Oticon Opn™

Bevisad att göra det enklare för hjärnan

En äkta BrainHearing™-lösning

Oticon Opn ger hjärnan ett betydande stöd i komplexa ljudmiljöer

Oticon Opn ger hjärnan bättre förutsättningar att prestera, och gör det möjligt för hjärnan att förstå tal utan att begränsa tillgången till resten av ljudmiljön.

Detta innebär att hjärnan lättare kan fokusera på de mest intressanta ljuden, och växla fokus ifall något viktigt inträffar. Genom att hjälpa hjärnan att förstå ljud, får användarna mer kontroll som resultat.

Titta på filmen för att lära dig mer

[iframe src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=042ba1304b649b7ddf206b372a1c1911&source=embed&photo%5fid=13281765" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Oticon Opn ger avsevärt minskad lyssningsansträngning

Nya studier har visat en avsevärt ökad lyssningsansträngning för människor med hörselnedsättning, t.o.m. när bruset är lägre än talet.

Att testa människors förmåga att förstå tal i bullriga miljöer har blivit något av ett riktmärke för hörselstudier. Men när det kommer till att förstå hur människor med hörselnedsättning hanterar dagliga hörselsituationer, så är ett enkelt tal-i-brus-test inte tillräckliga.*

Tack vare hastigheten och precision i tekniken för åtkomst av fler talare (MSAT, ”Multiple Speaker Access Technology”), kan OpenSound Navigator minska bruset tillräckligt för att avsevärt minska lyssningsansträngningen i vardagliga lyssningsmiljöer och samtidigt leverera en öppen ljudupplevelse.

OpenSound Navigator bidrar genom detta till att betydligt minska skillnaden i lyssningsansträngning för personer med normal hörsel och personer med hörselnedsättning. Oticon Opn 1 ger det mest omfattande stödet i olika ljudmiljöer.***** Keidser, ”Introduction to Special Issue: Towards Ecologically Valid Protocols for the Assessment of Hearing and Hearing Devices”, JAAA 2016
** Ohlenforst et al. 2017."Impact of stimulus-related factors and hearing impairment on listening effort as indicated by pupil dilation" Hearing research – Persons with hearing loss had audibility compensated with audibility.
*** Wendt et al. 2017, Impact of noise and noise reduction on processing effort: A pupillometry study", Ear and Hearing – Data indicate a 33% and 35% reduction in peak pupil dilation at SNRs of 1.3dB and 7.1dB respectively. Individual benefits may depend on prescription.

**** Only Oticon Opn 1 has the full effect of OpenSound Navigator™

Oticon Opn

Om BrainHearing

Att höra är en kognitiv process och en hörselnedsättning begränsar de detaljer som hjärnan tar emot, vilket gör det svårare för att hjärnan att förstå ljud.

Oticon Opn tillhandahåller bättre hörsel med mindre ansträngning genom att understödja hjärnans sätt att förstå ljud, vilket gör det möjligt för hjärnan att 1. orientera, 2. separera, 3. fokusera och 4. förstå ljud på ett optimalt sätt. Detta kallar vi för hjärnhörsel (BrainHearing).

Lär dig mer om BrainHearing

1. Orientera

När alla ljud är tillgängliga och det finns detaljerad rumslig information, kan hjärnan på ett naturligt sätt orientera sig i ljudmiljön.

2. Separera

Den förbättrade kontrasten mellan elementen i den öppna ljudupplevelsen hjälper hjärnan att separera relevanta ljud från konkurrerande brus.

3. Fokus

Med ständig tillgång till ljud, även i komplexa omgivningar, kan hjärnan själv välja vad den vill fokusera och omfokusera på.

4. Känna igen

När ljuden återbalanseras blir de distinkta och lätta att känna igen. Detta frigör hjärnkapacitet för att lagra och hämta fram information.

Hörapparater som hjälper hjärnan att hålla sig i trim

Aktiv användning av hörapparater gör det enklare för personer med hörselnedsättning att delta i sociala aktiviteter. Sociala aktiviteter stimulerar hjärnan, vilket minskar risken för accelererad kognitiv försämring.

“Det’ är aldrig för sent att ta itu med en hörselnedsättning. Men ju snabbare du behandlar din hörselnedsättning, desto bättre är det för din kognitiva förmåga, ” säger Hélène Amieva, professor vid Bordeaux-universitetet.

Titta på filmen.

[iframe src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=581d6db8e57f96b0c9ffe3789d33102b&source=embed&photo%5fid=13328970" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

 • Oticon Opn

  Teknik

  Vår nya banbrytande Velox-plattform™ möjliggör ett paradigmskifte inom hörselvården.

 • Oticon Opn

  TwinLink™

  Det här är världens första hörapparat med två kommunikationssystem.

 • Oticon Opn

  OpenSound Navigator™

  Ett genombrott i hanteringen av flera talare.