Använda telefonen

Komma igång med ConnectLine och din fasta telefon
ConnectLine-telefonadaptern gör det möjligt att använda Streamer Pro tillsammans med en vanlig fast telefon. Lösningen stöder både inkommande och utgående samtal. Under ett telefonsamtal fungerar dina hörapparater som ett headset. Streamer Pro, som du bär runt halsen, fungerar som en mikrofon. Tillsammans möjliggör de handsfree-användning.


Installera telefonadaptern
Du ansluter ConnectLine-telefonadaptern till en telefonlinje och fast telefonlinje genom att placera telefonadaptern på en lämplig plats nära din fasta telefon eller basstation.

• Anslut telefonadaptern till ett vägguttag.

• Koppla bort telefonsladden från den fasta telefonen (eller basstationen) och anslut den till telefonadapterns "IN"-anslutning.

• Ta fram den telefonsladd som medföljde telefonadaptern och anslut den till telefonadapterns "OUT"-anslutning samt till den fasta telefonen (eller basstationen).

• Lyft av luren från din fasta telefon – nu bör du kunna höra tonen från lurens högtalare.

• Koppla därefter ihop Streamer och telefonadaptern.

Här kan du se hur man gör:

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=7e32573bf0f538175845a5e32877ee32&source=embed&photo%5fid=13003650" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Besvara och avsluta
Inkommande samtal

Se till att du kan tala in i Streamer Pros mikrofoningång. När din fasta telefon ringer, hör du en signal i dina hörapparater. Telefonindikatorn på telefonadaptern blinkar grönt, och samtidigt blinkar telefonknappen på Streamer och statusindikatorn grönt.

Tryck kort på telefonknappen på Streamer (A) för att besvara samtalet. Du kommer då att höra ett kort bekräftelsepip i hörapparaterna. Telefonknappen och statusindikatorn på Streamer, och telefonindikatorn på telefonadaptern lyser nu med ett fast grönt sken. Du avslutar samtalet genom att trycka kort på telefonknappen på Streamer, så slocknar den gröna telefonknappen på Streamer.

Här kan du se hur du gör:

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=bf181e532d17afdb444c1786cd2d8cb0&source=embed&photo%5fid=13003646" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Obs: Om din fasta telefon eller basstation har en kontakt som gör att sladden inte går att lossa, bör du antingen pröva med en annan telefon eller kontakta en tekniker som kan slutföra installationen.

Ringa samtal

Se till att du kan tala in i Streamers mikrofon.


För att ringa ett samtal trycker du kort på Streamers telefonknapp (A). Nu är linjen öppen och du hör en uppringningston i hörapparaterna. Telefonknappen på Streamer och telefonindikatorn på telefonadaptern börjar lysa med ett fast grönt sken.

Lyft luren på din fasta telefon (eller tryck på samtalsknappen på en bärbar telefon) och slå telefonnumret (B) som vanligt.

Efter en kort stund hör du samtalssignalen i hörapparaterna, som indikerar att samtalet nu är anslutet via Streamer och hörapparaterna. Nu kan du lägga på luren (eller trycka på knappen för “avsluta samtal” på den bärbara telefonen).

Du avslutar samtalet genom att åter trycka kort på telefonknappen på Streamer.

Här kan du se hur du gör:

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=30a5249cd07f29a973e90a2ee73c3e4b&source=embed&photo%5fid=13003656" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Obs: Lägg på luren ordentligt – annars spärras telefonlinjen för inkommande samtal.Mer support

Du hittar fler instruktioner om hur du använder ConnectLine-telefonadaptern tillsammans med Streamer Pro och äldre versioner av Streamer här:

Fler hämtningar, vanliga frågor och svar samt filmer

Så här använder du kontorstelefoner

Det kan vara krångligt att använda kontorstelefoner tillsammans med hörapparater pga. av att det finns många olika telefonmodeller.  

Titta på våra instruktionsfilmer och hämta bruksanvisningar här.

 • Hörsel

  Visste du att vår hörsel är det enda av våra sinnen som aldrig sover?

 • Ansluta till olika tillämpningar

  Så här ansluter du dina hörapparater till olika enheter som t.ex. din TV eller telefon med användning av ConnectLine.

 • Hämtning och support

  Hitta filmer och instruktioner om hur du använder alla hörapparater och tillbehör från Oticon.

 • Hitta en hörselklinik

  Gör ett hörselprov och få hjälp av en audionom som är auktoriserad av Oticon.