Insikter

För att bättre kunna stötta dig och dina kunder på deras resa mot en bättre hörsel, måste vi konstant lyssna till användarna för att få insikt i deras behov och förväntningar.

Lär känna dina kunder

Hörselvårdsmarknaden kan delas in i fyra segment: Nya användare, Vana användare, Barn, och Användare som behöver extra förstärkning. Oticon har investerat mycket i att lära sig mer om varje segment.

Resultatet av att ha studerat deras fysiologiska, psykologiska och emotionella behov är tvåfaldigt: det starkaste sortimentet med hörapparater som finns, och en serie med värdefulla supportverktyg att implementera i din praktik.

Oticons insiktshandbok
Oticons partnerprogram är baserat på resultatet av den största användarundersökningen någonsin.

Insiktshandbok för nya användare (pdf)

Insiktshandbok för vana användare (pdf)
Insiktshandbok för användare som behöver extra förstärkning (pdf)

Användarinsikter

Resultatet från den allra största användarundersökningen någonsin har gett Oticon en djup förståelse för hur dina klienter motiveras att ta ansvar för sin hörselnedsättning. Över 1 500 personer deltog. Deltagarna var jämnt fördelade mellan nya och erfarna användare.

Genom att använda dessa insikter om användarna kan vi tillhandahålla verktyg och processer för att ge klienterna bättre stöd på sin resa mot bättre hörsel.

Förutom att ge dina klienter bästa möjliga hörselvård kan dessa insikter hjälpa dig att optimera din verksamhet. Visste du t.ex. att 90 % av kundnöjdheten beror på deras upplevelse av audionomen? 50 % besöker fler än en klinik innan köp och 50 % ser en kostnadsfri provperiod som en sporre för att ta kontakt.

Se resultatet av vår kundundersökning här
  • Insikter

    Därför är människor motvilliga att gå till audionomer

  • Därför köper kunderna - eller inte

  • Vad människor förväntar sig när de går till en audionom

  • Faktorer som påverkar köpbeslutet

  • Hur många audionomer personen vanligtvis besökt

  • Vilken information människor vill ha inför ett besök hos audionomen

Användarens resa

Användarens resa består av nio steg som upplevs på vägen mot en bättre hörsel. Resan börjar när de blir medvetna om en eventuell hörselnedsättning och slutar när de har blivit vana användare som är öppna för kontinuerliga uppgraderingar.

Vissa användare kanske slutar resan tidigare än andra, och det är inte alla användare som behöver gå igenom alla stegen. Men alla börjar sin resa på samma plats – och förhoppningsvis når de målet.

De olika stegen på en användares resa

Medvetande
Personer med hörselnedsättning når en punkt på sin personliga hörselresa där de börjar bli medvetna om sin hörselnedsättning.

Information
Personer med hörselnedsättning börjar söka efter information om hörselnedsättning och hörsellösningar, t.ex. genom att besöka en läkare, söka information på internet eller bland bekanta där någon annan kanske har en hörselnedsättning.

Kontakt
Personer med hörselnedsättning ringer en audionom för att boka ett hörseltest.

Identifiera behov och lösningar
Personer med hörselnedsättning träffar audionomen för första gången för att bekräfta hörselnedsättningen, bestämma kommunikationsbehovet och få rekommendationer om en lösning.

Stöd
I de flesta fall måste personer med hörselnedsättning komma tillbaka för ett andra möte. Under tiden kan audionomen beställa den valda lösningen från tillverkaren och/eller ge personen mer tid att fundera. Vid denna tidpunkt i processen behöver personen få bekräftelse och stöd i sitt beslut om att gå vidare med sin hörselresa.

Anpassning och köp
Personer med hörselnedsättning kommer tillbaka för att få hörsellösningen anpassad och finjusterad och för att få råd om hur den används. Oftast betalas hörsellösningen i slutet av det här mötet.

Tillvänjning
Personen med hörselnedsättning är nu en ny hörapparatsanvändare. Att vänja sig vid att leva med en hörapparat är inte alltid så lätt och en lyckad tillvänjning beror på antalet positiva upplevelser under anpassningsperioden.

Att leva med hörapparat
När den nya hörapparatsanvändaren har avslutat anpassningsperioden med positiva upplevelser tar det dagliga livet vid, med alla de fördelar som hörapparaten ger. Att leva med hörapparat ger både nya möjligheter och utmaningar. Hörapparatsanvändare kan ha nytta av att känna igen dessa utmaningar i sin omgivning.

Behov av förbättring
Någon gång kommer hörapparatsanvändaren att behöva en förbättring, antingen genom ny teknik eller genom att lägga till mer utrustning till den befintliga hörsellösningen. En hörapparats livslängd är oftast ca fem år.

Vana användare

Vill hålla sig uppdaterade om hörselrelaterade ämnen och prova nya produkter utan kostnad. Fler än hälften skulle kontakta en audionom om de erbjuds en kostnadsfri provperiod eller ett kostnadsfritt hörseltest.

Hämta resultatet från användarundersökningen för vana användare

Nya användare

Har ofta svårt att acceptera sin hörselnedsättning och vill därför lära sig mer och få bekräftelse och empati från sin audionom. De som köpte vid sitt första besök hade en betydligt bättre upplevelse – på alla sätt – än de som inte köpte.

Hämta resultatet från användarundersökningen för nya användare

Barn och ungdomar

Är beroende av sina hörapparater för att få ut det mesta av språk, utbildning och social utveckling i varje steg, från nyfödd till tonåring. För dem handlar det inte bara om hörselnedsättning, utan om att möta livets utmaningar för att uppnå samma möjligheter och drömmar som sina kamrater.

Användare som behöver extra förstärkning

Har alltid behövt mer hjälp än andra för att förstå tal, särskilt i bullriga miljöer. För de flesta är det en daglig utmaning att inte missa något och även små uppgifter kan kräva stora ansträngningar.

Hämta resultatet från vår studie om användare som behöver extra förstärkning