Vanliga frågor (FAQ)

Laddbara hörapparater

 • > Hur ofta bör jag ladda mina laddbara hörapparater?

  Vi rekommenderar att du laddar hörapparaten varje natt. Du kan ladda litiumjonbatteriet varje dag och du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du sätter tillbaka hörapparaterna i laddaren

 • > Hur länge räcker batteriet vid full laddning?

  Batteriets dagliga prestanda beror på ett antal faktorer, som inställningarna i dina hörapparater, din hörselnedsättning, ljudmiljö, batteriets ålder och om du streamar ljud från din telefon, TV eller andra enheter


  Exempel på batteritid:

  • 20 timmars batteritid utan streaming


  Kontakta din audionom om du upplever att batterierna i dina hörapparater inte räcker hela dagen.

 • > Hur ska jag placera hörapparaterna i laddaren?

  Om du har hörapparater av typ Oticon Opn S, Ruby, More, Real, Opn Play eller Play PX ska du göra så här: Placera hörapparaterna i laddportarna så att LED-indikatorerna på hörapparaterna är i samma riktning som LED-indikatorn på laddaren. Se till att hörapparaterna börjar laddas (LED-indikatorerna på hörapparaterna lyser orange). Om hörapparaterna sitter fel i laddaren kommer de inte att laddas.

   

  Om du har hörapparaten Oticon Intent, gör så här: Placera hörapparaterna i laddportarna så att LED-indikatorerna på hörapparaterna är i motsatt riktning som LED-indikatorn på laddaren. Se till att hörapparaterna börjar laddas (LED-indikatorerna på hörapparaterna lyser orange). Om hörapparaterna sitter fel i laddaren kommer de inte att laddas.

   

 • > Hur vet jag om hörapparaterna är fulladdade?

  Lysdioderna på dina hörapparater lyser orange när hörapparaterna laddas. De lyser grönt när hörapparaterna är fulladdade. Det tar 2-4 timmar att ladda dina hörapparater fullt om batteriet är helt urladdat, beroende på vilken modell du har.

 • > Hur lång tid tar det att ladda hörapparaterna fullt?

  Om batteriet är helt urladdat tar det cirka 2-4 timmar att ladda dina hörapparater helt, beroende på vilken modell du har.
  Litiumjonbatterier laddas snabbare i början.

 • > Hur länge kan jag lämna hörapparaterna i laddaren?

  Laddaren är den bästa platsen att förvara hörapparaterna när du inte använder dom. När du inte använder dina hörapparater ska du alltid sätta dem i laddaren för laddningen. På så sätt är hörapparaterna alltid laddade.

 • > Vad händer om jag stänger av laddaren medan hörapparaterna fortfarande sitter i laddaren?

  Om du stänger av laddaren kommer hörapparaterna stängas av så att inte hörapparaternas batterier laddar ur, till exempel under ett strömavbrott.

 • > Hur kan jag strömföra min laddare?

  Du kan ansluta laddarens elkontakt till ett vägguttag. Du kan också strömföra laddaren via andra enheter med en USB-ingång. Kontrollera att strömkällan är kompatibel med USB 2.0, minst 500mA utgång. Exempel på strömkällor: Powerbank, PC, billaddare. Kontrollera alltid att laddningen påbörjas och att strömkällan ger energi till laddaren.

 • > Mina hörapparater blinkar orange när de placeras i laddaren.

  Om dina hörapparater blinkar orange när de placeras i laddaren behöver du kontakta din audionom.

 • > Hur sätter jag på och stänger av hörapparaterna?

  Dina hörapparater sätts på automatiskt när du tar ut dem ur laddaren. Hörapparaterna stängs av automatiskt när du sätter dem i laddaren. Du kan även slå på och stänga av dem manuellt.

 • > Behöver jag en torkare för mina laddbara hörapparater?

  Behovet av att torka dina laddbara hörapparater beror på olika faktorer, som luftfuktigheten där du bor. Prata med din audionom om detta och vad som rekommenderas.

 • > Kan jag se batterinivån i appen Oticon Companion?

  Ja. Tryck på hörapparatsikonen i verktygsfältet längst ned på startskärmen. Aktuell batterinivå visas högst upp på skärmen.

 • > Vad är litiumjonbatterier?

  Laddbara litiumjonbatterier är mycket vanliga inom hushållselektronik. Fördelarna med litiumjonbatterier är att de kan lagra större mängder energi, räcker längre och går snabbt att ladda.

 • > Är litiumjonbatterier temperaturkänsliga?

  Ja, till viss del. Laddning bör ske vid temperaturer mellan +5° C och +40° C. Utanför dessa temperaturer kommer laddaren att sluta ladda. Laddningen återupptas automatiskt när temperaturen återgår till intervallet +5° C till +40°C.

  Hörapparaterna kan dock fortsätta användas om temperaturen ligger utanför dessa gränser.

 • > Räcker litiumjonbatterier längre om de inte laddas varje natt?

  Bäst är att ladda dina hörapparater varje natt eftersom litiumjonbatterier inte behöver ladda ur helt före varje ny laddningscykel.

 • > Gäller särskilda försiktighetsåtgärder för litiumjonbatterier?

  Ja. Denna hörapparat har ett icke borttagbart, laddbart litiumjonbatteri. Försök inte komma åt batteriet.
  Sök omedelbart läkarvård om ett litiumjonbatteri eller en hörapparat med ett litiumjonbatteri sväljs eller kommer in i örat eller näsan.

   

  Bekanta dig med säkerhets- och hanteringsinformationen i bruksanvisningen för laddbara hörapparater.

 • > Kan jag flyga säkert med hörapparater med laddbara litiumjonbatterier?

  Ja, du kan bära dina laddbara hörapparater på flygplan och ta med laddaren ombord utan problem. Om du har en bordsladdare kan du packa ned dina hörapparater och laddaren i ditt incheckningsbagage. Om du har en SmartCharger med inbyggd powerbank måste du ta med laddaren i handbagaget.

 • > Hur stänger jag av Bluetooth® (flygläget) i mina hörapparater?

  Stäng av och slå på Bluetooth (aktivera och inaktivera flygläget), genom att trycka och hålla ned den nedre delen av tryckknappen i 7 sekunder. Om du trycker på knappen på en hörapparat stängs Bluetooth av (aktiverar flygläget) på båda hörapparaterna. När Bluetooth är avstängt (flygläget är aktiverat) fungerar hörapparaterna som vanligt.

   

  VIDEO: Aktivera och inaktivera flygläget

 • > Jag kommer inte att använda mina hörapparater på länge – vad ska jag göra med dem under tiden?

  Om du inte ska använda hörapparaterna längre än 14 dagar ska du ladda dem fullt innan du lägger undan dem. Stäng sedan av hörapparaterna manuellt med tryckknapparna.

   

  Det säkerställer att batteriet fortfarande kan laddas när du ska använda hörapparaterna igen. Dessutom behöver batterierna laddas helt var sjätte månad. Om du inte laddar dina hörapparater på 6 månader måste batterierna bytas ut.

 • > Kan jag försöka starta om mina hörapparater igen genom att sätta på dem igen när batterierna är slut?

  Nej, om batteriet tar slut i dina hörapparater ska du sätta dem i laddaren för att ladda. Du kan inte vinna extra användningstid genom att starta om hörapparaterna.