Stöd för föräldrar

Vi vet att ärlighet, ett öppet sinne och nyfikenhet är det bästa sättet att hantera en hörselnedsättning i familjen. Tveka inte att be om hjälp och fråga audionomer, lärare och andra föräldrar i samma situation om information och vägledning.

Du är inte ensam

Det finns många familjer med barn med hörselnedsättning.

Det finns många föräldrar som delar liknande erfarenheter som du. De kan inspirera och motivera dig samt vara ett stöd för dig i din situation. På Internet finns diskussionsforum och lokala föräldragrupper dit du kan ansluta dig. Att prata med andra föräldrar till barn med hörselnedsättning kan vara ett effektivt stöd för hur du stöttar ditt barn. Det är värdefullt för ditt barn att träffa andra barn med en hörselnedsättning.

Gå med i vår Facebook-grupp

Involvera syskon och släktingar

I familjer med barn med hörselnedsättning är det viktigt att alla är medvetna om att sättet att kommunicera måste anpassas. Diskutera hörselnedsättningen och involvera  syskon och släktingar för att hitta ett lämpligt sättet att kommunicera med ditt barn.

Läs mer

questions-to-ask

Frågor till din audionom

Ditt barn kommer att behöva besöka er hörselklinik regelbundet. Passa på att ställa frågor till er audionom. Du hittar förslag på frågor längre ned på sidan. 

När ditt barn utvecklar språket är det viktigt att barnet själv får berätta om sina erfarenheter, känslor och behov vid besöket hos er audionom. Ditt barn känner sig själv bäst och att han/hon får vara involverad och känna sig hörd är viktigt i hur framgångsrik utprovningen av hörapparat kommer att vara. 

 • Vilka ljud kan mitt barn faktiskt höra? Kommer det att ändras eller försämras?

 • Kommer mitt barn att kunna prata?

 • Hur länge behöver mitt barn använda hörapparater?

 • Kan mitt barn gå i en vanlig skola?

 • Ibland reagerar mitt barn mycket kraftfullt. Beror detta på hörselnedsättningen eller är det bara en övergående fas?

 • Hur ofta ska mitt barn genomföra hörseltest?

 • Vilket ekonomiskt stöd kan jag få för att bekosta hörapparaterna?

 • Vad gör jag om mitt barn tappar bort sina hörapparater?

 • Hur kan jag samarbeta med lärare och tränare i skolan eller idrottsklubben? Vad kan jag förvänta mig av dem och vad vill de att jag ska göra?

 • Mitt barn är tillbakadraget, beror det på hörselnedsättningen?

Underlätta kommunikation

Fråga din audionom om någon av teknikerna eller behandlingarna nedan är relevanta för dig.

Läppläsning
Läppar visar hur ord artikuleras, t.ex. "man" kontra "land". Därför är läppläsning viktigt, särskilt för barn med hörselnedsättning, eftersom de ibland måste kunna se läpprörelser för att förstå vad som sägs. På detta sätt stöds talet av läppläsningen.

Tal- och språkterapi
En hörselnedsättning kan göra det svårt att höra de subtila nyanserna i de talljud som krävs för att forma dem korrekt. Många ljud kan inte urskiljas enbart genom läppläsning. En tal- och språkterapeut kan hjälpa ditt barn att kommunicera mer effektivt.

Tydligt tal
Denna teknik underlättar för personer med hörselnedsättning att förstå vad du säger, även i situationer med mycket bakgrunds buller. Metoden är enkel att lära sig och handlar i princip om att uttala varje ord och mening på ett exakt sätt och med det få med hela ordet.

Cued Speech
Denna teknik har utformats för att komplettera talat språk. Först lär du dig var i munnen de olika ljuden formas. Därefter lär du dig att koppla dessa ljud till vissa tecken, som stöder de talade orden. Genom träning kan du och resten av familjen lära er denna metod och hjälpa barnet att utveckla sitt tal och sina språkliga färdigheter.

Teckenspråk
Barn med grav hörselnedsättning eller total dövhet använder sig ofta av teckenspråk kompletterat med ljud visuella signaler. Barn med allvarlig hörselnedsättning kan ofta lära sig att använda teckenspråk och tal samtidigt. Om barnet ska lära sig teckenspråk, måste hela familjen vara involverade.

Se våra riktlinjer för att underlätta kommunikation

Hämta material


Upplever du eller dina anhöriga att din hörsel har försämrats? Är du redan användare? Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och ta del av våra insikter, produktnyheter samt få tips och råd om din hörsel.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

 • Hörsel

  Visste du att vår hörsel är det enda av våra sinnen som aldrig sover?

 • Ansluta till olika tillämpningar

  Så här ansluter du dina hörapparater till olika enheter som t.ex. din TV eller telefon med användning av ConnectLine.

 • Hämtning och support

  Hitta filmer och instruktioner om hur du använder alla hörapparater och tillbehör från Oticon.

 • Hitta en hörselklinik

  Gör ett hörselprov och få hjälp av en audionom som är auktoriserad av Oticon.