Klassrumssystemet
Amigo FM

Känn dig trygg och var delaktig

Klassrumssystemet Oticon Amigo

Oticon Amigo FM-systemet minskar avståndet mellan lärare och elev och förbättrar signal-till-brusnivån avsevärt genom att överföra talsignalen direkt till barnets hörapparater.

Fördelar med Oticon Amigo:
• Bättre talförståelse i klassrummet
• Ett mycket tillförlitligt system med LED-indikator på mottagaren, så att du vet att barnet tar emot en tydlig signal
• Robust sändare som är utvecklad för att klara påfrestningar

När ett FM-system används bär läraren en mikrofon som tar upp talljud. Signalen överförs sedan via sändaren till mottagaren, som är placerad på barnets hörapparater eller på en mellanliggande enhet. 

Detta ingår i FM-systemet:
• En mikrofon
• En sändare
• En mottagare.

Läs mer om ConnectLine

Oticon Amigo-produkter

Lärare vill använda tiden till undervisning – inte till att försöka få ett krångligt FM-system att fungera.
Amigo-sändarna förenklar för läraren. Läraren behöver bara slå på sändaren, fästa mikrofonen på kroppen och börja undervisa.

Tack vare inbyggda LED-indikatorer i både FM-mottagare och sändare vet läraren att systemet fungerar och att eleverna kan höra lärarens röst.

 • Amigo T30/T31 FM-sändare

  FM-sändarna Amigo T30 och T31 för användning i klassrum är extremt robusta för att klara de påfrestningar som daglig användning innebär.

  De erbjuder en stabil signal och har LED-indikator, en display som visar vilka åtgärder som vidtagits och flera olika mikrofonalternativ för att passa lärarens behov och den aktuella situationen.

 • Amigo R12G2 FM-mottagare

  Mottagaren ansluts på hörapparatens undersida. Med sin färg och form smälter AmigoR12G2 ihop med hörapparatens konturer vilket ger intryck av en enda enhet.

 • Amigo Star

  Denna FM-mottagare är utformad för att hjälpa barn med normal hörsel, men med andra lyssningssvårigheter, att kunna koncentrera sig bättre i klassrummet. Detta kan uppnås genom att ge barnet direkt tillgång till lärarens röst. Amigo Star kan anpassas för att sitta bekvämt bakom barnets öra.

children listening

Amigo FM-sändare

Lärare vill använda tiden till undervisning – inte till att försöka få ett krångligt FM-system att fungera. Amigo-sändarna förenklar för läraren. Läraren behöver bara slå på sändaren, fästa mikrofonen på kroppen och börja undervisa. Sändaren överför lärarens röst direkt till eleven, vilket minskar de negativa effekterna av brus, avstånd och ekon som kan göra det svårt för barnet att höra.