild i allt från enkla till komplexa lyssningsmiljöer, för ett kontinuerligt stöd av tillfälligt lärande.

OpenSound Optimizer analyserar förstärkt ljud otroliga 56 000 gånger/sek för att upptäcka och förebygga återkoppling innan den ens uppstår. Med hjälp av en unik brytarsignal av återkoppling ger OpenSound Optimizer upp till 6 dB mer stabil förstärkning, för bibehållen hörbarhet och bättre ljud i vardagliga, dynamiska situationer.

 • Vi tänker först och främst på hjärnan

  Så här tänker vi BrainHearing på Oticon.

 • Marknadsföring och support

  Upptäck våra personligt anpassade marknadsföringsverktyg som har utformats för att locka ännu fler människor till din klinik.

 • Bli ett Oticon-proffs

  Vill du sälja Oticon-produkter? Kontakta din lokala Oticon-representant.