Tid för ett
nytt perspektiv inom
BrainHearing

Upptäck det nya perspektivet inom BrainHearing.

Se filmen

Det nya perspektivet inom

BrainHearing

På Oticon har vi alltid strävat efter att utveckla hörapparater som stöder hur hjärnan
tolkar ljud

Vi har valt vår egen väg - vi hjälper hjärnan att tolka ljud. I stället för att bara fokusera på ljud eller öronen sätter vi hjärnan främst. Det är en resa av ständigt nya upptäckter - en resa som pågått flera årtionden - där vi utforskar hjärnrelaterade områden inom audiologin. Vi kallar detta unika perspektiv BrainHearing.

Den senaste banbrytande forskningen visar tydligt att våra hjärnor behöver åtkomst till hela ljudmiljön. Vi behöver ge hjärnan bättre åtkomst till sin omgivning. Detta genombrott definierar vårt nästa steg framåt - ett steg som kommer att placera vår vision i framkanten av hörselvård och göra det nya perspektivet inom BrainHearing till verklighet.

Genombrott:

Nya upptäckter inom hörselforskningen visar att hjärnan behöver åtkomst till hela ljudmiljön för att fungera naturligt

1.

Hjärnans hörselcentrum

Upptäck

2.

Hörselprocessen

Upptäck

3.

Från hörselproblem till hjärnproblem

Upptäck

4.

Det nya perspektivet

Upptäck
Stäng
Lär dig mer
Se filmen

Hjärnans hörselcentrum
består av två undersystem

Hjärnans två undersystem samarbetar för att hjälpa hjärnan att tolka ljud:
Orienteringssystemet och fokuseringssystemet.*

 

icon_1
Orientering

Orienteringssystemet kommer alltid först. Orienteringssystemet skannar kontinuerligt alla omgivningsljud - oavsett vilka de är och var de kommer ifrån - för att skapa en fullständig bild av ljudmiljön. Därefter genereras en översikt av ljuden omkring oss.

1_b2b-brain_orient_focus

icon_1-2Fokusering

Fokuseringssystemet hjälper oss att välja vilka ljud vi fokuserar på. När vi har en överblick över ljuden omkring oss använder vi fokuseringssystemet för att identifiera de ljud vi vill fokusera på, lyssna på eller växla uppmärksamhet till, samtidigt som vi filtrerar bort onödiga och störande ljud.

En bra neuralkod är avgörande för 
att ge ljuden mening

När ljuden når innerörat omvandlas de till en signaler som överförs till hjärnan. Det kallas för neuralkod och den överförs via hörselnerven till hjärnans hörselcentrum, d.v.s. hörselbarken. Där omvandlas neuralkoderna till meningsfulla ljudobjekt
som orienterings- och fokuseringssystemet kan använda.

 

icon_number_1Orientering

Orienteringssystemet är beroende av en bra neuralkod för att skapa en översikt över ljudobjekten och separera ljud för att fastställa vad som sker i omgivningen. Det ger hjärnan de bästa förutsättningarna för att bestämma vad man ska fokusera på och lyssna på.

1_b2b-brain_section2

icon_number_2Fokusering

Fokuseringssystemet skannar hela ljudmiljön. Systemet identifierar de ljud det vill fokusera på, lyssna på eller växla uppmärksamhet till, samtidigt som onödiga och störande ljud filtreras bort.

Två undersystem

som samarbetar kontinuerligt och simultant

Samtidigt som fokus upprätthålls distraherar hjärnan sig själv avsiktligt genom att övervaka den övriga miljön fyra gånger per sekund. Detta gör att vår hörsel kan ändra fokus om något viktigt dyker upp i ljudscenen.

När de två undersystemen fungerar bra tillsammans kan resten av hjärnan fungera optimalt, vilket gör det lättare att känna igen, lagra och återkalla ljud och reagera på vad som sker.

Som visas på bilden skannar orienteringssystemet ljudmiljön och fokuseringssystemet fokuserar på det som är viktigt.

Hjärnans bearbetning av ljud innebär en ständig interaktion mellan orienterings- och fokuseringssystemen. Det är en kontinuerlig process som ser till att vårt aktuella fokus alltid är det viktigaste.

Continuously and simultaneously

Forskningen bakom
undersystemen

Se vår Senior Research Audiologist och Ph.D., Elaine Ng, dela med sig av metoderna bakom den senaste forskningen.

En begränsad ljudmiljö kan utveckla hörselproblem till hjärnproblem

Otillräcklig neuralkod till hjärnan och bristande behandling av hörselnedsättning kan få en rad negativa konsekvenser. Ökad  lyssningsansträngning och mental belastning, omorganiserade hjärnfunktioner och accelererad kognitiv nedgång samt förminskad hjärnvolym är några exempel.

 

Hörselproblem kan utvecklas till hjärnproblem

Hjärnan behöver åtkomst till hela ljudmiljön för att fungera på bästa sätt. Begränsad tillgång till hela ljudmiljön kan resultera i hjärnproblem.

Hjärnproblem kan utvecklas till livsproblem

Begränsad tillgång till hela ljudmiljön kan resultera i allvarliga problem i livet.

Hörselproblem kan leda till

hjärnproblem

 1. Ökad lyssningsansträngning

  Minskad ljudinformation gör det svårare för hjärnan att identifiera ljud. Luckor måste fyllas i, vilket kräver en större lyssningsansträngning.

 2. Ökad mental belastning

  Att behöva gissa vad folk säger och vad som händer ökar den mentala belastningen på hjärnan och lämnar mindre rum för att minnas och prestera.

 3. Omorganiserade hjärnfunktioner

  Utan tillräcklig stimulans i hörselcentrat börjar det visuella centrat och andra sinnen att kompensera, vilket påverkar hjärnans funktioner.

 4. Accelererad kognitiv försämring 

  Ökad mental belastning, brist på stimulans och omstrukturerade hjärnfunktioner är kopplade till accelererad kognitiv nedgång, vilket påverkar förmågan att minnas, lära sig, koncentrera sig och fatta beslut.

 5. Accelererad krympning av hjärnvolymen

  Alla människors hjärnor minskar i storlek med åldern, men krympningsprocessen accelereras när hjärnan måste arbeta mot det naturliga sättet att bearbeta ljud.

          
Otillräcklig neuralkod till hjärnan och bristande behandling av hörselnedsättning kan få olika konsekvenser
På så sätt kan hjärnproblemen

leda till livsproblem

 1. Social isolering och depression

  Personer med obehandlad hörselnedsättning kan nå en punkt där de undviker sociala sammankomster eftersom de inte kan hantera komplexa ljudmiljöer.

 2. Demens och Alzheimers

  Risken för demens femdubblas för allvarlig till grav hörselnedsättning, tredubblas för måttlig hörselnedsättning och fördubblas för mild hörselnedsättning.

 3. Dålig balans och fallrelaterade skador

  Obehandlad hörselnedsättning kan påverka balansen, vilket ökar risken för fallrelaterade skador trefaldigt.

                 
En begränsad ljudmiljö utan tillräcklig tillgång till ljud kan leda till allvarliga problem i livet.***

Risk för
demens

Risken för demens femdubblas för allvarlig till grav hörselnedsättning, tredubblas för måttlig hörselnedsättning och fördubblas för mild hörselnedsättning.

Ett nytt perspektiv
för att förändra liv

För att säkerställa att hörapparater tillhandahåller hjärnan med rätt information måste de leverera en bra neuralkod, med åtkomst till hela ljudbilden. Upptäck det nya perspektivet.

Tidigare perspektiv

Traditionell teknik undertrycker det naturliga ljudet och levererar med det en otillräcklig neuralkod till hjärnan.

Nytt perspektiv

Det bästa sättet att ge stöd till det naturliga hörselsystemet är att ge personer med hörselnedsättning åtkomst till hela ljudmiljön

När man undertrycker
ljud miljön
undertrycks hela ljudssystemet

Tack vare sin riktverkan, förstärkning, talprioritering och traditionell komprimering begränsar konventionell hörapparatteknologi människors tillgång till hela ljudmiljön.

Denna begränsande metod undertrycker den naturliga ljudingången och levererar otillräcklig neuralkod till hjärnan. För att hörselnedsättning ska behandlas effektivt måste vi hjälpa hjärnan genom att ge den ett fullt ljudperspektiv till stöd för de två hörselsystemen.

Dags att

tacka farväl till gamla metoder

Därför behöver vi samarbeta med hjärnan och ge den tillgång till hela ljudmiljön
till stöd för de båda hörselundersystemen.

När hörapparater undertrycker ljud leder detta till en dålig
neuralkod till hjärnan från öronen.

Tillgång till hela ljudmiljön stödjer det naturliga hörselssystemet

För att återge det fulla ljudperspektivet och upprätthålla ett klart fokus, måste hörapparater göra alla relevanta ljud tillgängliga, tydliga, bekväma och hörbara i alla situationer. Detta garanterar en bra neuralkod som hjärna lätt kan avkoda. Och en bra neurologisk kod möljliggör hantering av hela ljudmiljön.

Bakgrunden till

vår BrainHearing-filosofi

Vår resa mot målet att skapa livsförändrande teknik som stöder hjärnans naturliga process för att behandla ljud.

Oticon har alltid valt en annan väg för att ge stöd till hjärnan i hur den ger ljud mening. I stället för att endast fokusera på ljuden eller öronen sätter vi hjärnan främst. Det är en resa av kontinuerlig forskning och nya upptäckter när vi tillsammans med Eriksholm Research Center utforskar nya vetenskapliga, audiologiska områden.

Det senaste vetenskapliga genombrottet visar att ge åtkomst till hela ljudmiljön är det bästa vi kan göra för hjärnan och för att säkerställa att den fungerar naturligt. Genombrottet definierar vårt nästa steg framåt - ett steg som kommer att placera vår vision i framkanten av hörselvård och göra det nya perspektivet inom BrainHearing till verklighet.

Oticons BrainHearing-vision

Vår BrainHearing-teknik är utformade för att ge stöd till hjärnans naturliga ljudbehandling och fortsätta att leverera objektivt bevisade fördelar med BrainHearing. Tidslinjen visar våra senaste innovationer på vägen mot vår vision att skapa en värld där er hörselnedsättning inte längre innebär begränsningar.

Viktiga fördelar med BrainHearing:


 • Ökad selektiv uppmärksamhet

 • Mer talinformation till hjärnan

 • Ökad minnesförmåga

 • Minskad lyssningsansträngning

 • Ökad talförståelse

Vill du veta mer?

Ladda ner broschyren eller studien (whitepaper) för att läsa mer om BrainHearing

Ladda der broschyren

Ladda ner whitepaper

* O’Sullivan et al. (2019); Puvvada & Simon (2017).

** 1. Pichora-Fuller, M. K., Kramer, S. E., Eckert, M. A., Edwards, B., Hornsby, B. W., Humes, L. E., ... & Naylor, G. (2016). 2. (Rönnberg, J., Lunner, T., Zekveld, A., Sörqvist, P., Danielsson, H., Lyxell, B., ... & Rudner, M. (2013). 3. Sharma, A., & Glick, H. (2016). 4. Uchida, Y., Sugiura, S., Nishita, Y., Saji, N., Sone, M., & Ueda, H. (2019). 5. Lin FR, Ferrucci L, An Y, Goh JO, Doshi J, Metter EJ, et al.

*** 1. Amieva, H., Ouvrard, C., Meillon, C., Rullier, L., & Dartigues, J. F. (2018). 2. Lin, F. R., & Ferrucci, L. (2012). 3. Lin, F. R., Metter, E. J., O’Brien, R. J., Resnick, S. M., Zonderman, A. B., & Ferrucci, L. (2011).