Träffa andra användare och ta del av deras berättelser och erfarenheter av Oticons hörapparater. 

Upptäck vad användare säger om Oticons hörapparater

  • Stig Arlinger

    "Efter att ha använt ett antal olika Oticon-modeller under årens lopp använder jag nu Oticon More. Jag upplever i Oticon More en tydligt bredare ljudbild än tidigare, vilket hjälper i en mängd lyssningssituationer. Det jag framför allt upplever i de flesta lyssningsmiljöer är att jag inte tänker på att jag har hörapparater på mig – jag tror att det är det bästa betyg de kan få!"

    Se intervjun med Stig

  • Maria Ivarsson

    "Jag upplever att Oticon More ger mig bra taluppfattning och att jag inte behöver anstränga mig lika mycket för att höra i jämfört med mina tidigare hörapparater. Hörapparaterna sorterar ljud bra och jag upplever att de lyckas med att få olika typer av ljud att framträda lagom mycket.” 

    Se intervjun med Maria