Fitting with Genie

Genie Support

Få fjärrhjälp online

Kontakta din lokala distributör om du behöver support.

Med verktyget TeamViewer kan Oticons supportpersonal få en realtidsvisning av din skärm. Vi kan hjälpa dig att lösa ditt problem, eller så kan du ge oss tillgång till din dator och låta oss göra jobbet.

Onlinesupport
Fjärrtillgång och support via internet med TeamViewer.

teamviewer