Index:

1. Vad är en cookie?
2. Därför samlar vi in information
3. Den typ av information som vi samlar in
4. Yppande för tredje part
5. Hur kan jag undvika och/eller ta bort cookies? 
6. Ändring
7. Kundernas frågor

1. Vad är en cookie 
Våra webbplatser använder cookies. En cookie är en liten textfil som lagras av oss på din dator för våra registreringssyften. Vår javaskriptbesökarspårningslösning använder cookies som ett sätt att identifiera ifall en besökare har kommit till vår webbplats för första gången, eller om besökaren har besökt vår webbplats förut. Vi använder både sessions-ID och permanenta cookies för att spåra hur du tittar på vår webbplats. En sessionscookie förfaller så snart du lämnar vår webbplats, medan en permanent cookie stannar kvar i din dator för att hjälpa oss att mäta antalet återvändande besökare till vår webbplats.

Vi använder även cookies för att du ska slippa att ange ditt lösenord eller identifiera dig på annat sätt mer än en gång per besök.

2. Därför samlar vi in information 
Vi använder information om våra besökare för att förbättra våra produkter och samla in viktig information som kan hjälpa oss att förbättra våra webbplatser. Vi tar din sekretess på största allvar, och vi samlar bara in och sparar information så länge som vi behöver den för en specifik uppgift. Den information vi samlar in kan inte användas för att identifiera dig som en individ. Denna information används endast i aggregerad form för att upplysa oss om varifrån våra besökare kommer, vad de tittar på och vad de ägnar mest tid åt. På detta sätt kan vi förbättra våra webbplatser och skapa en ännu bättre upplevelse för dig.

Vi använder en javaskriptbaserad besökarspårningslösning vid namn Netminers som har utvecklats av Netminers ApS. Denna programvara använder cookies i din dator tillsammans med små javaskript på våra sidor som körs varje gång du klickar någonstans på vår webbplats. Vi använder denna programvara för att spåra klickströmsdata och analysera olika användarbeteenden, som är avgörande för att vi ska kunna förstå våra besökares behov och intressen, samt vår möjlighet att förbättra våra webbplatser.

Aggregerad besökarinformation skickas från din dator till säkra servrar som ägs av Netminers ApS. Endast Oticon A/S och Netminers ApS har tillgång till dessa data. Försäljning eller överlåtande av data till en tredje part är strikt förbjudet.

3. Den typ av information som vi samlar in: 
•  Din referens (dvs. varifrån du kom, t.ex. Google)
• Datum och klockslag för ditt besök
• Dina regionala och språkliga inställningar (för att bestämma i vilket land du befinner dig)
• Operativsystem (Windows, OS X, Linux o.s.v.)
• Webbläsare & Webbläsarversion (Internet Explorer, Firefox, Opera, Safari o.s.v.)
• Skärmupplösning (1280x1024, 1024x768, o.s.v.)
• JavaScript-stöd
• Java-stöd
• Besökar-ID (tillhandahålls av en cookie som vi placerar i din dator när så är möjligt, och detta hjälper oss att mäta hur många
• besökare som återkommer till våra webbplatser)
• IP-adress (din dators adress på Internet)
• Titeln på den sida du tittar på
• Länken till den sida du tittar på

4. Yppande för tredje part 
Den enda tredje party som kan få åtkomst till din information är vår besökartrafiksleverantör Netminers ApS. Vi lagrar våra aggregera besökartrafikdata och undersökningsdata på deras säkra servrar i Danmark. Netminers ApS är strikt förbjudna att överföra någon som helst del av våra data som är lagrade på deras servrar till någon som helst tredje part.

Vi lämnar inte ut information som kan identifiera personer eller känslig information till tredje part utan ditt i förväg inhämtade uttryckliga tillstånd, med undantag för krav från lagstiftning eller myndigheter. Sådan information lagras hos Oticon A/S eller i Netminers ApS:s säkra servrar.

5. Hur kan jag undvika och/eller ta bort cookies? 
De flesta webbläsare accepterar cookies som standard, men du kan ändra dina webbläsarinställningar så att de inte accepterar cookies eller tar bort cookies från ditt system. De flesta webbläsare tillåter ett "privat" läge som alltid raderar cookies efter ett besök. Beroende på vilken webbläsare du använder, heter denna inställning olika saker. Här nedan hittar du de vanligaste webbläsarna och det "privata" läget:

- Internet Explorer 8 och nyare; InPrivate

- FireFox 3.5 och nyare; Private Browsing

- Google Chrome 10 och nyare; Incognito 

- Safari 2 och nyare; Private Browsing

- Opera 10.5 och nyare; Private Browsing 

Läs igenom din webbläsares hjälpavsnitt för mer information om hur du ställer in "privat" läge eller hur du tar bort cookies. Du kan besöka vår webbplats även om din webbläsare befinner sig i "privat" läge, men användarupplevelsen blir kanske inte optimal och eventuellt fungerar inte vissa funktioner.

6. Ändringar
Vi förbehåller oss rätten att enligt eget godtycke när som helst ändra och/eller radera denna sekretess- och cookiepolicy utan att meddela dig detta i förväg. Vi kommer alltid att posta den aktuella versionen av denna sekretess- och cookiepolicy på webbplatsen.

7. Kundernas frågor 
Om du har några frågor eller kommentarer eller om du vill utöva dina tillämpliga lagstadgade rättigheter, är du välkommen att kontakta vårt team genom att e-posta till:contact-us@oticon.com eller så kan du ringa oss på: +45 3917 7100.