Gör så här:

Sätta på/stänga av hörapparaterna

Att aktivera dina hörapparater för första gången

Din hörapparat är en känslig elektronisk enhet som kräver speciella batterier. Du sätter på hörapparaten genom att placera ett nytt batteri i batterifacket. Hörapparaten sätts på när du stängt batterifacket. Det tar några få sekunder innan du kan höra ljud. En ljudslinga spelas medan hörapparaten startar.

Sätt på dig hörapparaten efter det att du stängt batterifacket. Om du håller hörapparaten i handen medan den aktiveras, kan den avge ett visslande ljud. Detta ljud upphör när den är rätt placerad på örat.

Sätta på/stänga av hörapparaterna

1. Sätt på hörapparaterna genom att stänga batterifacket helt när batteriet sitter på plats. När batterifacket är stängd startar hörapparaten och spelar eventuellt upp en ljudslinga. Detta indikerar att batteriet fungerar och att hörapparaten är aktiverad.

2. Stäng av dina hörapparater genom att öppna batterifacket helt och hållet. Du sparar på batteriet genom att kontrollera att dina hörapparater är avstängda när du inte använder dem.

För att se hur man kontrollerar volym och program i olika typer av hörapparater, gå till hämtningssidan:

Lär dig mer

 • Hörsel

  Visste du att vår hörsel är det enda av våra sinnen som aldrig sover?

 • Ansluta till olika tillämpningar

  Så här ansluter du dina hörapparater till olika enheter som t.ex. din TV eller telefon med användning av ConnectLine.

 • Hämtning och support

  Hitta filmer och instruktioner om hur du använder alla hörapparater och tillbehör från Oticon.

 • Hitta en hörselklinik

  Gör ett hörselprov och få hjälp av en audionom som är auktoriserad av Oticon.