• Instruktionerna beror på din MAC-dator och dina hörapparater.

  • Mac-datorer med macOS 14 Sonoma operativsystem eller senare kan anslutas direkt till moderna Oticon-hörapparater.

    Se en lista på kompatibla MAC-datorer

  • För äldre Mac-datorer och vissa äldre Oticon-hörapparater behöver du ConnectClip för att ansluta dina hörapparater till din Mac.

Välj vilket påstående som gäller för dig:

1: På din macOS-dator trycker du på Apple-loggan överst till vänster för att öppna Apple-menyn.

2: Se till att Bluetooth® är aktiverat.
Gå till Systeminställningar > Bluetooth.

3: Välj Hörapparater.
Gå till Hjälpmedel> Hörapparater.

4: Starta om hörapparaterna aktivera parkopplingsläge.
Hörapparaterna förblir i parkopplingsläget i tre minuter. Din Mac kommer hitta dina hörapparater. Hittade hörapparater visas i ´Tillgängliga enheter´ under ´Hörapparater´.

5: Välj dina hörapparater genom att klicka på ´Ansluta´.

Obs!
När du stänger av hörapparaterna på din Mac kommer anslutningen brytas. Sätt på hörapparaterna för att ansluta dem igen. Hörapparaterna kommer automatiskt att ansluta till din enhet igen.

Obs!
För enklare åtkomst till bl.a. volymkontroll via din Mac-dator kan du lägga till menyn ´Hörsel´ som en genväg till menyfältet och kontrollcentret. Öppna ´Systeminställningar´ på din macOS-dator under Apple-menyn och klicka på ´Kontrollcenter´. Aktivera genvägarna under ´Andra moduler´.

Parkoppla via ConnectClip

1: Se till att ConnectClip är avstängd
Tryck och håll in flerfunktionsknappen i ca. sex sekunder tills LED-indikatorn slocknar.

2: Stäng av hörapparaterna
För hörapparater med engångsbatterier: öppna batterifacket. För laddbara hörapparater: stäng av dem genom att trycka på den nedre knappen på båda hörapparaterna i tre sekunder

3: Slå på hörapparaterna
För hörapparater med engångsbatterier: öppna batterifacket. För laddbara hörapparater: stäng av dem genom att trycka på den nedre knappen på båda hörapparaterna i tre sekunder. Hörapparaterna är nu redo att ansluta till ConnectClip. Du har tre minuter på dig att parkoppla enheterna.

4: Slå på ConnectClip
Tryck och håll in flerfunktionsknappen i ca. tre sekunder tills LED-indikatorn lyser fast grönt. ConnectClip kommer nu att söka efter dina hörapparater. Statusindikatorn blinkar gult.

5: Anslut
Placera ConnectClip nära hörapparaterna, inom 20 cm. Parkopplingen bekräftas när LED-indikatorn lyser fast gult.

6: Anslut sedan ConnectClip till din Mac-dator.
På din ConnectClip håller du ned både På/Av-knappen och Volym upp-knappen samtidigt i cirka 6 sekunder tills LED-indikatorn blinkar med en blå färg. Detta kommer att aktivera "parningsläget".

7: Anslut
Gå till din dators Bluetooth-meny. Välj ConnectClip och anslut.