NY forskning visar:

Oticon More™ överträffar sina konkurrenter

8 av 10 personer föredrar ljudkvaliteten i Oticon More

Fantastiska testresultat i verkliga, komplexa ljudmiljöer visar att Oticon More ger hjärnan bättre åtkomst till tal. Dessutom ger hörapparaterna snabbare åtkomst till fler meningsfulla omgivningsljud, med bättre kvalitet1. Hela 8 av 10 personer med hörselnedsättning föredrar denna ledande ljudkvalitet i olika ljudmiljöer2.

Jämfört med två premiumhörapparater:

 • Mer tal

  Bättre åtkomst till tal runt användaren

 • Mer ljud

  Åtkomst till mer relevanta ljud i ljudmiljön

 • Snabbare anpassning

  Snabbare anpassning till förändringar i ljudmiljön

 • Bättre ljudkvalitet

  Bättre bevarande av ljud med mer kontrast och detaljer

Hur vi testade tre av världens bästa hörapparater

Titta på filmerna för att se hur Oticon More presterade i komplexa och verkliga ljudmiljöer, jämfört med två andra premiumhörapparater.

 • Del 1: Bättre åtkomst till
  tal runt användaren

  Upptäck hur detta är möjligt utan att stänga ute andra viktiga ljud

 • Del 2: Snabbare åtkomst till fler ljud med bättre kvalitet

  Upptäck hur Oticon More återger ljudmiljön med mer detaljer och tydlighet.

 • Del 3: 8 av 10 personer föredrar ljudkvaliteten i Oticon More

  Läs om hur personer med hörselnedsättning betygsatte Oticon More jämfört med två premiumhörapparater i olika ljudmiljöer.

VIktiga slutsatser från de tre testerna:

Oticon More ger hjärnan bättre åtkomst till tal runt användaren genom att ge åtkomst till mer ljud – inte mindre!

Grafiken visar hur hörapparaten Oticon More överträffar Hörapparat A och Hörapparat B vad det gäller åtkomst till tal från sidan - och detta är bara en av slutsatserna från testerna.

Sammantaget visar testerna att Oticon More ger hjärnan bättre åtkomst till tal i komplexa ljudmiljöer, samtidigt som hjärnan får bättre tillgång till fler, meningsfulla omgivningsljud.

Dessutom visar testerna att Oticon More ger snabbare åtkomst till fler och mer relevanta ljud, med bättre ljudkvalitet. Det betyder att hjärnan lättare kan hålla reda på vad som händer i omgivningen - vilket hjälper användaren att delta i vardagens alla aktiviteter.

Läs mer om vår evidens i vårt whitepaper

8 av 10 personer föredrar ljudkvaliteten i Oticon More

Efter att ha mätt de tre hörapparaternas audiologiska prestanda undersökte vi hur användare upplever ljudkvaliteten.

Vi bad personer med olika typer av hörselnedsättning att göra ett preferenstest för att utvärdera ljudkvaliteten i olika ljudmiljöer.

Återigen överträffade Oticon More konkurrenterna. Oticon More fick inte bara det högsta genomsnittsbetyget i de olika ljudmiljöerna. Hela 8 av 10 personer föredrog ljudkvaliteten hos Oticon More framför de två konkurrenterna när de lyssnade på tal genom ett ansiktsskydd och på samtal i restauranger eller kaféer.

Läs mer om vår kliniska evidens i vårt whitepaper

Slutsats:

Oticons nya metod för ljudbehandling överträffar traditionell hörapparatteknologi i komplexa ljudmiljöer


Testresultaten bekräftar effektiviteten i Oticons nya metod för ljudbehandling: att ge hjärnan mer ljud, inte mindre!

Där konkurrenterna stänger ute omgivningsljud med traditionell riktverkan, brusreducering, komprimering och återkopplingshantering fokuserar Oticon på att ge hjärnan åtkomst till mer ljud.

Denna nya metod för ljudbehandling är möjligt tack vare ett mycket intelligent Deep Neural Network och de nya innovativa teknologierna: MoreSound Intelligence™ och MoreSound Amplifier™.


Upptäck de banbrytande teknologierna i Oticon More

 • Det var lättare att hoppa in i en ny ljudmiljö.

  Ole, Oticon More-användare

 • Det var lättare att delta i samtal runt bordet, utan att förlora känslan av bakgrundsljud.”

  Berit, Oticon More-användare

 • ”Ljudet var märkbart annorlunda – det var tydligare

  Helge, Oticon More-användare

Berättelserna representerar endast den individuella användarens upplevelser (som inte deltog i preferensstudien) och är inte representativa för andra personers erfarenheter. Användarna har inte tagit emot någon ersättning och deras upplevelser är inte vägledande för framtida prestanda eller upplevelsen för andra användare.

Så tar BrainHearing™ hörsel till en ny nivå


Oticons ledande innovationer som att bl.a. använda ett Deep Neural Network och vårt helt nya perspektiv inom hörsel har sin utgångspunkt i vår unika BrainHearing-filosofi.

Oticons BrainHearing-filosofi bygger på insikten att hjärnan är världens bästa ljudprocessor! Det är därför Oticon alltid fokuserar på att förstå och ge stöd till hur hjärnan naturligt ger ljud mening. Det är det vi gör annorlunda.

Så när forskning visade att hjärnan behöver åtkomst till hela ljudmiljön för att fungera normalt4, utvecklade vi en helt ny generation av hjärnvänliga hörapparater: Oticon More.

Vill du veta mer om Oticon More?

Besök sidorna om Oticon More

Kontakt

Kontakta Oticon för mer information.

Hitta kontaktinformation

1. Santurette et al 2021

2. Man et al 2021

3. ITU-R BS.1534-1 (2003). Method for the subjective assessment of intermediate quality levels of coding systems. International Telecommunications Union Radiocommunication Assembly

4. O’Sullivan et al. (2019); Puvvada &Simon (2017).