Vanliga frågor (FAQ)

uppladdningsbara hörapparater

 • > Hur ofta bör jag ladda mina uppladdningsbara hörapparater?

  Vi rekommenderar att du laddar hörapparaten varje natt. Du kan ladda litiumjonbatteriet varje dag och du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du sätter tillbaka hörapparaterna i laddaren

 • > Hur länge räcker batteriet på full laddning?

  Batteriets prestanda beror på ett antal faktorer som: inställningarna i dina hörapparater, din hörselnedsättning, ljudmiljön omkring dig, batteriets ålder och om du trådlöst överför ljud från din telefon, TV eller andra enheter.


  Batterilivslängd - exempel:

  • 24 timmars batterilivslängd utan trådlös överföring av ljud

  • 18 timmars batterilivslängd med fem timmars trådlös överföring av ljud


  Om du märker att dina hörapparater inte räcker en hel dag kan det vara dags att byta ut batteriet.

 • > Hur ska de uppladdningsbara hörapparaterna placeras i laddaren?

  Placera hörapparaterna i laddningsportarna så att LED-indikatorerna på hörapparaterna är i samma riktning som laddarens LED-indikator. Kontrollera att hörapparaterna börjar ladda (båda hörapparaternas LED-indikatorer lyser fast rött). Om hörapparaterna sitter fel i laddaren laddas de inte.

   

  video-login 
 • > Hur vet jag när mina hörapparater är fulladdade?

  Varningslamporna på dina hörapparater lyser stadigt rött när hörapparaterna laddas. Lamporna lyser stadigt grönt när hörapparaterna är fulladdade. De tar tre timmar att ladda hörapparaterna om batterierna är helt urladdade.


  video-login 
 • > Hur lång tid tar det innan hörapparaterna är fulladdade?

  Om batteriet är helt urladdat tar det runt tre timmar att ladda hörapparaterna helt.
  Litiumjonbatterier laddas snabbare i början. Det innebär att efter 30 minuter är batteriet 25% laddat och efter en timme, 50%.

 • > Hur länge kan jag lämna hörapparaterna i laddaren?

  Laddaren är den bästa platsen att förvara hörapparaterna när du inte använder dom. När du inte använder dina hörapparater ska du alltid sätta dem i laddaren för laddningen. På så sätt är hörapparaterna alltid laddade.

 • > Vad händer om jag stänger av laddaren när hörapparaterna fortfarande sitter i laddaren?

  När du stänger av laddaren sätts hörapparaterna och batterierna används när de fortfarande är i laddaren. Därför bör laddaren alltid vara ansluten till en strömkälla när hörapparaterna sitter i laddaren.

 • > Hur kan jag strömföra min laddare?

  Du kan ansluta laddarens elkontakt till ett vägguttag. Du kan också strömföra laddaren via andra enheter med en USB-ingång. Kontrollera att strömkällan är kompatibel med USB 2.0, minst 500mA utgång. Exempel på strömkällor: Power Bank, PC, billaddare. Kontrollera alltid att laddningen påbörjas och att strömkällan ger energi till laddaren.

 • > Mina hörapparater blinkar rött när dom sitter i laddaren.

  Detta är tecken på ett systemfel. Kontakta din audionom.

 • > Hur sätter jag på och stänger av mina uppladdningsbara hörapparater?

  Hörapparaterna sätts på automatiskt när du tar ut dom ur laddaren. Hörapparaterna stängs av automatiskt när du sätter i dom i laddaren. Du kan också sätta på och stänga av dem manuellt.


  VIDEO: Hur man sätter på och stänger av hörapparaterna

 • > Behöver jag använda torkare för mina hörapparater?

  Torkare bör inte användas om temperaturen överstiger 40 °C eftersom litiumjonbatterier är värmekänsliga och kan skadas.

  Alla Oticon Opn hörapparater har testats och klassificerats enligt IP68-standarden, vilket säkerställer vatten- och dammresistans, så torkare behövs inte. Litiumjonbatterier har nanobeläggning på insidan vilket skyddar mot intrång av fukt.

 • > Kan jag se batterinivån i appen Oticon Companion?

  Ja. Tryck på hörapparatsikonen i verktygsfältet längst ned på startskärmen. Aktuell batterinivå visas högst upp på skärmen.

 • > Vad är litiumjonbatterier?

  Uppladdningsbara litiumjonbatterier är mycket vanliga inom hushållselektronik. Fördelarna med litiumjonbatterier är att de kan lagra större mängder energi, räcker längre och går snabbt att ladda.

 • > Är litiumjonbatterier temperaturkänsliga?

  Ja, till viss del. Laddning bör ske vid temperaturer mellan +5° C och +40° C. Utanför dessa temperaturer kommer laddaren att sluta ladda. Laddningen återupptas automatiskt när temperaturen återgår till intervallet +5° C till +40°C.

  Hörapparaterna kan dock fortsätta användas om temperaturen ligger utanför dessa gränser.

 • > Räcker litiumjonbatterier längre om de inte laddas varje kväll?

  Bäst är att ladda dina hörapparater varje natt eftersom litiumjonbatterier inte behöver laddas ut helt före varje ny laddningscykel. De har inte ett "laddningsminne" som andra batterier.

 • > Måste man vidta särskilda försiktighetsåtgärder med litiumjonbatterier?

  Ja. Denna hörapparat drivs av ett laddningsbart litiumjonbatteri som inte är borttagbart. Försök inte komma åt hörapparatens batteri. Endast behörig audionom får byta batteriet.
  Om en hörapparat med litiumjonbatteri eller ett litiumjonbatteri sväljs eller placeras i örat eller näsan, uppsök genast en läkare.

   

  Bekanta dig med säkerhets- och hanteringsinformationen för uppladdningsbara hörapparater i hörapparatens bruksanvisning.

 • > Är det säkert att flyga med hörapparater med litiumjonbatterier?

  Ja, du kan använda hörapparater med litiumjonbatterier på flygplan och ta med din laddare ombord. Du kan också packa ner dina hörapparater och laddaren i det bagage som du checkar in.

 • > Hur aktiverar jag flygplansläget i mina hörapparater?

  För att aktivera och inaktivera flygplansläget, håll den nedre delen av tryckknappen intryckt i 7 sekunder. När knappen trycks in på en hörapparat aktiveras flygplansläget på båda hörapparaterna.

  När flygplansläget är aktiverat fungerar hörapparaten fortfarande normalt, men Bluetooth® är avstängt.

   

  VIDEO: Aktivera och avaktivera flygplansläget

 • > Hur ska jag förvara mina hörapparater om jag inte ska använda dem under en längre tid?

  Om du ska förvara hörapparaterna längre än 14 dagar bör du ladda dom helt. Stäng därefter av hörapparaterna med tryckknappen.

   

  Genom att förvara hörapparaterna fulladdade kan du vara säker på att batterierna fortfarande kan laddas. Batterierna måste även laddas en gång i halvåret. Annars kommer du behöva byta ut batterierna.

 • > Kan jag försöka starta om mina hörapparater igen genom att sätta på dem igen när batterierna är slut?

  Nej, om batteriet tar slut i dina hörapparater ska du sätta dem i laddaren för att ladda. Du kan inte vinna extra användningstid genom att starta om hörapparaterna.