Vi sätter hjärnan främst

På Oticon utvecklar vi hörapparater som ger stöd till hjärnans naturliga processer att tolka och förstå ljud. Vi kallar det BrainHearing™

Vad är BrainHearing?

I vårt arbete med att utveckla hörapparater utmanade vi konventionerna och valde en annan väg genom att fokusera på hjärnans roll i hörseln.

BrainHearing är vårt unika och banbrytande perspektiv. Den tillhandahåller det hjärnan behöver för att ge mening åt ljud.

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=d8088ac7c705e02e774c98ac76cb0b8f&source=embed&photo%5fid=17401527" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Hörselnedsättning är en riskfaktor för demens

I mitten av livet är hörselnedsättning en potentiell modifierbar riskfaktor för att utveckla demens.

Enligt forskning i Lancet kan 35% av demenssjukdomar förklaras av potentiellt modifierbara riskfaktorer som obehandlad hörselnedsättning, rökning, depression och fysisk inaktivitet.

Faktum är att tillfredsställande behandling av hörselnedsättning i mitten av livet kan minska risken för demens mer än någon annan åtgärd - inklusive att sluta röka och ökad fysisk aktivitet.

Hörselns viktiga roll i mental hälsa är bara en av anledningarna till att vårt BrainHearing™ - perspektiv är så viktig.

*Livingston et al, 2017

Hur fungerar BrainHearing?

När hjärnan inte får tillgång till de ljud den behöver måste den anstränga sig extra för att ge orden mening. BrainHearing™ ger hjärnan tillgång till hela ljudlandskapet, vilket möjliggör för hjärnan att fokusera på de mest relevanta ljudkällorna i omgivningen.

BrainHearing handlar om att ge stöd till hjärnans naturliga processer för att tolka och förstå ljud. Hjärnan använder fyra parallella arbetssätt för att ge mening åt ljud.

1. Orientera

När alla ljud är tillgängliga och det finns detaljerad information om omgivningsljuden, kan hjärnan på ett naturligt sätt förstå var ljuden kommer ifrån.

2. Separera

Den förbättrade kontrasten mellan delarna i den öppna ljudupplevelsen hjälper hjärnan att separera relevanta ljud från oönskat buller.

3. Fokusera

Med kontinuerlig tillgång till alla ljud, även i bullriga ljudmiljöer, kan hjärnan själv välja vad den vill fokusera på och när den ska byta fokus.

4. Känna igen

När ljuden i omgivningen balanseras blir de distinkta och lätta att känna igen. Det frigör menatal energi till att komma ihåg mer av vad som sägs.

Hörapparater håller hjärnan i form

Daglig användning av hörapparater gör det lättare för personer med hörselnedsättning att delta i sociala aktiviteter. Sociala aktiviteter stimulera hjärnan, vilket leder till minskad risk för accelererad kognitiv försämring. Professor Hélène Amieva på Universitetet i Bordeaux, Frankrike berättar om fördelarna med att hålla hjärnan i form.

Se filmen för ytterligare information

Ytterligare fördelar med
BrainHearing™

Nya laddningsbara hörapparaten Oticon Opn S™.

Bättre talförståelse och minskad lyssningsansträngning

Med Oticon Opn och den öppna ljudupplevelsen visade vi hur denna unika metod överträffar traditionell hörapparatsteknik.

Med den uppgraderade OpenSound Navigator och OpenSound Optimizer som arbetar tillsammans tar nu Oticon Opn S fördelarna med BrainHearing™ till nya nivåer*:

  • Oticon Opn ökar talförståelsen med 30 % jämfört med traditionella hörapparater. Oticon Opn S överträffar Oticon Opn med ytterligare 15 %.

  • Oticon Opn minskade lyssningsansträngningen med 20 % jämfört med traditionella hörapparater. Oticon Opn S lägger till ytterligare 10% till dessa prestanda.

  • Oticon Opn förbättrade minnesförmågan med 20 % jämfört med traditionella hörapparater. Med Oticon Opn S höjs den siffran med ytterligare 10%.

* Juul Jensen 2019, Oticon Whitepaper, Oticon Opn S 1

Läs mer om Oticon Opn S