Oticon CROS

En ljudupplevelse i 360° för personer med ensidig dövhet

Måste du placera dig så att du kan höra vad människor säger i sociala sammanhang?

Oticon lanserar nu världens första CROS/BiCROS-lösning med tillgång till ljudet i 360° och dual streaming-teknik.

Ensidig dövhet

Om du är döv eller har kraftigt nedsatt hörsel på ena örat men normal eller bara lätt nedsatt hörsel på det andra, är Oticon CROS rätt lösning för dig. 
CROS står för ‘Contralateral Routing of Signal’.

Lösningen består av:

• En sändare med en mikrofon som överför ljudet trådlöst från det sämre örat till det bättre.

• En hörapparat som tar emot ljudet och spelar upp det i det bättre örat.

Bättre taluppfattning

Oticon CROS har den revolutionerande funktionen OpenSound Navigator™, som är utvecklad för att hjälpa användaren i bullriga miljöer genom att kontinuerligt skanna av omgivningen, balansera ljudnivåerna och dämpa oönskade ljud.

Resultatet är att Oticon CROS ger användaren bättre taluppfattning i både enkla och mer komplexa lyssningsmiljöer.

Hör ljuden i omgivningen samtidigt som du trådlöst överför ljud

Titta på TV eller lyssna på musik samtidigt som du samtalar med någon som befinner sig på din sida med nedsatt hörsel.

Oticon CROS är först med TwinLink-teknik som möjliggör anslutning till externa ljudenheter samtidigt som du får tillgång till hörsel på sidan med sämre hörsel.

50 % bättre talmedvetenhet

Resultatet av en nyligen genomförd Oticon CROS-studie visade en 50 % genomsnittlig förbättring av talmedvetenheten vid samtidig överföring av ljud från sidan med det sämre örat till det bättre örat.*

Deltagarna i studien lyssnade på nyheter via ett ConnectClip med Oticon CROS-sändaren påslagen och avstängd. När sändaren var påslagen ökade deltagarnas talmedvetenhet med 50 % i bullriga miljöer.

*Callaway & Aaby Gade 2019, Oticon whitepaper

Ladda ner whitepaper

Fördelarna med Oticon CROS

  • Uppfatta tal från alla riktningar

    Delta aktivt i konversationer med familj och vänner både i enkla och mer komplexa lyssningsmiljöer.

  • Känn dig trygg i sociala sammanhang

    Du behöver inte längre tänka på var du ska placera dig i sociala sammanhang, eftersom du kan uppfatta ljud från alla riktningar.

  • Dual streaming

    Titta på TV eller lyssna på musik samtidigt som du samtalar med någon som sitter på sidan med det sämre örat.

Få information om Oticon CROS är rätt för dig

Kontakta en audionom nära dig för att boka ett hörseltest, få råd om Oticon CROS och mycket mer.

Hitta en hörselklinik