Oticon Opn S:

Den första hörapparaten som bevisat stödjer hur hjärnan organiserar ljud

Ny banbrytande EEG-forskningsmetod

Tack vare banbrytande forskningsmetoder har oberoende hörselforskare 1 kunnat mäta en persons förmåga till selektiv uppmärksamhet och vad som händer i hjärnan medan personen använde Oticon Opn S:

Testresultaten visar att Oticon Opn S effektivt skiljer tal från buller och avsevärt förbättrar selektiv uppmärksamhet. Det gör det lättare att följa med i samtal.


Viktiga slutsatser 2:
Ljuden blev bättre organiserade i hjärnan
För den primär talaren ökade EEG-signalstyrkan med 10 %
För den sekundär talaren ökade EEG-signalstyrkan med 95 %
Bakgrundsbabbel reducerades med 50 %: vilket gör att talsignaler hörs tydligare och att lyssningsansträngningen minskar


Upptäck Oticon Opn S

EEG-forskningsmetod

En ny EEG-testmetod mäter objektivt hur hjärnan organiserar ljud.

Under testet placerades elektroder på testpersonens huvud för att mäta hjärnaktiviteten vid tal och buller. Elektroderna mätte hur väl ljuden uppfattades och organiserades av hjärnan medan personen använde hörapparaten Opn S med OpenSound Navigator aktiverad samt inaktiverad.

Testprotokollet var utformat för att efterlikna ett verkligt samtal i en bullrig miljö (+3 dB signal/brus): en primär talare att fokusera på, en sekundär talare att ignorera, samt babbel i bakgrunden som behövde dämpas.

Studieresultat: Oticon Opn S förbättrar
selektiv uppmärksamhet

Forskning har visar att OpenSound Navigator i Oticon Opn S avsevärt förbättrar förmågan att organisera ljud och förbättrar den selektiva uppmärksamheten:

OpenSound Navigator inaktiverad
Utan OpenSound Navigator uppfattas den primära talaren (A) klart och tydligt, men det är svårt att urskilja den sekundära talaren (B) och bakgrundsbabbel (C) eftersom EEG-signalerna är ungefär lika starka.

OpenSound Navigator aktiverad
Med OpenSound Navigator aktiverad visar EEG-signalstyrkan följande:

A) Fokus på primär talare: signalen förstärks med 10 % vilket gör det lättare att höra den personen som användaren pratar med

B) Sekundär talare: signalen förstärks med 95 % vilket gör det mycket lättare att urskilja den sekundära talaren från bakgrundsbabbel

C) Bakgrundsbabbel: reduceras med 50 % vilket gör att talsignaler hörs tydligare och att lyssningsansträngningen minskar

Se hur vi genomförde studien

false
false

Selektiv uppmärksamhet

Vår hjärna har en naturlig förmåga att organisera och prioritera ljud. Detta kallas ”selektiv uppmärksamhet”.

Förmågan är avgörande för social interaktion. Medan vi fokuserar på personen vi talar med kan vi tack vare selektiv uppmärksamhet samtidigt hålla uppsikt på vad som sker i omgivningen, uppfatta andra ljud och skifta vår uppmärksamhet vid behov.

Oticon Opn S är den första hörapparaten som bevisat stödjer hur hjärnan naturligt organiserar ljud och även förbättrar vår selektiv uppmärksamhet.

Opn S i jämförelse med traditionella hörapparater

Oticon Opn S stödjer hur hjärnan naturligt organiserar ljud och ger bästa möjliga stöd för att följa med i samtal med flera personer samtidigt

Traditionella hörapparater i bullriga ljudmiljöer:

 • Använder riktverkan som endast fokuserar på personen som sitter rakt fram och dämpar alla andra ljud
 • Ger reducerad förstärkning till följd av dämpning avsedd att undvika återkoppling
 • Använder långsam och okänslig bullerdämpning vilket ger försämrad ljudkvalitet och talförståelse
 • Hjälper användaren att bara höra den person som sitter rakt framför sig.
 • Det gör det mycket svårt för hjärnan att organisera alla ljud och växla mellan olika personer som pratar.

Oticon Opn S med BrainHearing™-teknik i komplexa ljudmiljöer:

 • OpenSound Navigator™ ger tillgång till ljud och tal i 360⁰ från användaren, även i bullriga ljudmiljöer
 • Ger optimal förstärkning utan risk för återkoppling – tack vare OpenSound Optimizer™
 • Ger snabb, exakt och effektiv bullerdämpning, vilket gör talljud klart och tydligt – tack vare Velox S™
 • Systemet ger bevisat bättre resultat än traditionell teknik och ger tydligare tal vid samtal med flera personer samtidigt.3

 

Oticon Opn S är den enda hörapparaten som bevisat stödjer hur hjärnan naturligt organiserar ljud.

Bryta igenom ljudväggen

När du har en hörselnedsättning är talljud ofta svåra att höra. När man kommer in i en livlig miljö kan det kännas som att man möts av en ljudvägg. Att följa med i konversationer kan vara för utmattande och gör att många undviker sociala aktiviteter.


För att övervinna dessa utmaningar är det bevisat att Oticon Opn S4:

 • Förbättrar talförståelsen: motsvarande normal hörsel i bullriga ljudmiljöer
 • Minskad lyssningsansträngning: gör det lättare att delta aktivt i samtal
 • Lättare att delta aktivt: den senaste forskningen visar att Oticon Opn S gör det möjligt för användare att delta även i livliga sociala aktiviteter

 

Upptäck Oticon Opn S

 

Referenser:

1. För mer information läs : ”A Tutorial on Auditory Attention Identification Methods” Frontiers in Neuroscience, mars 2019
- Emina Alickovic, Thomas Lunner, Fredrik Gustafsson, Lennart Ljung

2. Ng & Man 2019, whitepaper.

3. LeGoff & Beck 2017, whitepaper

4. Juul Jensen 2018, whitepaper