Trender

Användarna behov förändras konstant. Mer än någonsin tidigare vill människor ha direkt information och tillförlitliga hörsellösningar så snart de bestämmer sig för att agera – och de jämför gärna flera alternativ för att få det.

Din verksamhet kommer att påverkas från en makronivå av samhällets förändringar till en mikronivå av användares ändrade behov och beteenden. För att säkra att du kan uppfylla användarnas behov och bevara deras lojalitet måste du vara förberedd.

För att stärka din position som modern audionom och för att tydligt differentiera dig från konkurrenterna är det viktigt att du är utrustad för att möta marknadens behov och förväntningar. Vi kan hjälpa dig att erbjuda de allra bästa hörapparaterna till människor med hörselnedsättning.

Oticon kan erbjuda dig det allra starkaste produktsortimentet och stöd för att dina klienter ska höra bättre och för att du ska kunna bygga din verksamhet – baserat på faktiska insikter från våra kontinuerliga användarundersökningar och fältstudier.

Vi delar samma mål. Tillsammans kan vi nå dem!

Audiologins framtida arena

Inspirerat av forskning, av insikter som redan finns i våra lösningar samt genom insikter om moderna användare, utvecklas lösningar till nya nivåer som hjälper dig som audionom att stärka dina kunders möjligheter att uppnå ett socialt och aktivt liv.

Detta kommer att förverkligas genom ett individualiserat förhållningssätt som optimerar de unika egenskaperna hos den som använder hörapparater.

Audiologin förändras

I ett försök att uppfylla de föränderliga användarbehoven är audiologin inte längre bara ett antal diagnostiska tester. Den innefattar en mängd olika aktiviteter och kräver förståelse av discipliner som psykologi, konstruktion och datalogi.

Audionomer måste fortfarande förstå hur hörseln fungerar och effekterna av en hörselnedsättning, men de måste också förstå de påfrestningar som hörseln utsätts för vid hörselnedsättning.

De måste även förstå motivationens roll och uppmuntrans roll i rehabiliteringsprocessen, de fysiska egenskaperna och hörapparaternas möjligheter, hur man programmerar och styr olika hörsellösningar samt hur man behandlar användaren på ett korrekt sätt.

 • En expertpanel kommenterar ändringar i teknik, fokus och utförande som redan har och som kommer att fortsätta att påverka hörselvården. De förutspår en traditionell konsument kontra en teknikintresserad konsument, en övergång från ett leverantörsinriktat system till ett patientinriktat system, samt en övergång från produktbaserade till tjänstebaserade kliniker som fokuserar på alla aspekter av patienten, inklusive rehabilitering.

  H. Abrams et al. (2007): “The Future of Hearing Healthcare Delivery”

Dagens användare lever längre och förväntar sig mer

Traditionellt sett har många klienter med hörselnedsättning levt ett tyst, mer passivt liv. Men du har nog märkt att dagens klienter inte är beredda att kompromissa med sitt liv. Människor söker upp och njuter av kulturella och sociala aktiviteter som aldrig förr. Faktum är att fritidsaktiviteter är extremt viktigt för äldre personer eftersom det hjälper till att upprätthålla hälsan och livsglädjen.

För att kunna delta i aktiviteter måste hjärnan hos en person med obehandlad hörselnedsättning arbeta mycket hårdare. Det gör att det blir en större utmaning att hantera om de inte ska bli helt slutkörda vid dagens slut.

"

"Oavsett livsstil och målsättningar vill de kunna få ut det mesta av varje dag, och de vill upprätthålla sin vitalitet under hela livet."

Dessutom stiger den förväntade livslängden. Människor kan nu förvänta sig att leva tio år längre. För många innebär det att de lever 20-25 % av sina liv som socialt aktiva pensionärer eftersom de kan ha en bättre hälsa längre upp i åren.

 • Audiologiskt ändamål

  Upptäck Oticons audiologiska ändamål

 • Marknadsföring och support

  Upptäck våra personligt anpassade marknadsföringsverktyg som har utformats för att locka ännu fler människor till din klinik.

 • Produktnyheter

  Håll dig uppdaterad med de senaste produktnyheterna.

 • Bli ett Oticon-proffs

  Vill du sälja Oticon-produkter? Kontakta din lokala Oticon-representant.