Tinnitus SoundSupport™

Miljontals människor världen över lider av besvär med tinnitus, många av dessa har även någon grad av hörselnedsättning. Använda hörapparater kan bidra till att lindra besvären med tinnitus.

Tinnitus SoundSupport™

En rad olika lindringsljud för att uppfylla behoven hos varje enskild användare med tinnitus

Du kan aktivera Tinnitus SoundSupport i rad Oticon hörapparater och prestandanivåer. Den integrerade ljudgeneratorn erbjuder en rad olika
ljudalternativ, inklusive bredbandsljud (formade efter audiogram, vitt, rosa och rött) och tre havsliknande ljud. Dessa naturljud är både
dynamiska och lugnande och har visat sig mycket effektiva för att minska besvären med tinnitus.

Ingen hjärna är den andra lik och vissa användare kräver ljud som är mer dynamiska eller har en unik egenskap. Tinnitus SoundSupport
är utformad för att göra anpassningen så enkel och snabb som möjligt, samtidigt som användaren får en behandling som är individanpassad 
fullt ut. Du kan applicera fyra moduleringsalternativ till samtliga bredbandsljud för att skapa möjligheter för lindringsljud som uppfyller
användarens individuella behov och preferenser.

Användare kan justera volymen på de lindrande ljuden direkt på hörapparaten eller via Oticon ON-app. För användaren innebär detta enkel
och diskret hantering och justering av lindringsljuden när det behövs som mest.

Läs mer om behandling av tinnitus

Ökade möjligheter att behandla tinnitus med Oticon Opn™

Den extremt snabba signalbehandlingen hos Oticon Opn, med OpenSound Navigator som den viktigaste egenskapen, levererar en balanserad och deltaljerad ljudmiljö för att garantera tillgång till alla omgivningsljud, utan att resultera i ökad belatning på hjärnan. Det kan komma att påverka din användares stressnivå positivt i annars utmanande situationer och ge dem mer energi att delta fullt ut i det sociala sammahang de vistas i. Genom det kan de få hjälp att rikta sin uppmärksamhet bort från sin tinnitus och med det uppleva minskade besvär av tinnitus.

Läs mer tekniken i Oticon Opn

Diskret och enkel hantering av lindringsljud mot tinnitus

Oticon ON-app ger användare av Oticons hörapparater möjlighet att enkelt och diskret justera sina lindringsljud mot tinnitus.

Ladda ned Oticon ON-app

Download Oticon ON App for iPhone Download Oticon ON App

Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad, och iPod touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc. Android, Google Play och logotypen för Google Play är varumärken som tillhör Google LLC.