Frequently Asked Questions (FAQ)

S: Oticons hörapparater är kompatibla med iOS 5 och senare.

S: Oticon hörapparater kompatibla med iOS 10.3 och senare.

S: Din mobila Android™-enhet bör ha Android OS version 7.0 (Nougat) eller senare. Besök sidan för kompatibilitet av Oticon hörapparater för mer information om rekommenderade enheter.

S: Din mobila Android™-enhet bör ha Android OS version 7.0 (Nougat) eller senare.

S: Maxavståndet är 10 meter men miljö och omständigheter inverkar.

S: Nej, det finns ingen Bluetooth-teknik som stöder direkt ljudöverföring från Android-telefoner till hörapparater.

S: Ja, du bör ta bort de parkopplingar i telefonen som du inte behöver innan du parkopplar med en ny telefon. På så sätt undviker du förvirring.

S: Upp till åtta smartphones kan parkopplas med ett par Oticon hörapparater. Vad gäller iPhone däremot, kan endast en av de parkopplade iPhone-enheterna överföra ljud direkt.

S: Följande Android-telefoner stöds ej?

  • Sony Z5-serien har blockerats för version 1.0.9 men kommer att aktiveras igen i Google Play när vi lanserar version 1.0.10
  • HTC ONE M8 och alla undermodeller. (1.0.9 och 1.0.10)
  • Sony Xperia E5 (1.0.10, har ej testats på 1.0.9)
  • Huawei Mate 8 (1.0.10, har ej testats på 1.0.9)
  • Huawei P9 (1.0.10, har ej testats på 1.0.9)
  • Alcatel pop 4 plus (1.0.10, har ej testats på 1.0.9)
  • Motorola Moto E3 (1.0.10, har ej testats på 1.0.9)
  • Alla enheter med äldre versioner än Android 6.0

S: Du kan bara parkoppla en Fjärrkontroll 3.0 med ett par Oticon hörapparater.

S: Remote Control 3.0 har en TwinLink™-etikett på baksidan.

S: Parkopplingar i Oticons hörapparater kan bara raderas med Genie 2 (audionomens programvara.) I Fjärrkontroll 3.0 kan parkopplingar tas bort genom att hålla ner alla tre knapparna längre än sex sekunder.

S: Det finns ingen gräns för hur många Oticon hörapparater som kan parkopplas med en TV-Adapter 3.0.

S: Oticons hörapparater kan bara parkopplas med en TV-Adapter 3.0. Användare som vill överföra ljud från en annan TV-Adapter 3.0 behöver göra en ny parkoppling.

S: Ta bort parkopplingar genom att trycka och hålla in den röda knappen på baksidan av TV-adapter 3.0 i sex sekunder.

S: TV-adapter 3.0 har en räckvidd på upp till 15 meter, men detta beror på platsens egenskaper.

S: Du kan inte ta bort parkopplingar från hörapparaterna. Endast din audionom kan radera parkopplingar med programvaran Genie 2.

S: Ja, båda hörapparaterna behöver parkopplas individuellt.

S: En Oticon hörapparat kan parkopplas med upp till 10 enheter. En av anslutningarna är dock reserverad för TV Adapter 3.0.