Få hjälp med
Oticon RemoteCare

Med Oticon RemoteCare App kan du ha virtuella möten med användare för fjärrjustering av deras hörapparater.

På den här sidan får du hjälp med att utvärdera dina användares lämplighet, förbereda möten, felsökningstips och ta del av vanliga frågor.

 

video-about-oticon-remotecare

 • Checklista för kandidater

  Svara på frågorna i formuläret för kandidater

  Poängsätt formuläret

  Gå till avsnitt

 • Gör inställning för din användare (personligen)

  Förbered din hörselklinik

  Gå till avsnitt

 • Läs rekommenderade förberedelser

  Logga in och påbörja ett möte

  Säkerställ att din användare är väl förberedd

  Genomför mötet

  Avsluta mötet

  Gå till avsnitt

 • Under ett pågående möte

  Om ett möte avbryts

  Gå till avsnitt

Hitta bruksanvisning och poängformulär för kandidater. 
Gå till vårt nedladdningssida

 

Användbara länkar för din användare- Hjälp din användare att komma igång

Bruksanvisning för appen - iPhone, iPad och Android
Checklista för användarens förberedelser
Hjälpwebbplats för hörapparatsanvändare

 

 

Oticon RemoteCare är till för utvalda användare, så det är viktigt att utvärdera lämpligheten för varje enskild användare innan du erbjuder dem ett fjärrbesök.

 • > Checklista för kandidater

  Denna checklista innehåller de kriterier som varje användare måste uppfylla för att använda Oticon RemoteCare.

   

  Användare måste:

   

  1. Vara 18 år eller yngre

  2. Ha en aktiv e-postadress

  3. Använda kompatibla hörapparater Se kompatibla hörapparater

  4. Ha tillgång till trådlöst Internet med en bandbredd på minst 1/1 Mbit/s

  5. Använda en iPhone eller iPad med iOS 12,0 eller senare. Ha en kompatibel Android-enhet med iOS 8,0 eller senare. Se kompatibla enheter

  6. Enhetskunskaper:

  På sin iPhone, iPad eller Android-enhet använder användaren olika appar, tar emot och skickar e-post och vet hur man ansluter till Wi-Fi

 • > Poängsätt formuläret

  Bedöm varje kandidats lämplighet med hjälp av Oticon RemoteCare Candidacy Scoring Sheet.

  Hämta Oticon RemoteCare Candidacy Scoring Sheet

   

  Är din användare lämplig för Oticon RemoteCare?

  Gå till Inställning av användare (personligen)

 • > Gör inställningar för din användare (vid fysiskt möte)

  Det är viktigt att inställningar görs för varje användare när de är på personligt besök på din hörselklinik.

  Vi rekommenderar följande steg för att försäkra att användarinställningarna är klara för Oticon RemoteCare.

   

  Material som ska delas ut

  Skriv ut och överlämna följande material till användaren:

   

  Bruksanvisning Oticon RemoteCare App - iPhone, iPad och Android

    

  Visa även din användare  Oticon RemoteCare webbplatsen för hörapparatsanvändare

   

  iPhone, iPad eller Android-enhet och app

  Installera Oticon RemoteCare App på din användares iPhone, iPad eller Android-enhet och anslut hörapparaterna.

   

   

   Se till att du:

  • Skriver upp användarens e-postadress (kom ihåg att verifiera att e-postadressen är samma som den användaren använder för att logga in på appen)

  • Kör ett snabbt Oticon RemoteCare-besök på prov för att visa hur man använder Oticon RemoteCare App

  • Boka ett första Oticon RemoteCare-möte

 • > Förbered din hörselklinik

  Tekniska krav

  • PC-kamera eller extern kamera (webbkamera)

  • Mikrofon och högtalare eller headset

  • Internet med hastighet på minst 1/1 Mbit/s

  • Internet Explorer 11 (behövs för att registrering)

  • E-postkonto

   

  Aktivera Oticon RemoteCare i Oticon Genie 2

  1. Skapa ett nytt Oticon RemoteCare-konto: Öppna inbjudningsmeddelandet från Oticon RemoteCare Service och följ instruktionerna

  2. Slå på ‘REMOTECARE’

   

  Förberedelser

  Se till att följande krav uppfylls innan du börjar använda Oticon RemoteCare:

  • Ställ in videon för att undvika alla visuella störningsmoment för användaren (t. ex fönster och trafikbuller)

  • Välj en plats som säkerställer minsta hörbara distraktioner

  • Se till att alla tekniska krav är uppfyllda

 • > Steg 1: Läs rekommenderade förberedelser

  • Kontrollera att datorns kamera, mikrofon och högtalare fungerar

   

  • Sitt nära mikrofonen för att uppnå bästa ljudkvalitet (headset rekommenderas)

   

  • Undvik att hantera papper under sessionen, eftersom det kan påverka ljudkvaliteten negativt

   

  • Sitt framför kameran så att användaren tydligt kan se ditt ansikte och mun

   

  • Tala tydligt och långsamt, och kolla med användaren regelbundet att anslutningen och ljudet fungerar tillfredsställande

   

  • Använd din kliniska bedömning för att avgöra om användaren behöver komma till mottagningen för att få hjälp med sina problem

 • > Steg 2: Logga in och starta mötet

  När det är dags för mötet, öppna Genie 2 och välj din användares fil.

   

  1. Slå på Oticon RemoteCare.

   

  2. Ange dina uppgifter som audionom och klicka på ´LOGGA IN´.

   

  genie-2_remotefit_log-in2

   

   

  3. Ange användarens kontouppgifter och tryck på ´FORTSÄTT´.

   

  4. När användaren är i väntrummet, klicka på ´INLEDA MÖTE´ när du är klar.

   

  Obs: Det går bara att inleda ett möte när användaren är närvarande eller har startat ett möte.

   

  account-details-and-login-v2

   

   

  Använda RemoteCare kommunikationsverktyg för att kommunicera med din användare

  a) Du kan skicka textmeddelanden och kommunicera med din användare med ljud och video.

   

  B) Indikatorer för hörapparatens status

   

  C) Sätta på och stänga av kameran

   

  D) Sätta på och stänga av mikrofonen

   

  E) Uppdatera video

   

  step4-b-v2

   

   

  Behöver du hjälp?

  Felsökning - Under pågående möte

 • > Steg 3: Säkerställ att din användare är väl förberedd

  Se till att din användare kan se och höra dig tydligt.

   

  Kontrollera att din användare har gått igenom förberedelselistan. Checklista för användarens förberedelser

   

  Fråga användaren följande: 

  • Har de satt in nya batterier i hörapparaten? Har uppladdningsbara batterier laddats helt? Har de laddaren i närheten?

  • Har de laddat helt eller delvis sin iPhone, iPad eller Android-enhet?

  • Utvärdera deras allmänna upplevelse av sin hörapparat

  • Utvärdera om användarens behov inte kan uppfyllas av Oticon RemoteCare App (t. ex. behov av otoskopi)

   

  Felsökning - Under ett pågående möte

 • > Steg 4: Genomför mötet

  1. Klicka på "CONNECT" för att upptäcka och ansluta till användares hörapparat. Statusindikatorerna blir gröna när hörapparaten är ansluten. Kom ihåg att anslutningsprocessen kan ta upp till flera minuter. Om du får ett kommunikationsfelmeddelande går du till skärmen "FAMILJ" eller "ALTERNATIV" och ansluter hörapparaten. När du är ansluten går du vidare till "ANPASSNING".

   

  Hörapparatens anslutningsstatus anges på tre ställen:

  a) i anslutningsfältet

  b) I Oticon RemoteCare anslutningsöversikt

  c) I Oticon RemoteCare kommunikationsverktyg

   

  remote_fit_for_page_12-v2

   

  2. Utför anpassningen av användarens hörapparater som du brukar, om detta behövs.

   

  3. Klicka på `ÖVERFÖR´ för att överföra de nya inställningarna till hörapparaterna.

   

  4. När alla ändringar är klara, klicka på ´FRÅNKOPPLA´. Hörapparaterna kommer nu kopplas ifrån Genie 2 och startas om.

   

  Obs: Du kan även koppla ifrån hörapparaterna från skärmen AVSLUTA ANPASSNING.

   

  5: Gå till skärmen AVSLUTA ANPASSNING och klicka på SPARA OCH LÄMNA/SPARA OCH GÅ TILL PATIENTSTEG för att spara och avsluta mötet med användaren.

   

  step5-end-v2

   

  Felsökning - Under ett pågående möte

 • > Steg 5: Avsluta mötet

  • Informera användaren om att det är du som ska avsluta och koppla ifrån mötet för att säkerställa att alla nödvändiga ändringar har gjorts och sparats.

   

  Gå till skärmen AVSLUTA ANPASSNING och klicka på SPARA OCH LÄMNA/SPARA OCH GÅ TILL PATIENTSTEG för att spara och avsluta mötet med användaren.

   

   

  Gå till felsökning - Om ett möte avbryts

 • > Jag kan inte se mig själv i Genie 2 (din användare kan inte heller se dig)

  • Kontrollera att du inte har avaktiverat kameran i RemoteCare Communicator

   

  • Kontrollera att din kameralins inte är övertäckt

   

  • Kontrollera att kameran är inställd som standardenhet i Windows innan du öppnar Genie 2. Gör detta i Window Device Manager. Starta om Genie 2 om du har gjort några ändringar efter start av Genie 2

   

  • Uppdatera videon genom att trycka på videouppdateringsknappen i det övre högra hörnet av RemoteCare Communicator

   

  • Se till att inga andra program som använder video är igång (t. ex. Skype). Stäng övriga program och starta om Genie 2

 • > Min egen videokvalitet är mycket dålig

  Detta beror på din kvaliteten på din webbkamera. Du kanske behöver uppgradera din webbkamera.

 • > Min användares videokvalitet är mycket dålig

  Din användares uppladdningskapacitet är under rekommenderade 1/1 Mbit/s, eller du har en nedladdningskapacitet under rekommenderade 1/1 Mbit/s.

   

  Om videokvaliteten är mycket dålig, be din användare att stänga av sin videoöverföring. Gör detsamma med din egen videoöverföring och fortsätt besöket med enbart ljud och text.

 • > Jag kan bara se mig själv i Oticon Genie 2; det finns ingen video / ljudöverföring från användaren

  • Kontrollera att din användare inte har stängt av videofunktionen i appen

   

  • Uppdatera videon genom att trycka på videouppdateringsknappen i det övre högra hörnet i RemoteCare Communicator

   

  • Kontrollera att användaren har godkänt att Oticon RemoteCare App får använda video, vilket kan göras i Inställningar> RemoteCare

   

  • Kontrollera att användaren har godkänt att Oticon RemoteCare App får använda kameran:

   

  För iPhone och iPad: Detta kan verifieras i Inställningar > RemoteCare
  För Android: Detta kan verifieras i Inställningar > Appar > Tillstånd > RemoteCare 

   

  Ytterligare krav för Android: 

  • Kontrollera att din användare har aktiverat Google Chrome

  • Kontrollera att din användare har stängt av energisparläget.

   

  Obs! Om du ändrar inställningarna under ett pågående besök kommer detta starta om Oticon RemoteCare App.

 • > Jag kan inte höra användaren/inget ljud från användaren

  • Kontrollera att ljudet i högtalaren eller datorn inte är avstängt

   

  • Kontrollera att användaren har gett sitt samtycke till att Oticon RemoteCare App får använda kameran:

   

  För iPhone och iPad: Detta kan verifieras i Inställningar > RemoteCare

  För Android: Detta kan verifieras i Inställningar > Appar > Tillstånd > RemoteCare

   

  Obs! Om du ändrar inställningen under ett besök kommer detta starta om Oticon RemoteCare App.

 • > Oticon Genie 2 kan inte ansluta till din användares hörapparat (kommunikationsfel)

  • Se till att din användare har följt instruktionerna för att förbereda besöket (Bluetooth aktiverat, hörselapparater ihopkopplade/anslutna med iPhone, iPad eller Android-enhet, fulladdade batterier osv.)

   

  Gå till till skärmen "FAMILJ" eller "ALTERNATIV" och anslut hörapparaten. När du är ansluten går du vidare till "ANPASSNING".

   

  • Om problemet kvarstår måste du besöket startas om av båda parterna. Användare: Slå av och starta om din iPhone, iPad eller Android-enhet. Öppna sedan Oticon RemoteCare App och gå med i mötet. Audionom: Stäng och öppna Oticon Genie 2 igen och starta om mötet.

 • > Oticon Genie 2 frågar om jag vill använda inställningar från hörapparat(er) eller Oticon Genie 2, men inställningarna ska vara desamma

  Om inställningarna har överförts till hörapparaten, men något gick fel i Oticon Genie 2, sparas de ändrade inställningarna i hörapparaterna, men inte i Oticon Genie 2. I sådana fall kommer ett popup-meddelande visas i följande besök som informerar om en felmatchning av inställningarna.

   

  Du bör alltid välja hörapparatsinställningarna i det meddelandet om du inte är säker på att du har gjort ändringar i Oticon Genie 2 som sparats i Oticon Genie men inte har överförts till hörapparaten.

 • > Mötet avbröts plötsligt utan att parterna kommit överens om detta

  Försök återkoppla till mötet igen för att komma överens med din användare om att avsluta mötet Om din användare kopplas ifrån, vänta på att användaren själv återansluter om du tror att hen kommer göra det.

  I båda fallen är hörapparaterna redo att användas. Inställningarna från den senaste uppladdningen (eller inledande anpassning, om du inte överförde några inställningar) finns i hörapparaten.

   

  Försök att ansluta till mötet igen. Om du inte kan återupprätta anslutningen, kontakta din audionom och boka ett nytt möte.

 • > Hörapparaten verkar vara defekt och användaren kan inte längre använda den

  Be användaren att:

   

  • Säkerställ att Bluetooth-funktionen är aktiverad.

   

  • Säkerställ att hörapparaternas batterier är fulladdade. Säkerställ att hörapparaten har nya batterier För uppladdningsbara enheter: Se till att hörapparaterna är fulladdade

   

  • Se till att hörapparatens båda sidor (V och H) är ihopkopplade med iPad eller iPhone

   

  • Starta om appen Oticon RemoteCare. Gå till ´Ansluta hörapparater´

   

  • Om återställningsläget startar om appen, följ instruktionerna

   

  Om hörapparaterna fortfarande inte fungerar och är oanvändbara för användaren, gäller hörapparatens standardgaranti och returpolicy.

Oticon RemoteCare Administration Portal

Gå till portal