Vad är hörselnedsättning?

1 av 6 vuxna upplever
någon slags hörselnedsättning.

Tänk dig att du äter middag i en livlig restaurang. I bakgrunden finns det tallrikar som skramlar, stolar som skrapar, folk som pratar och skrattar, och serveringspersonal som skyndar runt. Du anstränger dig för att följa det som händer vid ditt bord – och ansträngningen gör att du börjar känna dig mer och mer trött.

Till slut börjar du låtsas att du hör. Du nickar, ser intresserad ut, och skrattar med de andra även om du inte förstår skämten. Du börjar känna dig utesluten. När du lämnar restaurangen har du en bultande huvudvärk, känner dig besviken, och har inga planer på att göra om det hela på ett bra tag.

Känn igen tecknen

Hörselnedsättning skiljer sig från synnedsättning

På samma sätt som ögat, påverkas örats funktion av åldrande. Dålig syn gör det gradvis svårare att läsa eftersom bokstäverna blir mindre, men så fungerar inte hörselnedsättning. 

En hörselnedsättning kan göra det svårare att höra vissa stavelser och ljud. Exempelvis kan konsonanter med högt tonläge som t.ex. f, s och t enkelt drunkna bland ljudligare vokaler med lågt tonläge som t.ex. a, o och u. Det här leder till att en person med hörselnedsättning kan klaga på att de hör att andra pratar, men inte vad de säger.

 • Normal hörsel
 • Synnedsättning
 • Hörselnedsättning

Symptom för hörselnedsättning

Om du svarar JA på en eller fler av dessa frågor kan du ha hörselnedsättning.

Hitta din närmaste hörselklinik

1. Upplever du att människor runt omkring dig mumlar eller talar lågt?

2. Tycker du att det är svårt att hålla en konversation i restauranger eller på platser med mycket folk? 

3. Behöver du ofta höja volymen på din TV, radio eller telefon? 

4. Klagar vänner och familj på att de behöver upprepa vad de säger till dig? 

5. Måste du se folks ansikten för att kunna förstå vad de säger? 

6. Har du märkt att vardagliga ljud, som fågelkvitter, fotsteg eller klockans tickande, har försvunnit?

Vad orsakar hörselnedsättning?

Hörselnedsättning associeras ofta med åldrande, men det är inte alltid fallet. Även om det kan drabba människor i alla åldrar, är det vanligast att det börjar efter 65 års ålder. Men det kan också orsakas av infektioner, skador eller missbildningar. 

Åldersrelaterad hörselnedsättning 
När vi blir äldre kan vi förlora förmågan att höra ljud som är tystare och har högre tonlägen. Det är ganska enkelt att leva utan fågelkvitter, men att klara sig bra när vissa av byggstenarna i talspråket försvinner, det är helt klart en större utmaning.

Åldersrelaterad hörselnedsättning orsakas av daglig och livslång påfrestning på hörselsystemet, och de vanligaste symptomen är problem att höra svaga röster, såväl som problem att höra tal när det finns bakgrundsljud. Ofta märker familjemedlemmar åldersrelaterad hörselnedsättning innan personen som drabbats egentligen störs av det.

Bullerframkallad hörselnedsättning:
Detta orsakas ofta av överexponering för överdrivet högt ljud. Det kan utgöra en risk för militär personal, poliser, byggarbetare, fabriksarbetare, lantbrukare, tandläkare och förskolepersonal – för att nämna ett fåtal. Rockkonserter och MP3-spelare kan också skada människors hörsel. Regelbunden exponering för höga ljud kommer göra att en hörselnedsättning kommer snabbare. Det är därför som det är viktigt att alltid använda hörselskydd om du utsätts för överdrivet högt ljud.

Typer av hörselnedsättning

De vanligaste orsakerna till hörselnedsättning är ålder eller överexponering för höga ljud. Men viss hörselnedsättning kan också orsakas av infektion, skallskada, cancerbehandling, eller om man tar vissa läkemedel.

Hörselnedsättning kan orsakas av problem i ytter- eller mellanörat, eller av skadade celler eller fibrer i innerörat. Eller så kan det vara en kombination av olika orsaker.

Hörselnedsättning i ytter- och mellanörat (Konduktiv)
Konduktiv hörselnedsättning orsakas av problem i ytter- och mellanörat, vilket kan förhindra att ljud kommer fram till innerörat. Den vanligaste orsaken kan vara en ansamling av vax i öronkanalen, brustna trumhinnor, vätska i mellanörat, eller skadade hörselben i mellanörat.

Hörselnedsättning i innerörat (Sensorineutral)
Den här sortens hörselnedsättning händer när de ömtåliga nervfibrerna i innerörat skadas. Detta förhindrar dem att överföra ljud ordentligt. Det kan orsakas av överdriven exponering till ljud, men den vanligaste orsaken för sensorineutral hörselnedsättning är det naturliga åldrandet. För somliga slits receptorcellerna ut redan vid 50-årsåldern, medan andra har endast en mindre hörselnedsättning även vid 80-årsåldern. Tillståndet är permanent i de flesta fall.

Hörselnedsättning kan påverka ditt sociala liv

Obehandlad hörselnedsättning kan orsaka att du drar dig tillbaka från socialt umgänge eftersom konversationer tar så mycket mental energi. Om man inte behandlar hörselnedsättning kan detta leda till en känsla av isolering och depression.

Se om några av dessa bekymmer som relaterar till hörselnedsättning påverkar dig, eller om du misstänker att de påverkar en person nära dig:

• Jag känner mig ofta osäker utomhus eftersom jag inte vet varifrån ljuden kommer 

• Jag känner mig ofta nedstämd och ensam 

• Jag blir ofta trött och måste vila efter jobbet 

• Jag har problem med att komma ihåg saker

• Jag har problem med att förstå tal, särskilt i umgänge med andra människor

• Min hörselnedsättning har försämrat min livskvalitet 

• Min hörselnedsättning påverkar inte bara mig, utan den påverkar även min familj


Det är viktigt att man söker hjälp om du upplever tecken på hörselnedsättning hos dig själv eller någon närstående.

Lär dig mer om vårt stöd för närstående

 • Så fungerar vår hörsel

  Vi hör med vår hjärna – inte med våra öron. Lär dig att förstå den vanliga hörselprocessen

 • Få hjälp

  Vad gör du när du misstänker hörselnedsättning, och sätt för att hitta rätt lösning

 • Tinnitus

  Vad är tinnitus, varför får vissa människor det, och vad kan man göra för att lindra symptomen

 • Hitta en hörselklinik

  En audionom kan testa din hörsel och ta fram en behandling som passar dig