Ta en aktiv del i livet

Livet är fullt av värdefulla ögonblick.
Rätt hörapparat hjälper dig att fokusera på dem som är viktigast för dig.

Inte bara ljudkvalitet.
Livskvalitet.

Att göra något åt din hörselnedsättning handlar inte bara om att åter höra ljud som gått förlorade  – det handlar även om att åter kunna leva livet fullt ut och interagera med människor i din omgivning.

Din hörselnedsättning medför att hjärnan hela tiden måste arbeta för att ge ljuden mening. Hörapparater stödjer och underlättar för hjärnans naturlig processer att tolka och förstå ljuden, vilket innebär mindre ansträngning för dig. Du kommer bli mindre trött och du kommer att få mer energi till att njuta av och leva livet fullt ut.

 • Barn med hörselnedsättning

  Hörseln är viktig för barns språkutveckling. Få råd och stöd för att hantera ditt barns hörselnedsättning.

 • Vad är en hörselnedsättning?

  Vad händer när hörseln försämras? Lär dig om symptomen och de vanligaste orsakerna till en hörselnedsättning

 • Hur fungerar hörapparater?

  Dagens hörapparater förstärker inte bara ljudet. De analyserar och balanserar ljudet för att göra det så naturligt och förståeligt som möjligt.

Tinnitus

Vad är tinnitus, varför uppkommer besvären och vad kan man göra för att lindra symptomen

Läs mer om tinnitus

 • Upplever du att människor runt omkring dig mumlar eller talar lågt?

 • Tycker du att det är svårt att samtala i restauranger eller på platser med mycket folk?

 • Behöver du ofta höja volymen på din TV, radio eller telefon?

 • Klagar vänner och familj på att de behöver upprepa vad de säger till dig?

 • Måste du se folk i ansiktet för att kunna förstå vad de säger?

 • Har du märkt att vardagliga ljud som fågelkvitter, fotsteg eller klockans tickande har försvunnit?

Har du en hörselnedsättning?

Besvara de 6 frågorna till höger. Om du svarar JA på majoriteten av frågorna lider du troligen av en hörselnedsättning. Boka tid hos din hörselklinik för att genomföra ett hörseltest.

 • Upplever du att människor runt omkring dig mumlar eller talar lågt?

 • Tycker du att det är svårt att samtala i restauranger eller på platser med mycket folk?

 • Behöver du ofta höja volymen på din TV, radio eller telefon?

 • Klagar vänner och familj på att de behöver upprepa vad de säger till dig?

 • Måste du se folk i ansiktet för att kunna förstå vad de säger?

 • Har du märkt att vardagliga ljud som fågelkvitter, fotsteg eller klockans tickande har försvunnit?

Jag har en hörselnedsättning!
Vad gör jag nu?

Om du har upplever att din hörsel försämrats är det viktigt att du så tidigt som möjligt söker hjälp hos din hörselklinik. Läs mer om de olika stegen till att du får en hörapparat.

Läs mer

Barn med hörselnedsättning

Vi börjar utveckla vårt språk från det ögonblick vi föds. Trots att barn inte har lärt sig tala, lyssnar de hela tiden på sin omgivning. En hörselnedsättning försenar språkutvecklingen och det är därför viktigt att tidigt behandla barn med nedsatt hörsel.

Barn med hörselnedsättning har ofta svårt att kommunicera eftersom de inte kan höra ljud i omgivningen – kanske inte ens sin egen röst. Om ditt barn visar tecken på hörselnedsättning  är det viktigt att kontakta en hörselklinik för att utföra ett hörseltest. Ju tidigare en hörselnedsättning upptäcks och behandlas, ju större är chanserna för en lyckad hörselhabilitering.

Lär dig mer
 • Så fungerar hörseln

  Vi hör med vår hjärna – inte med våra öron. Lär dig mer om hur hörseln fungerar

 • Få hjälp

  Om du upplever att din hörsel försämrats finns hjälp att få och personlig vägledning till rätt hörsellösning för dig

 • Tinnitus

  Många lider av tinnitus men det finns sätt att lindra besvären

 • Hitta en hörselklinik

  En audionom kan testa din hörsel och ge personlig vägledning till rätt hörsellösning för dig