Har bevisats hjälpa användare som aldrig tidigare

Upptäck hörapparaten Oticon Intent

Sömlös anpassning till användarens
föränderliga lyssningsbehov

Hörapparaten Oticon Intent anpassar sig till användarens lyssningsintentioner, vilket ger stöd över 5 dB utsignal SNR, även inom en och samma ljudmiljö. Det tack vare ny 4D-sensorteknologi2, som prioriterar tydligt tal framför omgivningsljud efter behov. Denna högflexibla teknologi hjälper användaren att delta i samtal, oavsett ljudmiljö.

Ladda ner Whitepaper för att läsa mer

Hörapparaten Oticon Intent hjälper hjärnan att balansera viktiga ljud

Din hjärna övervakar hela tiden ljuden omkring dig, både i förgrunden och i bakgrunden. Men vilka ljud du uppmärksammar beror på dina lyssningsintentioner i den givna situationen.

För att förstå hur den nya 4D-sensorteknologin hjälper hjärnan att balansera uppmärksamheten den ger åt olika ljud, genomförde vi en klinisk EEG-studie. Resultaten visade att hörapparaten Oticon Intent möjliggjorde betydligt högre fokus på omgivningsljud medan hjärnan orienterar sig, än under ett personligt samtal. Och utan att äventyra hjärnans
fokus på tal1.

Hörapparatanvändare föredrar Oticon Intent

Vi bad hörapparatanvändare utvärdera ljudkvaliteten hos hörapparaten Oticon Intent jämfört med hörapparaten Oticon Real™ i olika ljudmiljöer. Oticon Intent fick betydligt högre betyg, både i ljudmiljöer där talförståelse ät viktigt, som på en restaurang, och där medvetenhet om omgivningsljud är viktigt, som i skogen1.

 • UPP TILL

  BÄTTRE LJUD-
  KVALITET*

 • UPP TILL

  BÄTTRE NYANSER I
  LJUDMILJÖN*

   

  *Jämfört med Oticon Real

 • UPP TILL

  BÄTTRE LYSSNINGS-
  KOMFORT*

Har bevisats ge enastående talförståelse

Tar labbet närmare det verkliga livet
Genom att använda virtual reality-teknologi i Audio-Visual Immersion Lab (AVIL) vid Danmarks Tekniska Universitet, rekonstruerade vi realistiska situationer med flera pågående samtal och bakgrundsljud. Här fick deltagarna röra sina huvuden och kroppar fritt för att identifiera och förstå en talare i en grupp.

I testet var syftet att göra det mycket utmanande att lyssna på tal. Vi ville undersöka om 4D-sensorteknologin hjälpte användaren att navigera i den här typen av ljudmiljö – och i vilken utsträckning. Resultaten visade att hörapparaten Oticon Intent med 4D-sensorteknologi aktiverad gav 15 % förbättrad talförståelse jämfört med när den var inaktiverad, samtidigt som användaren kan höra andra talare.1

Oöverträffad tillgång till talsignaler i komplexa ljudmiljöer

När användaren är engagerad i personliga samtal i bullriga ljudmiljöer ger hörapparaten Oticon Intent 35 % mer tillgång till talsignaler, jämfört med hörapparaten Oticon Real, enligt tekniska mätningar av utgångs-SNR.2 Teknologin gör att hörapparaten förstår användarens lyssningsintentioner och kan ge oöverträffat stöd.

Hörapparaten Oticon Intent anpassar sig till användarens lyssningsintentioner, med stöd på över 5 dB utsignal SNR, även inom en och samma ljudmiljö. Kliniska studier visar att ett konstant, personligt stöd gör att användaren lättare kan lyssna på och fokusera på relevanta ljud. Det innebär att hörapparaten Oticon Intent låter användaren delta i samtal som aldrig tidigare.

Ladda ner Whitepaper för att läsa mer

 •  

  I en ljudmiljö upplever användare av hörapparaten Oticon Intent stöd över 5 dB utsignal SNR, tack vare 4D-sensorteknologi.

  15 % ökad talförståelse med 4D-sensorteknologi, Aktiverad jämfört med inaktiverad.

 •  

  Uppmärksamheten på ljud i omgivningen är betydligt bättre när användaren aktivt navigerar i en bullrig ljudmiljö jämfört med ett personligt samtal. Det medan hjärnan har ett fortsatt fokus på tal, oavsett lyssningsintention.

 •  

  35 % mer tillgång till talsignaler än hörapparaten Oticon Real

  Upp till:

  • 10 % bättre ljudkvalitet
  • 13 % mer nyanser
  • 10 % förbättrad lyssningskomfort

   

1. Bianchi/Eskelund et al. (2024). Oticon Intent – Clinical evidence. BrainHearing™ benefits of the 4D Sensor technology. Oticon whitepaper.

2. Brændgaard/Zapata-Rodríguez et al. (2024). 4D Sensor technology and Deep Neural Network 2.0 in Oticon Intent. Technical review and evaluation. Oticon whitepaper.