Information om varumärken


Apple

Apple, Apple-logotypen, iPhone, iPad, Mac och Mac-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. App Store är ett servicemärke som tillhör Apple Inc. Made for iPhone-märkning betyder att ett tillbehör har utformats för att anslutas specifikt till Apple-produkterna som identifieras på märket och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandastandarder. Apple ansvarar inte för driften av denna enhet eller dess överensstämmelse med säkerhets- och regulatoriska standarder.

Google
Android™, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google LLC. Android-roboten har reproducerats eller modifierats från arbete skapat och delat av Google och används enligt villkoren som beskrivs i Creative Commons 3.0 Attribution License.

Microsoft
Microsoft och Windows är varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Bluetooth
Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc. Auracast™-ordmärket och -logotyperna är varumärken som ägs av Bluetooth SIG. All användning av Demant av dessa märken sker under licens. Andra varumärken och handelsnamn tillhör deras respektive ägare.