Därför är barns hörsel viktig

Vi börjar utveckla vårt språk från det ögonblick vi föds. Så ju tidigare en hörselnedsättning upptäcks och behandlas, desto bättre är det. Kombinationen av ditt stöd tillsammans med de bästa hörapparaterna, verktygen och teknikerna, skapar en bättre framtid för ditt barn.

Vikten av ljud

Språkinlärning sker genom att höra ljud. Barn tar till sig ord de hör i sin omgivning. Men språkutveckling är inte det enda som är beroende av ditt barns hörselförmåga. Deras förmåga att lyssna påverkar också deras förmåga att lära sig att både läsa och skriva, och påverkar också deras sociala färdigheter väldigt mycket.

För att utveckla talspråk måste barn kunna höra tal tydligt och också kunna höra sig själva. Om ditt barn lider av en hörselnedsättning kan den grundläggande språkutvecklingen ofta försenas. När ditt barn växer kommer de att möta en rad utmaningar i olika skeden av livet, från spädbarn till gymnasieåren och vidare. Deras hörselnedsättning kommer påverka livet olika i övergången från att vara i hemmets trygghet till att vara på egen hand i utmanande omgivningar som i skolan, under idrott och vid andra fritidsaktiviteter.

Inte bara kraft, men inflytande

Även om hörselnedsättning sker i öronen, är den verkliga effekten i hjärnan. Det är hjärnans auditiva centrum som tolkar ljud, så hjärnstrukturen måste stimuleras till utveckling. Öronen tar emot ljud och skickar signaler till hjärnan där de hanteras för att skapa en mening. 

Oticons hörapparater med unik BrainHearing™-teknologi fokuserar på att ge ditt barns hjärna den klaraste signalen möjligt för att få ut det mesta från hörseln.

Hörapparater med BrainHearing™-teknologi – stödjer ditt barns språkutveckling:

Hjärnan utvecklas medan ditt barn växer

Många föräldrar tror att hörapparater kan återställa barnets hörsel. Tyvärr kan de inte det. Men de kan bidra till att förbättra ditt barns livskvalitet, och de är mycket viktiga för inlärning. Med dagens teknologi kan man prova ut hörapparater redan när barnet bara är några veckor eller månader gammalt.

Vi lär oss saker under hela våra liv. Från det ögonblick då vi föds lär vi oss genom att iaktta och härma våra föräldrar, familj och vänner. Senare, när vi går i skolan, skaffar jobb och lever aktiva liv, fortsätter vi att lära oss. Barn med hörselnedsättning kan leva precis lika fullödiga och produktiva liv som andra barn. Allt de behöver är extra inlärningsstöd.

Det första steget till att använda hörapparat
För att kunna utveckla ett fullödigt, rikt och verbalt språk, måste barn kunna ställa in sig på talljuden runt om dem. Det är avgörande att barnet kan höra så mycket som möjligt när hen är vaken. På samma sätt som du förlitar dig på ljus för att kunna röra dig fritt och självsäkert, och fullt förstå och njuta av alla aktiviteter som pågår runt omkring dig, förlitar sig ditt barn på sina hörapparater för att kunna få ut så mycket som möjligt av sin omgivning för att stödja sin språkutveckling.

Hjälper till att utveckla nödvändiga strukturer i hjärnan
Även barn med grav hörselnedsättning kan dra nytta av hörapparater eftersom det förstärkta ljudet stimulerar och främjar tillväxt i hjärnans auditiva center. Dessa hjärnstrukturer utvecklas bäst och sammankopplas mest när barnet är mycket litet. Det följande är viktigt för ett barns ordförråd: Ofta fyrdubblas ett barns ordförråd mellan dess första och andra födelsedag. Därför är det så viktigt att skaffa hörapparater så tidigt som möjligt.

Tydlig kommunikation

Barn med hörselnedsättning måste vara nära den som pratar för att kunna uppfatta och bekvämt höra vad som sägs. Du kan stödja ditt barn i vardagssituationer och hjälpa dem att bättre förstå och utveckla talet genom att komma ihåg ett par grundläggande regler.

När vi kommunicerar använder vi mer än bara talspråket. Vi använder våra händer, vårt kroppsspråk, och våra ansiktsuttryck. En stor ansträngning krävs av ditt barn för att höra vad folk säger, så se till att du är väldigt tydlig i din kommunikation och tänk på de 3 följande grundreglerna. Du kan också dela med dig av kommunikationsråden till ditt barn. Och med hjälp av sin lärare kan ditt barn också använda dem för att kunna ta hand om sig själva i skolan.

 • Håll ditt ansikte synligt för barnet

  Om ditt ansikte är väl belyst kan ditt barn enkelt se dina ansiktsuttryck och läsa på dina läppar. Undvik alltså att vila ansiktet i handen eller att sitta bakom en tidning när du pratar med barnet.

 • Tala tydligt

  Tala tydligt och med din vanliga hastighet, och kom ihåg att det inte är nödvändigt att höja rösten. Om barnet har svårt att förstå dig, försök då omformulera meningen hellre än att bara upprepa den.

 • avoid-background-noise

  Undvik bakgrundsljud

  Försök undvika bakgrundsljud medan du talar. Stäng av TV:n och stäng eventuella öppna fönster. Flytta dig närmare barnet så att din röst blir högre, eller försök hitta en tystare plats där ni kan prata.

Andra kommunikationstekniker

För somliga är det relevant att rådfråga en språkterapeut eller lära sig andra kommunikationstekniker. Dessa tekniker inkluderar att läsa läppar, klart och tydligt tal, och teckenspråk. Läs mer om dessa i vår Supportsektion.

 • Spädbarn till småbarn (0-3 år)

  Om ditt barn lider av hörselnedsättning, beror deras förmåga att utveckla talspråk på korrekt behandling redan från början.

 • Förskolebarn (3-6 år)

  Utveckling av social förmåga i en stökig förskolemiljö eller på lekplatsen kan vara en utmaning om man har hörselnedsättning.

 • Skolbarn (6-12 år)

  Ett klassrum är en utmanande miljö för hörseln. Lär dig om lösningar och hur du kan stötta ditt barn.

 • Tonåring till vuxen (12+)

  Lösningar för tonåringar och unga vuxna, och hur du som förälder kan ge stöd som en god mentor.