Full med innovationer

Upptäck hörapparaten Oticon Intent

Nya 4D-sensorer för användarintentioner driver ljudbehandlingen i hörapparaten Oticon Intent

Oticon Intent utökar möjligheterna med våra branschledande MoreSound-teknologier. Med världens första sensorer för användarintentioner och nya Deep Neural Network (DNN) 2.0 ger MoreSound Intelligence™ 3.0 personligt stöd baserat på situationen och användarens lyssningsintentioner.

Det tillsammans med betydligt förbättrade MoreSound Amplifier™ 3.0 och den specialutvecklade, helt nya Sirius™-plattformen, tas våra BrainHearing™-teknologier till nästa nivå.

 • Personlig support med världens första sensorer för användarintentioner

  Nya BrainHearing-insikter* visar att vårt kommunikationsbeteende speglar vårt lyssningsbehov och vårt lyssningsintentioner via huvud- och kroppsrörelser.

  Med vår nya premiumhörapparat Oticon Intent tar vi hänsyn till information från huvud- och kroppsrörelser, samtalsaktivitet och den akustiska miljön i världens första 4D-sensorteknologi.

  Denna banbrytande teknologi anpassar sig sömlöst till användarens specifika lyssningsbehov – även inom en och samma ljudmiljö. Hörapparaten Oticon Intent hjälper användare att inte bara höra och lyssna, utan att kommunicera och engagera sig fullt ut i livet.

  *Higgins et al. (2023). Head movement and its relation to hearing. 

  Upptäck 4D-sensorerna i hörapparaten Oticon Intent

  Akustisk miljö
  Sensorer samlar in detaljerad information om ljudscenen i 360º runt användaren i och med att den varierar mellan olika lyssningsmiljöer.

  Huvudrörelser
  Sensorer övervakar om och hur användaren rör på huvudet för att förstå vilken typ av kommunikation som sker.

  Kroppsrörelser
  Fysiska rörelsesensorer hjälper till att förutse behovet av ökat stöd för bättre rumsuppfattning.

  Samtal
  Genom övervaka om samtal pågår informeras systemet att prioritera tal.

MoreSound Intelligence 3.0 är en banbrytande teknologi för att användaren lättare och mer njutbart ska kunna följa samt delta i samtal. Funktionen skannar och analyserar hela tiden  ljudmiljön i detalj. Den organiserar ljuden runt användaren och använder helt nya, inbyggda DNN 2.0 för att bearbeta och skapa kontrast mellan de identifierade ljuden.

Nya MoreSound Intelligence 3.0 ger användaren åtkomst till hela ljudmiljön i mycket högre klarhet och balans i alla situationer än någonsin tidigare. Tack vare 4D-sensorerna anpassar sig teknologin sömlöst till användarens specifika lyssningsbehov och ger personligt stöd baserat på situationen och användarens lyssningsintentioner, för en avsevärt förbättrad talförståelse.

Med hörapparaten Oticon Intent introducerar vi en helt ny, andra generationens Deep Neural Network 2.0, (DNN 2.0) för bättre ljudkvalitet, tydligare tal och effektivare brusreducering.

Denna avancerade teknologi driver en hörapparat som fungerar ungefär som hjärnan - den har lärt sig genom erfarenhet. Det möjliggör bättre och mer exakt återgivning av ljud i hjärnan och bättre tillgång till omgivningsljud.*

 • DNN 2.0 har tränats på en ännu större och varierad mängd ljud, de flesta utmanande och komplexa
 • Högre krav på DNN-prestanda i träningsfasen
 • Förbättrad bevarande av originalljudet, för minskad förlust av tal- och brussignaler
 • Upp till 12 dB dämpning av oönskade ljud i komplexa ljudmiljöer – 2 dB mer än tidigare

 

*Santurette et al. (2020). Oticon Whitepaper.

Vår nya MoreSound Amplifier 3.0 ger exakt och balanserad förstärkning från 80 Hz upp till 10 000 Hz. Det ger en fylligare ljudscen med en rikare återgivning av omgivningen.

Med renare och tydligare ljudinformation från MoreSound Intelligence 3.0 har MoreSoundAmplifier 3.0 bättre möjlighet att förstärka en mängd ljud baserat på användarens unika behov. Det säkerställer att MoreSound Amplifier 3.0 ger åtkomst till alla meningsfulla ljud i hela frekvensområdet, för alla tillgängliga anpassningar.

* Mätningar görs i en öronsimulator enligt standardtestkrav

MoreSound Optimizer upptäcker och förhindrar proaktivt återkoppling utan minskad förstärkning. Denna unika och patenterade Spectro Temporal Modulation-teknologi skapar en brytarsignal som förhindrar hörbar återkoppling innan den inträffar. Det är avgörande för att förhindra förstärkningsminskning och ge optimal förstärkning hela dagen. Den föreskrivna förstärkningen är den förstärkning som ges. Det ger förbättrad tillgång till taldetaljer med naturligare ljud, ökad komfort och förbättrad talförståelse* — även i de mest dynamiska ljudmiljöerna.

*Juul Jensen (2019). Oticon whitepaper.

Fler än 7 av 10 hörapparatanvändare utmanas av störande ljud i vardagen*. Det är därför hörapparaten Oticon Intent har två innovativa funktioner som skyddar mot störande ljud, samtidigt som användaren får full tillgång till alla viktiga ljud, för stöd att engagera sig fullt ut i livet.

*Gade, P., Brændgaard, M., Flocken, H., Preszcator, D., &Santurette, S. (2023). Wind & Handling Stabilizer – Evidence and user benefits. Oticon Whitepaper.

*Baserat på 22 % minskad, genomsnittlig pupillstorlek jämfört med den största, genomsnittliga pupillstorleken
**Santurette, S., Brændgaard, M., Wang, J., &Sun, K. (2023). SuddenSound Stabilizer – Evidence and user benefits. Oticon Whitepaper.

Sirius är en banbrytande plattform, specialutvecklad för hörapparater. Den höga bearbetningskapaciteten driver de banbrytande innovationerna i hörapparaten Oticon Intent. Sirius-plattformen är framtidssäkrad, vilket innebär att hörapparaten Oticon Intent kan uppdateras trådlöst med våra senaste förbättringar.