Bättre hörsel börjar med din hjärna

Din hjärna är den viktigaste delen av din hörsel. Nedan förklarar vi varför.

Finns det ett sätt att höra bättre med mindre ansträngning för hjärnan?

Har du någonsin tänkt ”Jag hör bra, jag behöver bara koncentrera mig tillräckligt”? Eller ”Mina nuvarande hörapparater fungerar fint, jag blir bara trött lätt när jag använder dem”?

Om din hjärna inte får rätt ljud att arbeta med, krävs intensiv ansträngning för att skapa mening. Med BrainHearing™ får hjärnan tillgång till hela ljudbilden, vilket låter dig fokusera på de mest relevanta ljudkällorna. BrainHearing handlar inte om teknologi eller produktfunktioner. Det handlar om en grundläggande förståelse för hur hörseln fungerar – och hur din hjärna skapar mening av ljud.

Att höra är att tänka

Du hör med din hjärna – inte med dina öron. Hörsel och speciellt talförståelse är en kognitiv process som sker i din hjärna.

Öronen tar emot ljud men det är hjärnan som tolkar och ger orden mening. Vid en hörselnedsättning går många ljud förlorade och hjärnan försöker då att fylla tomrummet – vilket ofta är svårt och ansträngande. Bra hörsel är inte bara en fråga om ljud som är tillräckligt höga. Det handlar om att hjälpa din hjärna att förstå de ljud du hör. Det är därför Oticon fokuserar på hjärnans processer när vi utvecklar nya hörapparater.

Det här är vad BrainHearing
gör för dig

Med BrainHearing blir ljuden i ditt liv helt enkelt mer meningsfulla.

Den grundläggande filosofin bakom BrainHearing är att stödja din hjärna genom att ge den de förutsättningar som krävs för att skapa mening från ljud – istället för att trötta ut den med ökad volym. Detta minskar din hjärnas ansträngning (den kognitiva ansträngningen), vilket gör att du blir mindre trött. Det ger dig också ett mer naturlig och trevlig ljudbild, istället för att bara förstärka en ljudkälla.

Hur BrainHearing gör skillnad för barn

För att utveckla sitt talspråk, behöver ditt barn tillgång till det största möjliga spektrumet av talljud och den mest kompletta och klara hörselsignal som är möjlig. Oticons kraftfulla BrainHearing-teknik stödjer utvecklingen av ett stort antal kognitiva färdigheter för barn med hörselnedsättning. 

Oticons BrainHearing-teknologi levererar konstant ljudhantering som passar ditt barns behov vid alla steg av utveckling. Samtidigt som ditt barns kommunikationsförmåga förbättras, kan förbättringarna också påverka många delar av deras liv positivt såsom skolarbete, sociala förhållanden och även ditt barns självförtroende.

Lär dig varför barns hörsel är viktig

Hur BrainHearing förändrar sättet du hör på 

När ljud kommer in i ditt öra och når din hjärna, finns det fyra grundläggande funktioner som hjärnan utför för att förstå ljudet.

BrainHearing har utformats för att hjälpa din hjärna med allt detta: – orientering beroende på var ljud kommer ifrån, med båda öronen – olika ljudkällor – fokus på det som är viktigt – känna igen vad varje ljud är och förstå det. Allt detta händer samtidigt i hjärnan.

BrainHearing-teknologi hjälper hjärnan att förvandla ljuden i ditt liv till något med mening, medan sammanhanget runt dig finns kvar. BrainHearing stöder ett antal olika funktioner, bland annat: Spatial Sound, Speech Guard, Free Focus och YouMatic.​

OpenSound Navigator ger hjärnan bättre möjligheter att prestera

Traditionell hörapparatsteknik klarar inte av komplexa lyssningsmiljöer med flera personer som pratar samtidigt. När ljudkällorna är många, dynamiska och oförutsägbara, stänger den ute alla ljud utom tal som kommer rakt framifrån. Det medför att hjärnan inte får tillgång till den information som behövs för få tillgång till hela ljudlandskapet, vilket gör det omöjligt för den att fokusera naturligt eller ändra uppmärksamhet vid behov.

Unika OpenSound Navigator är tillräckligt snabb och exakt för att stödja hur hjärnan ger mening till ljud och kan hantera flera personer som pratar samtidigt, även i de mest komplexa miljöerna. Genom att ge din hjärna bättre förutsättningar, förbättrar OpenSound Navigator lyssningsupplevelsen, minskar lyssningsansträngningen samt förbättrar talförståelsen och din förmåga att aktivt delta i samtal med flera personer som pratar samtidigt.

Upptäck Oticons senaste hörapparater

Hörapparater håller hjärnan i form

Daglig användning av hörapparater gör det lättare för personer med hörselnedsättning att delta i sociala aktiviteter. Sociala aktiviteter stimulerar hjärnan, vilket minskar risken för accelererad kognitiv försämring.

"Det är aldrig för sent att göra något åt en hörselnedsättning. Men ju tidigare du behandlar en hörselnedsättning, desto bättre är det för din kognition”, säger Hélène Amieva, Professor på universitetet i Bordeaux.

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=7fad1721ef392a2c5103e339c5fde543&source=embed&photo%5fid=13280273" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Upplev BrainHearing med egna öron

Ord räcker bara till en viss del. För att kunna uppskatta BrainHearing fullt ut, borde du låta din hjärna uppleva skillnaden. Fråga din audionom om att testa hörapparater från Oticon med BrainHearing-teknologi – och låt din hjärna avgöra.

Hitta en audionom nära dig