Vanliga frågor

 • > Måste användaren öppna batterifacket för att ladda?

  Nej, användaren placerar bara hörapparaterna i laddaren utan att öppna batterifacket. Se hur du laddar batteriet i den här filmen.

 • > Hur gör jag för att Opn miniRITE ska bli en laddningsbar lösning?

  Se hur du gör i den här filmen.

 • > Hur kan användaren se när deras batteri är fulladdat?

  De gröna laddningsindikatorerna lyser med att fast grönt sken när batteriena är fulladdade. Se hur du kan avgöra om batterierna är fulladadde i den här filmen.

 • > Vad händer om användaren försöker att lada upp engångsbatterier?

  Zink-luft-batterier av engångstyp kommer inte att ladda. Laddningsstationens LED kommer att lysa ett fast rött sken. Se hur det ser ut om du försöker ladda ett engångsbatteri i den här filmen.

 • > Stängs hörapparaterna av under laddning?

  Hörapparaterna stängs av automatiskt under laddning.

 • > Vad händer om en användare får ett telefonsamtal under laddning?

  Eftersom hörapparaterna är avstängda kommer telefonen att ringa precis som när den inte är ansluten till hörapparaterna.

 • > Påverkar de laddningsbara batteriena ljudkvaliteten?

  Inte alls. Alla Opn miniRITE-funktioner är tillgängliga när du använder laddningsbara batterier, även den fullständiga ljudupplevelsen.

 • > Går det att ångra sig och byta tillbaka till ett vanligt Opn miniRITE-batterifack?

  Ja. Det är bara att byta batterifack igen.

 • > Vad innehåller uppladdningssatsen ZPower?

  Uppladdningssatsen ZPower innehåller en laddare, två batterifack, två laddningsbara silver-zink-batterier, en sats färgmärkningar och en användarmanual för ZPower.

 • > Krävs någon särskild vård eller underhåll för uppladdningssatsen med silver-zink-batterier?

  Den här satsen kräver inget särskilt underhåll förutom vad som normalt förväntas för en god hörapparatsvård. Tillverkaren av laddaren, batterierna och batterifacket – ZPower – har utfört omfattande korrosions- och svällningstester, och resultatet bekräftade att korrosion, fukt och svällning inte är något problem.

 • > Kan användaren använda ett tork- och förvaringssystem om de har Opn miniRITE och uppladdningssatsen ZPower?

  Ja. Användare med ett aktivt tork- och förvaringssystem kan använda det när så behövs. Om torkning krävs ska användaren ta bort de laddningsbara silver-zink-batterierna innan tork- och förvaringssystemet används. Om användaren vill torka hörapparaterna över natten, ska engångsbatterier användas dagen efter så att hörapparaterna kan användas hela dagen.

 • > Vilken prestandanivå i Opn miniRITE är kompatibel med uppladdningssatsen ZPower?

  Uppladdningssatsen ZPower är kompatibel med alla prestandanivåer i Opn miniRITE.

 • > Påverkas anpassningen i Genie 2 om jag använder en Opn miniRITE med ett ZPower-batterifack.

  ZPower-batterifacket påverkar inte anpassningen på något sätt. Opn miniRITE med ZPower-batterifack har stöd för både trådlös anpassning och anpassning med kabel.

 • > Hur länge måste de laddningsbara batterierna laddas för att bli 100 % fulladdade?

  Om batterierna är helt urladdade ska de laddas ca 7 timmar för att bli 100 % fulladdade.

 • > Kommer jag att ha direktanslutning till min iPhone även när jag använder uppladdningsbara batterier?

  Ja.

 • > Kan jag se batteristatusen i min ON-app när jag använder laddningsbara batterier?

  Nej, ON-appen kan inte avläsa de laddningsbara batteriernas laddningsstatus.

 • > Kan jag fortfarande använda mina IFTTT-recept när jag använder de laddningsbara batterierna?

  Ja.