Vår hörsel

Vår hörsel är det enda av våra sinnen som alltid är vaket – även när vi sover.

Vår hörsel är viktig

Vår vardagssituation och livskvalitet kan påverkas av hörselnedsättning. 

Vår hörsel förser oss ständigt med viktig information, och får oss också att känna känslor och återkalla minnen. Vår hörsel är viktig:

På jobbet:

 • Deltagande i gruppmöten 
 • Samtal på telefon 
 • Följa med i konversationer på ett hektiskt kontor

Vid sociala tillfällen:

 • Prat med vänner
 • Deltagande i middagskonversationer på en restaurang
 • Interaktion med barnbarn
 • Samtal på telefon
 • Se på TV tillsammans med andra

För vår egen säkerhet:

 • När vi går nära trafikerade vägar
 • För att kunna höra ljud som varnar för fara, så som sirener och andra trafiksignaler
 • Så vi kan uppmärksamma rop på hjälp

När vi lär oss:

 • Så vi kan koncentrera oss utan ansträngning
 • Så att vi kan kommunicera med lärare
 • Så att vi tar in rätt information

Och du vill nog inte gå miste om musik, barnskratt, eller ömma ord som viskas av en person du håller kär heller. Eller vad sägs om naturens betryggande ljud: en koltrasts aftonsång, vinden genom höstlöven, vågor som slår mot stranden eller sprakandet från en mysig brasa.

Så fungerar vår hörsel

Vi har två öron och en hjärna att höra med. Och av en bra anledning.

Naturlig hörsel
Ett friskt hörselsystem kan känna igen både låga ljud (en kontrabas eller trafik) såväl som höga (en fiol eller fågelkvitter). Tekniskt sett innebär detta frekvenser som ligger ungefär mellan 20 och 20 000 Hertz. Utöver detta, kan det hantera väldigt tysta ljud (en myggas surrande) och extremt höga ljud (en jetmotor som startar). Det här motsvarar volymer mellan 0 till över 120 decibel.

Att förstå talspråk
Vår hjärna är speciellt utvecklad för att förstå språk, något den kan hantera i alla dess olika former och i alla situationer. Oavsett om vi sitter i ett café, pratar i telefon eller lyssnar på en föreläsning, filtrerar vår hjärna bort en flodvåg av irrelevanta ljud för att koncentrera sig på de som vi behöver höra. Det är tack vare detta som vi kan fokusera på ett enda instrument i en symfoniorkester, eller hålla ingående konversationer i en stökig miljö.

Rumslig hörsel
Vår hjärna hör ljud 360 grader runt huvudet – varje vinkel som finns runt om oss. Vår hjärna kan höra skillnad på fram och bak, upp och ner. Detta låter oss veta var ett ljud kommer ifrån, hur stort ett rum är, eller om det finns ett hinder i området.

Hur vi hör

Hörselns anatomi

"Hello"

Auditory
canal
Eardrum
Hammer
Anvil
Stirrup
Eardrum
Nerve fibres
Cochlea
Back

The brain

Once impulses are sent to the breain, it processes the data so that we can select waht is relevant to the situation and follow it.

The inner ear

Processing begins in the inner ear and sound waves are transformed into electrical impulses. The snail-shaped cochlea is filled with fluid, sound waves cause this fluid to move and the movement is picked up by the sensory cells which send the electrical impulses to your brain.

The middle ear

Three tiny bones and the eardrum make up the middle ear. The hammer, the anvil and the stirrup. The stirrup is actually the smallest bone in your body. They work together to amplify sound waves.

The outer ear

Ever wondered why an ear is shaped as it is? The shape of your ear ensures that sound waves are captured and directed through the auditory cancl into your eardrum.

Hjärnan arbetar hårt

Många människor tycker att det är svårt att följa konversationer i vissa situationer, som i en livlig restaurang. Detta är för att talspråket består av ett stort antal olika ljud som satts tillsammans i ett snabbt flöde. Vår hjärna prioriterar och organiserar konstant alla dessa ljud åt oss.

När det gäller hörseln, kan det vara en överraskning att veta att hjärnan arbetar mer än öronen. Det är därför som det i stökiga omgivningar, så som i en livlig restaurang, kan vara väldigt frustrerande att bara följa en enkel konversation. Även folk helt utan hörselnedsättning kan uppleva det som en utmaning. Vanligtvis kan din hjärna filtrera genom all information du uppmärksammar genom en kognitiv process: För att förenkla det kan man säga att hjärnan organiserar ljudmiljön, väljer det önskade ljudet, och följer det. För människor med hörselnedsättning måste dock hjärnan arbeta mycket mer för att förstå ljud eftersom de signaler den får från öronen är svagare, har mindre detalj, och/eller är oklara.

Vissa ljud hörs bättre än andra
Konsonanter med högt tonläge som t.ex. f, s och t kan enkelt drunkna bland ljudligare vokaler med lågt tonläge som t.ex. a, o och u. Det här leder till att en person med hörselnedsättning kan klaga på att de hör att andra pratar, men inte vad de säger.

Vad är hörselnedsättning

Om örat utsätts för höga ljud över en längre period, kan de små receptorcellerna och fibrerna i innerörat skadas. Detta kan leda till permanent hörselnedsättning.

Läs mer

 • Så fungerar vår hörsel

  Vi hör med vår hjärna – inte med våra öron. Lär dig att förstå den vanliga hörselprocessen

 • Få hjälp

  Vad gör du när du misstänker en hörselnedsättning, och sätt för att hitta rätt lösning

 • Tinnitus

  Vad är tinnitus, varför får vissa människor det, och vad kan man göra för att lindra symptomen

 • Hitta en hörselklinik

  En audionom kan testa din hörsel och ta fram en behandling som passar dig