Hur du kan hjälpa en kollega med hörselnedsättning

Lästid: 3 min.
06-01-21

Hur du hjälper en kollega med hörselnedsättning

Att leva med hörselnedsättning är en resa. Resan omfattar många delar, först medvetenheten om dess existens, sedan tvekan och beslutet att vilja göra något åt det och skaffa hörapparater. Längs vägen kan många frustrationer uppstå när kommunikationen är svår (för alla inblandade) och social isolering kan uppstå både på jobbet och på fritiden.

 

Denna resa är unik för varje individ och kommer att variera beroende på graden av hörselnedsättning, personlighet och öppenhet för ny teknik. Resan blir lättare med  stöd från släktingar, vänner och kollegor.

Att jobba med personer med hörselnedsättning kan vara en utmaning. För både dig och dem. Det är en osynlig funktionsnedsättning med synliga lösningar. Många har svårt för att prata öppet om sin hörselnedsättning.

Varför?

Det finns en stigmatisering1 relaterad till hörselnedsättning eftersom många förknippar det med åldrande. Men fler och fler människor drabbas av hörselnedsättning före man når pensionsålder2, vilket innebär att du snart kanske kommer behöva hjälpa en kollega.

Vad är hörselnedsättning?

Hörselnedsättning är ett komplext tillstånd och det finns en enorm mängd information relaterad till detta ämne. Vissa personer klarar sig utan sina hörapparater och använder dem inte hela tiden, medan andra förlitar sig på dem helt. Många använder sina hörapparater för att lindra sin tinnitus. Andra använder andra lösningar, som cochleaimplantat och benförankrade hörapparater.

En hörapparat är inte bara en ljudförstärkare. Varje användare går igenom en rehabilitateringsperiod som öppnar dörren till en livslång relation med livsomvälvande teknologi och omsorg. Hörapparater betyder inte heller att kommunikation inte längre är ett problem. Det finns fortfarande många utmanande vardagssituationer där ytterligare stöd krävs.

Hur hörselnedsättning påverkar arbetsrelationer

Hörselnedsättning kan påverka många delar av människors liv. Effekten av obehandlad hörselnedsättning kan påverka relationer, deras självförtroende och allmänna livskvalitet3.

Precis som med alla relationer är det lättare att ha de svåra samtalen när du känner tillit. När du känner en person väl kanske du känner dig mer bekväm med att ta upp din hörselnedsättning, särskilt om du märker att din kollega har en hörselnedsättning innan hen själv gör det. Om så är fallet kan du på ett subtilt sätt uppmuntra dem att söka hjälp och besöka en hörselklinik.

Kom ihåg att din kollega kommer att befinna sig på en resa som börjar med förnekande av att ha en hörselnedsättning4, känna frustrationer, rädsla och oro. De kan oroa sig för att deras hörselförmåga kommer att försämras ytterligare och vad detta kommer att betyda för dem i framtiden.

Beroende på hur väl du känner din kollega kan du berätta om någon i ditt nätverk eller din familj som också lever med en hörselnedsättning. Det kan få dem att känna sig mindre sårbara och vara öppna för att berätta om sig själva.

Hur DU kan hjälpa en kollega med hörselnedsättning

Var öppen och beredd att göra vissa förändringar av ditt teams arbetsrutiner. Om du är chef, se till att det finns tillräckligt stöd i form av en till person som kan registrera intressenters bidrag, till exempel under presentationer. Ta aldrig bort dem från en uppgift utan deras samtycke.

Skapa en inkluderande arbetsmiljö. Du kan till exempel gå till personens arbetsplats och informera när teamet går på lunch, upprepa skämt och inkludera dem i småprat. När gruppsamtalet byter ämne snabbt och det är mycket bakgrundsljud kommer din kollega att tycka att det är extra jobbigt att hänga med. Deras tystnad kan vara ett tecken på att de inte hör allt som sägs.

Stämpla dem inte som oartiga eller asociala. De kanske väljer att undvika lunch i den bullriga matsalen eller sociala sammankomster eftersom de vet att de kommer att ha svårt att hänga med i samtalen. Vilket får dem att känna sig utanför. Ibland är en kväll ensam på hotellrummet mer tilltalande än den sociala middagen på en affärsresa.

Öka ditt tålamod och din empati. Sätt dig in i deras situation. Visa dig nyfiken på att lära dig om de superkrafter de har utvecklat till följd av sin hörselnedsättning. Undvik att bombardera dem med för många frågor för tidigt om hur och varför deras hörselnedsättning uppstod. Ta det försiktigt med din nyfikenhet när du bygger upp en relation.

Fråga dem vad de behöver och hur du (och teamet) kan stödja dem. Det är inte alla som vill att deras hörselnedsättning ska få uppmärksamhet. Genom att möta dem där de befinner sig i sin hörselnedsättning skapar du en avslappnad atmosfär som främjar det stöd de behöver.

Uppmuntra dem att vidta åtgärder om de inte har gjort det ännu och känner sig frustrerade.

Läs mer: Hur en hörapparat kan vara till hjälp för dig och din kollega?

7 goda kommunikationsvanor för att underlätta samtal

Hörselnedsättning är en visuell upplevelse och många personer med hörselnedsättning är experter på läppavläsning. Dessa kommunikationstips är till för att underlätta samtal:

  1. Tala långsamt, tydligt och var beredd att upprepa

  2. Starta och avsluta konversationen vänd mot dem

  3. Tala inte med munnen full av mat

  4. Tala inte med handen framför munnen

  5. Vänd inte ryggen åt din kollega när du talar/presenterar/tränar

  6. Kalla inte på deras namn när de har ryggen mot dig

  7. Mumla eller viska inte

Vill du förstå vad dina kollegor med hörselnedsättning går igenom?

Läs mer: Hantera hörselnedsättning på arbetsplatsen

 

_____________________________________________________

[1] Barker, A. B., Leighton, P., &Ferguson, M. A. (2017). Coping together with hearing loss: A qualitative meta-synthesis of the psychosocial experiences of people with hearing loss and their communication partners. International Journal of Audiology, 56(5), 297-305. doi:10.1080/14992027.2017.1286695

[2] Cunningham, L. L., &Tucci, D. L. (2017). Hearing Loss in Adults. The New England journal of medicine, 377(25), 2465–2473. https://doi.org/10.1056/NEJMra1616601

[3] Punch, J. L., Hitt, R., &Smith, S. W. (2019). Hearing loss and quality of life. Journal of Communication Disorders, 78, 33-45. doi:10.1016/j.jcomdis.2019.01.001

[4] Barker, A. B., Leighton, P., &Ferguson, M. A. (2017). Coping together with hearing loss: A qualitative meta-synthesis of the psychosocial experiences of people with hearing loss and their communication partners. International Journal of Audiology, 56(5), 297-305. doi:10.1080/14992027.2017.1286695