Få hjälp med
Oticon RemoteCare

Med Oticon RemoteCare App kan du ha virtuella möten med användare för fjärrjustering av deras hörapparater.

På den här sidan får du hjälp med att utvärdera dina användare är lämpliga kandidater för RemoteCare, förbereda möten, felsökningstips och ta del av vanliga frågor.

 

video-about-oticon-remotecare

 • Checklista för kandidater

  Betygsätt undersökningen

  Gå till avsnitt

 • Förbered din användare (vid fysiskt möte)

  Förbered din hörselklinik

  Gå till avsnitt

 • Läs rekommenderade förberedelser

  Genomföra ett Oticon RemoteCare fjärrbesök

  Gå till avsnitt

 • Under ett pågående möte

  Om ett mötet avbryts

  Gå till avsnitt

Hitta bruksanvisning och poängformulär för kandidater. 
Gå till vårt nedladdningssida

 

Användbara länkar för din användare- Hjälp din användare att komma igång

Bruksanvisning för appen - iPhone, iPad och Android
Checklista för användarens förberedelser
Supportsida för hörapparatsanvändare

 

 

Oticon RemoteCare är till för utvalda användare, så det är viktigt att utvärdera lämpligheten för varje enskild användare innan du erbjuder dem ett fjärrbesök.

 • > Checklista för kandidater

  Denna checklista innehåller de kriterier som varje användare måste uppfylla för att använda Oticon RemoteCare.

   

  Användare måste:

   

  1. vara 18 år eller yngre

  2. ha en aktiv e-postadress

  3. Använda kompatibla hörapparater. Se kompatibla hörapparater

  4. Ha en stabil Internet-anslutning för både ljud- och videoöverföring med en rekommenderad minimihastighet på 1/1 Mbit/s.

  5. Ha en kompatibel mobil enhet. Se kompatibla enheter

  6. Kunskap om sin mobila enhet:

  På sin iPhone, iPad eller Android-enhet använder användaren olika appar, tar emot och skickar e-post och vet hur man ansluter till Wi-Fi

 • > Betygsätt enkäten

  Bedöm varje kandidats lämplighet med hjälp av Oticon RemoteCare Candidacy Scoring Sheet.

  Hämta Oticon RemoteCare Candidacy Scoring Sheet

 • > Gör inställningar för din användare (vid fysiskt möte)

  Det är viktigt att inställningar görs för varje användare när de är på personligt besök på din hörselklinik.

  Vi rekommenderar följande steg för att säkerställa att användaren är redo för att använda Oticon RemoteCare.

   

  Material som ska delas ut

  Skriv ut och överlämna följande material till användaren:

   

  Instruktioner för Oticon Companion appen för användning med iPhone, iPad och Android

  Checklista för förberedelse

    

    

  Visa även din användare informationen om Oticon RemoteCare på Oticons hemsida

   

  Hämta och installera appen

  Hjälp användaren att ladda ner Oticon Companion appen på sin mobila enhet. Hjälp dem att skapa ett Oticon-konto (om de inte redan har ett) och parkoppla sina hörapparater med sin mobila enhet.

   

   

   Säkerställ att du:

  • Skriver upp användarens e-postadress (kom ihåg att verifiera att e-postadressen är samma som den användaren använder för att logga in på appen)

  • Genomför ett snabbt Oticon RemoteCare testbesök för att visa hur man använder Oticon Companion appen

  • Boka ett första Oticon RemoteCare-möte

 • > Förbered din hörselklinik

  Tekniska krav

  • PC-kamera eller extern kamera (webbkamera)

  • Mikrofon och högtalare eller headset

  • Internet med hastighet på minst 1/1 Mbit/s

  • Internet Explorer 11 (registrering krävs)

  • E-postkonto

   

  Förberedelser för att använda Oticon RemoteCare

  1. Skapa ett nytt Oticon RemoteCare-konto: Öppna inbjudningsmeddelandet till RemoteCare som du fått från Oticon och följ instruktionerna

  2. Öppna Oticon RemoteCare i Oticon Genie 2

   

  Förberedelser

  Se till att följande krav uppfylls innan du börjar använda Oticon RemoteCare:

  • Ställ in videon för att undvika alla visuella störningsmoment för användaren (t. ex fönster och trafikbuller)

  • Välj en plats som minimerar risken för störande ljud

  • Säkerställ att alla tekniska krav är uppfyllda

 • > Steg 1: Läs rekommenderade förberedelser

  Före mötet

  • Kontrollera att datorns kamera, mikrofon och högtalare fungerar

  • Sitt nära mikrofonen för att uppnå bästa ljudkvalitet (headset rekommenderas)

  • Sitt framför kameran så att användaren tydligt kan se ditt ansikte och mun

   

  Förklara syftet med mötet

  • Säkerställ att din användare kan se och höra dig tydligt.

  • Kontrollera att användaren har gått igenom förberedelselistan

  • Säkerställ att användarens hörapparater har nya/fulladdade batterier

  (För användare med laddningsbara hörapparater: be dem ha laddaren tillgänglig)

  • Säkerställ att din användare har laddat sin mobila enhet helt eller att den är ansluten till en strömkälla

   

  Under ett pågående möte

  • Undvik att hantera papper under mötet, eftersom det kan påverka ljudkvaliteten negativt

  • Tala tydligt och långsamt, och kolla med användaren regelbundet att anslutningen och ljudet fungerar tillfredsställande

  • Utvärdera användarens allmänna upplevelse av sina hörapparater

  • Använd din kliniska bedömning för att avgöra om användaren behöver besöka mottagningen för att få hjälp med sina problem (t.ex. om de behöver otoscopi)

   

  När mötet ska avslutas

  • Informera användaren om att det är du som ska avsluta mötet för att säkerställa att alla nödvändiga ändringar har gjorts och sparats korrekt.

  • Strax innan du avslutar mötet: informera användaren att videosamtalet kommer att avslutas och meddela dem att när besöket är över kan de stänga appen och använda sina hörapparater som vanligt

   

 • > Steg 2: Genomföra ett Oticon RemoteCare fjärrbesök

  För all information om hur du startar Oticon RemoteCare, loggar in, genomför ett fjärrbesök, genomför en anpassning, laddar upp de nya inställningarna till din användares hörapparater och avslutar besöket - se avsnittet RemoteCare i bruksanvisningen för Oticon Genie 2

  Ladda ner bruksanvisningen för Oticon Genie 2

 • > Jag kan inte se mig själv i Genie 2 (och användaren kan inte heller se mig)

  • Kontrollera att du inte har avaktiverat kameran i RemoteCare Communicator

   

  • Kontrollera att din kameralins inte är övertäckt

   

  • Säkerställ att din föredragna kamera är den enda som är ansluten till din dator. Om möjligt, koppla bort externa kameror som du inte vill använda för RemoteCare-besöket och starta sedan om Oticon Genie 2

   

  • Uppdatera videon genom att trycka på videouppdateringsknappen i det övre högra hörnet av RemoteCare Communicator

   

  • Säkerställ att det inte finns några andra program som använder video (t.ex. Skype). Om det gör det, stäng av dem och starta om Oticon Genie 2

 • > Min egen videokvalitet är mycket dålig

  Detta beror på din kvaliteten på din webbkamera. Du kanske behöver uppgradera din webbkamera.

 • > Min användares videokvalitet är mycket dålig

  Din användares uppladdningskapacitet är under rekommenderade 1/1 Mbit/s, eller du har en nedladdningskapacitet under rekommenderade 1/1 Mbit/s.

   

  Om videokvaliteten är mycket dålig, be din användare att stänga av sin videoöverföring. Gör detsamma med din egen videoöverföring och fortsätt besöket med enbart ljud och text.

 • > Jag kan bara se mig själv i Oticon Genie 2; det finns ingen video-/ljudöverföring från användaren

  • Uppdatera videon genom att trycka på videouppdateringsknappen i det övre högra hörnet av RemoteCare Communicator

   

  • Kontrollera att din användare inte har avaktiverat videofunktionen i Oticon Companion appen

   

  • Kontrollera att användaren har gett sitt samtycke till att Oticon Companion appen får använda kameran och mikrofonen:

   

  - För iPhone® och iPad®: Detta kan verifieras i Inställningar >Companion
  - För Android-enheter: Detta kan verifieras via Inställningar> Appar> Companion > Tillåt

   

  • Kontrollera att användaren inte har aktiverat något batterisparläge på sin enhet

   

  Notera: Om du ändrar inställningarna under ett pågående besök kommer detta starta om Oticon Companion appen.

 • > Jag kan inte höra användaren/inget ljud från användaren

  • Kontrollera att ljudet i högtalaren eller datorn inte är avstängt

   

  • Kontrollera att användaren har gett sitt samtycke till att Oticon Companion appen får använda kameran och mikrofonen

   

  - För iPhone och iPad: Detta kan verifieras i Inställningar >Companion

  - För Android-enheter: Detta kan verifieras via Inställningar> Appar> Companion > Tillåt

   

  Notera: Om du ändrar inställningarna under ett pågående besök kommer detta starta om Oticon Companion appen.

 • > Oticon Genie 2 kan inte ansluta till din användares hörapparat (kommunikationsfel)

  • Säkerställ att användaren har följt instruktionerna för att förbereda besöket (Bluetooth aktiverat, hörapparaterna parkopplade med mobil enhet, fulladdade batterier osv.)

   

  Gå till till skärmen "FAMILJ" eller "ALTERNATIV" och anslut hörapparaterna. När du är ansluten går du vidare till "ANPASSNING".

   

  • Om problemet kvarstår behöver både du och användaren starta om mötet:

  - Användare: Stäng av den mobila enheten och starta om den. Öppna sedan Oticon Companion appen och starta om mötet.

  - Audionom: Stäng och öppna Oticon Genie 2 igen och starta om mötet.

 • > Oticon Genie 2 frågar om jag vill använda inställningar från hörapparaterna eller från Oticon Genie 2, men inställningarna ska vara desamma

  Om inställningarna har överförts till hörapparaterna, men något gick fel i Oticon Genie 2, sparas de ändrade inställningarna i hörapparaterna, men inte i Oticon Genie 2. Detta kommer att aktivera ett pop-up-meddelande vid ditt nästa besök, som informerar om felinställningar.

   

  Du bör alltid välja hörapparatsinställningarna i det meddelandet om du inte är säker på att du har gjort ändringar i Oticon Genie 2 som sparats där men inte har överförts till hörapparaterna.

 • > Mötet avbröts plötsligt utan överenskommelse om detta

  Försök att ansluta till mötet igen. Om användaren blev bortkopplad och du tror att det skedde av misstag, vänta på att användaren återansluter till mötet.

  Om du inte kan återupprätta anslutningen, kontakta din audionom och boka ett nytt möte.

  I båda fallen är hörapparaterna redo att användas. Inställningarna från den senaste uppladdningen (eller inledande anpassning, om du inte överförde några inställningar) finns i hörapparaterna.

 • > Hörapparaten verkar inte fungera normalt efter att mötet avslutats

  Be användaren att:

   

  • Säkerställa att Bluetooth är aktiverat på användarens mobila enhet

   

  • Säkerställa att hörapparaterna har nya eller fulladdade batterier

   

  • Säkerställa att hörapparaterna är parkopplad med användarens mobila enhet

   

  • Starta om Oticon RemoteCare appen och gå till "Anslut dina hörapparater".

   

  • Om återställningsläget startar om appen, följ instruktionerna

   

  Om hörapparaterna inte fungerar som de ska och användaren inte längre kan använda dem, gäller hörapparaternas standardgaranti och returpolicyn.

Oticon RemoteCare administrationsportal

Gå till administrationsportalen