Oticon More är världens första hörapparat som ger hjärnan det fulla perspektivet Det tack vare ett unikt genombrott inom hörapparatteknologi - ett högintelligent Deep Neural Network (DNN).

Se filmen om Deep Neural Network

 • Varför har Oticon More tränats med 12 miljoner verkliga ljudmiljöer

  Hittills har ljudbearbetningssystem utformats utifrån teoretiska modeller och hypoteser om hur man bäst förstärker tal och minskar bakgrundsljud.

  Men hörapparaten Oticon More kommer med en helt ny hörapparatteknologi – Deep Neural Network (DNN) – som efterliknar hur hjärnan fungerar.

  Varför träna ett DNN? Klicka här för att läsa mer

  Utifrån vår långa erfarenhet av ljudbehandling har vi tränat det Deep Neural Network (DNN) som finns inbäddat i Oticon More med 12 miljoner verkliga ljudmiljöer. Det är vår mest avancerade hörapparatteknologi någonsin.

  DNN har lärt sig känna igen alla typer av ljud, deras detaljer och hur de på bästa sätt ska återges.

  Det gör det till mycket mer än en vanlig programvara för artificiell intelligens. Det är en unik och dedikerad hörapparatteknologi, utvecklad för realtidsanvändning i vardagen.

  Med denna integrerade intelligens gör Oticon More ljud mer tydliga, samtidigt som de fungerar sömlöst i olika lyssningsmiljöer - allt för att ge hjärnan optimalt stöd.

  Upptäck vår BrainHearing™-filosofi här

 • Hur fick vi in 12 miljoner ljudmiljöer i Oticon More?

  Vi lämnade labbet för verkligheten

  Vi gav oss ut i verkligheten med en 360° sfärisk mikrofon för att spela in ljud från verkliga livet.

  Hur använde vi en sfärisk mikrofon? Klicka här

  Den sfäriska mikrofonen består av ett antal avancerade, individuella mikrofoner jämnt fördelade över sfären. Varje mikrofonutgång är kopplade till avancerad signalbehandling för att fånga en viss ljudmiljö exakt och i detalj.

  Det utgör grunden för hur Oticon More bearbetar hela ljudmiljön med enastående precision och tydlighet.

Ytterligare en nyhet med Oticon More;

Anslutning till Android-enheter med Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA) via Bluetooth®.

Läs mer om trådlös överföring av ljud med Oticon More

Deep Neural Network är en del av vår helt ny metod för ljudbearbetning

För att ge åtkomst till hela ljudmiljön har vi helt förändrat hur vi bearbetar ljud.

 • Vi spelade in ljud från verkliga livet med en 360° sfärisk mikrofon.

 • Vi lärde ett Deep Neural Network (DNN) att känna igen de inspelade ljuden.

 • Deep Neural Network (DNN) är en del av MoreSound Intelligence™, som ger en exakt analys och balansering av hela ljudmiljön.

 • Snabb förstärkning med hög upplösning som följer förändringar i ljudmiljön: MoreSound Amplifier™

Vi introducerar två nya banbrytande hörapparatteknologier

Vårt nya tillvägagångssätt gör det möjligt för oss att introducera två nya banbrytande funktioner som säkerställer att hela ljudmiljön bearbetas och förstärks på exakt: MoreSound Intelligence och MoreSound Amplifier.

 • MoreSound Intelligence

  Ett stort framsteg inom ljudmiljöbearbetning

  Oticon More har den senaste hörapparatteknologin - MoreSound Intelligence - som fångar in och optimerar ljud. Det ger åtkomst till den kompletta ljudmiljön där individuella ljud sticker ut i tydlig kontrast till varandra.

  Så fungerar MoreSound Intelligence

  Skannar och analyserar ljudmiljön

  MoreSound Intelligence skannar hela ljudmiljön 500 gånger per sekund, för en exakt analys av alla ljud och omgivningens komplexitet. Därefter tillämpas användarens personliga lyssningsinställningar för att skapa ett tydligt mål för hur alla olika ljusmiljöer ska hanteras.

  Bearbetning och kontrastförstärkning

  När ljudmiljön har analyserats organiserar MoreSound Intelligence ljudet runt användaren exakt och använder sedan ett Deep Neural Network för att bearbeta och skapa kontrast mellan de identifierade ljuden1. Resultatet är ett mer naturligt representation av alla ljud i en tydlig, komplett och balanserad ljudmiljö2.

  Se våra experter förklara MoreSound Intelligence

 • MoreSound Amplifier

  Perfekt balanserad förstärkning av alla ljud

  MoreSound Amplifier är vår senaste hörapparatteknologi - ett banbrytande, balanserat förstärkningssystem. Det fungerar exakt och snabbt för att säkerställa att viktiga detaljer och dynamik görs hörbara och tillgängliga för personer med hörselnedsättning.

  Så fungerar MoreSound Amplifier

  TIDIGARE traditionell kompression

  För att göra ljudmiljön hörbar tillämpar traditionell komprimeringsteknik en standardlösning ”för alla”. Tekniken hanterar alla ljud på samma sätt, med fast upplösning. Det har resulterat i att vissa ljud har överförstärkts, andra underförstärkts och vissa till och med överkomprimerats, vilket skapar en obalanserad ljudupplevelse. Det innebär inte bara att användaren förlorar viktiga detaljer i ljudmiljön, utan gör det också svårare för hjärnan att tolka vad som sker i omgivningen.

  NY balanserad förstärkning

  MoreSound Amplifier, däremot, är ett dynamiskt och balanserat förstärkningssystem som sömlöst anpassar sin upplösning och hastighet till den aktuella ljudmiljön. Tack vare sex gånger bättre upplösning och adaptiv hastighetsstyrning gör MoreSound Amplifier hela ljudmiljön hörbar samtidigt som den bibehåller den fina kontrasten och balansen mellan ljuden3. Det säkerställer att hjärnan har tillgång till den viktiga informationen den behöver för att ge mening åt ljud2, och det är därför vi är övertygade om att MoreSound Amplifier är den bästa hörapparatteknologin för förstärkning.

  Se våra experter förklara MoreSound Amplifier

Polaris-plattformen är ryggraden i Oticon More. Den är specialutvecklad för hörapparater. Denna fokuserade metod gör det möjligt att driva ett tränat Deep Neural Network och samtidigt driva alla teknologier i Oticon More med mer hastighet, precision och kapacitet än någonsin tidigare3

 • 16 gånger högre kapacitet för avancerade algoritmer4

 • Smart användning av branschledande 64-kanalsbearbetning

 • Dubbel så hög beräkningskapacitet och hastighet4

 • Deep Neural Network -bearbetning

 • Fördubblad precision i frekvensbanden 1,5-5 kHz4

Besök sidan om Oticon More

Hämta våra kontaktuppgifter här

1Brændgaard, M. 2020a. MoreSound Intelligence. Oticon tech paper.

2Santurette, S. & Behrens, T. 2020. Audiologin i Oticon More. Oticon whitepaper.

3Brændgaard, M. 2020b. Polaris platformen. Oticon tech paper.

4Jämfört med Velox S-plattformen.