Oticon Genie 2 har uppdaterats | 2020.1

Genie 2 har uppdaterats med en rad olika nya funktioner och förbättringar.

Bruksanvisning för Genie 2 2020.1

Nya anpassningsfunktioner

Genie 2 har uppdaterats med nya spännande funktioner för Oticons hörapparater.

 

Nya Oticon Ruby erbjuder den bästa ljudkvaliteten i sin kategori. Funktioner som det nya SuperShield förhindrar återkoppling innan det inträffar och den kontaktfria, induktiva laddningsenheten laddar hörapparaterna för en hel dags användning på bara 3 timmar.

SuperShield arbetar med Feedback Shield LX för att analysera inkommande ljudnivåer, identifiera återkopplingsrisk och snabbt förhindra visslande ljud innan det inträffar.

 

Med Oticon RemoteCare kan du på distans skicka uppdaterade inställningar och göra justeringar i realtid på användarens hörapparater. Du kan också genomföra videosamtal och skicka textmeddelanden till din användare via Oticon RemoteCare. Din användare kan ansluta till dig via Oticon RemoteCare appen, var som helst med en stabil internetanslutning.

Uppföljningsmöten med Oticon RemoteCare är avsedda som ett komplement till uppföljningsmöten på din hörselklinik och för att underlätta både för dig och din användare.

Hörapparaten Oticon Ruby möjliggör för Bimodal och CROS / BiCROS-anpassningar i sin kategori. Vi anser att audionomer ska ha möjlighet att välja rätt lösning för sina användare utan att behöva prova ut de mest avancerade hörapparaterna. Avancerade hörapparater ger alltid det bästa stödet och är därför att föredra, men det ska inte begränsa en användare från att få den lösning de behöver om de använder en enklare hörapparatsmodell.

Bimodal
I den bimodala anpassningspanelen kan Oticon Ruby anpassas med ett Cochleaimplantat. Panelen för bimodal anpassning är tillgänglig för monaural anpassning så att du kan justera den totala förstärkningen, högfrekvensavbrott och fokus på låga frekvenser.

Oticon CROS/BiCROS
När du har anslutit Oticon Ruby och har valt Oticon CROS-sändaren kommer den att överföra ljud under hela anpassningsprocessen.

Om du väljer funktionen CROS / BICROS i anpassningssteget kan du välja mellan tre inställningar: CROS, BiCROS och INGEN CROS/BiCROS. Beroende på programinställningarna kan du balansera CROS-ingångsnivån.

Träffsäkert, direkt och trådlöst

Oticon anpassningsverktyg Genie 2 är utformat för att hjälpa dig att leverera högkvalitativa anpassningar som uppfyller varje användares unika behov.

Programmeringsenheter

I Genie 2 kan du använda en rad olika programmeringsenheter för att programmera Oticons hörapparater:

Trådlöst

Noahlink Wireless***(Rekommenderas)
FittingLink 3*


Trådbunden

HiPro 2 (Rekommenderas)
ExpressLink 3
NOAHlink
HiPro USB**
HiPro**


*Kompatibel med 2.4 GHz-hörapparater

**Långsammare programmering och uppdatering av programvara kan förväntas med äldre enheter

***Kompatibel med Genie 2 | 2017.2 och senare versioner

Matcha REM-mål på mindre än 2,5 minuter i Genie 2*

Verktyget REM AutoFit i Genie och Genie 2 hjälper dig med högkvalitetsanpassning för varje enskild användare, med fokus på effektivitet och kontroll.

*Med IMC 2-kompatibla REM-system kan REM-matchning genomföras på under 1 minut och 50 sekunder. *Med VerifitLINK kan REM-matchning göras under 2 minuter och 30 sekunder.

Läs mer om REM AutoFit

Oticon Firmware Updater

Med Oticon Firmware Updater kan du uppdatera programvaran i Oticons hörapparater och tillbehör på distans.

Oticon Firmware Updater ger följande fördelar:

  • Tillgång till de senaste funktionerna och prestandaförbättringarna
  • Bekvämt och tidsbesparande eftersom hörapparaterna inte behöver skickas iväg på service

 

Obs: Kabelanslutning krävs.
Noahlink Wireless och FittingLink 3 kan inte användas för uppgradering av programvara.
Vi rekommenderar HiPro 2. De äldre versionerna HiPro och HiPro USB kommer resultera i mer tidskrävande uppdateringar.

 

HÅLL DIG UPPDATERAD
Hörapparaterna kan ha en ny programvaruversion som inte är kompatibel med din Genie 2-installation. Därför bör du alltid installera den senaste Genie 2-programvaran från Oticon.

 
  • Genie Updater

  • Genie Updater ger dig tillgång till uppdateringar och nya versioner av Genie 2 så snart de släpps.
  • Genie Updater körs diskret i bakgrunden och kontrollerar automatiskt om det finns några uppdateringar – du meddelas bara om du behöver vidta några åtgärder.