Anpassning för barn

Vi underlättar anpassning av hörapparater

Barnvänlig hörselvård sträcker sig bortom utvecklingen av hörapparater för barn och in i anpassningsprogramvaran. Detta beror på att anpassningsprocessen för barn vanligtvis skiljer sig från processen för vuxna.

I en pediatrisk anpassning kan audionomer arbeta med audiometrisk data av olika format, särskilda anpassningsförhållanden, olika antaganden om hur automatiska funktioner ska ställas in och andra verifieringsmetoder.

För att stödja barnaudionomer i deras dagliga arbete har vi utvecklat ett anpassningsläge för barn och ungdomar i Oticon Genie 2. Det pediatriska anpassningsläget möter både behoven hos barn med hörselnedsättning och de yrkespersoner som tar hand om dem.

Anpassningsläge för barn

Oticon Genie 2 stödjer anpassningar för barn och ungdomar upp till 17 års ålder och andra pediatriska produkter.

Läget ger enkel tillgång till audiogram, RECD- och REM-verktyg, samt en uppsättning valideringsverktyg för bättre resultat hos barn som använder hörapparater.

Anpassningsläget för barn och ungdomar ger en centraliserad översikt över användarens hörapparatsinställningar.

Känn dig säker vid anpassning för barn i alla åldrar

För underlättad anpassning för barn och ungdomar har vi utvecklat ett mer flexibelt sätt att hantera pedriatiska standardinställningar i Oticon Genie 2.

Det pediatriska anpassningsläget i Oticon Genie 2 är din guide till Oticons hörapparater för att få ut mer på tillgänglig tid. Anpassningsbara inställningar för varje åldersgrupp hjälper dig fokusera anpassningar, med enkel åtkomst till anpassningsdata i den pedriatiska panelen.

För att hjälpa dig att möta deras behov kan Oticons MoreSound Intelligence™-teknik med funktionerna Virtual Outer Ear och Sound Enhancer justeras när tiden är rätt, och volymkontrollen kan aktiveras.

Pediatrisk anpassning i Oticon Genie 2

  • Ett anpassningssystem för ALLA Oticons hörapparater
  • Ett audiologikoncept baserad på barnens behov i sin utveckling
  • Effektiv DSL-implementering för högre exakthet och mindre finjusteringar