Skydda hörseln

Hörselskada som orsakas av buller inträffar p.g.a. att höga ljud skadar vissa hörselorgan i innerörat. Ett högt ljud börjar sin färd från en ljudkälla – som ett gevärsskott, en explosion, eller musik från kraftfulla högtalare – och färdas genom luften in genom örat, där det börjar göra skada.

Kommer du ihåg Quasimodo? Om man var utsatt för ljudet från stora klockor som i Notre Dame skulle de flesta inte tveka att använda ett par öronproppar, men det är inte bara riktigt höga ljud som gör skada. Hörseln kan också ta skada om man utsätts för höga ljud upprepade gånger. När ljudnivån överstiger en viss nivå börjar ljudet att förstöra nervändarna i innerörat. Om det här inträffar upprepade gånger skadas nervändarna permanent, vilket resulterar i permanent hörselskada.

När blir ett högt ljud farligt? 

Följande situationer kan ofta vara farliga för hörseln:

 • Om du måste skrika över bakgrundsljudet för att göra dig hörd

 • Om du får ont i öronen av ljudet eller det börjar ringa i öronen

 • Om du har svårt att höra flera timmar efter att ha hört ljudet

Det som avgör om en hörselskada uppstår är ljudets intensitet och varaktighet. Ljud mäts i decibel (dB), där 0 är det svagaste ljud en människa kan uppfatta och 180 är den ljudnivå en rymdraket orsakar när den skjuts upp. I våra dagliga liv är ljudnivån vid en normal konversation ca 60 dB, en gräsklippare ca 90 dB, en motorsåg ca 100 dB, en rockkonsert ca 115 dB, och en jetmotor ca 140 dB. Enligt experterna är risken stor att hörseln skadas om man utsätter sig för mer än 85 dB kontinuerligt. Ju längre man utsätts för höga ljud och ju närmare ljudkällan man befinner sig, desto större är risken för hörselskada.

 

Hörselskada orsakad av buller hos ungdomar

Hörselnedsättning orsakad av buller drabbar inte bara vuxna. Studier har nyligen visat på en alarmerande ökning av hörselnedsättning hos tonåringar. Resultaten visar att hög musik – plus musik som spelas upp direkt i öronen via hörlurar är den största boven här. I extrema fall kan buller orsaka ringningar i öronen. Det här tillståndet, som kallas tinnitus, orsakas av skada på hörselnerven och blir ofta permanent. Många människor i femtioårsåldern som växte upp med rock & roll känner idag av effekterna av endera hörselnedsättning eller tinnitus orsakad av hög volym. Som tur är blir hörapparaterna allt bättre och mer anpassade för den här gruppens speciella behov, och förhoppningsvis kan forskarna en dag hitta ett verkligt effektivt sätt att behandla tinnitus.

Vad kan du göra för att undvika hörselskada?

Svaret är enkelt: överbelasta inte öronen! Och om du riskerar att göra det, använd hörselskydd som öronproppar eller hörselskydd av god kvalitet. Använd hörselskydd om du arbetar i en bullrig miljö. Använd hörselskydd när du använder elverktyg eller annan bullrande utrustning. Använd hörselskydd när du jagar eller åker motorcykel eller andra bullriga fordon. Hörselskydd finns tillgängliga i olika varianter och storlekar, och kan även specialanpassas. Din audionom kan ge råd om vilken typ av hörselskydd som passar dig bäst.

Hitta en audionom nära dig

 • Testa hörseln

  Misstänker du att du har nedsatt hörsel? Ta första steget och svara på frågorna i det här korta frågeformuläret

 • Få hjälp

  Gör så här om du misstänker att din hörsel försämrats, och hitta rätt lösning på problemet

 • Tinnitus

  Vad är tinnitus, varför drabbas vissa människor och vad kan man göra för att lindra symptomen

 • Hitta en hörselklinik

  En audionom kan testa din hörsel och ta fram en behandling som passar dig