Oticon Opn Play™

Oticon Opn Play omdefinierar
barnvänlig hörselvård

Hörapparaten Oticon Opn Play drivs av den nya revolutionerande Velox S ™ -plattformen och frigör den fulla potentialen i det öppna ljudparadigmet. Oticon Opn Play är ett helt nytt sätt för barn att höra ljud, vilket ger bättre förutsättningar för att möta utvecklingsbehoven och de dagliga utmaningarna under barnens uppväxt.

Öppna upp världen för alla barn

Med tillgång till ljudmiljön i 360° hjälper hörapparaten Oticon Opn Play barn i alla åldrar att öppna upp till en värld av ljud.

Oticon Opn Play ger barn föreskriven förstärkning utan risk för återkoppling* - och tar talförståelsen till en ännu högre nivå.

Oticon Opn Play är ett genombrott i barnhörselvård som aldrig har varit möjligt - fram tills nu.

*För anpassning, enligt bästa praxis.

Barnens värld är härligt kaotisk

Barns hjärnor är som svampar som ständigt suger åt sig information. Att kunna ge mening till ljud är avgörande för hur barn utvecklas och lär sig från världen runt omkring dem.

Att lära sig nya ord i bullriga miljöer är utmanande för barn oavsett om de har en hörselnedsättning eller inte. Barn med hörselnedsättning har en ytterligare nackdel eftersom hjärnan bara tar emot delar av talssignalen - och som kan vara förvrängd. De kan uppleva det svårare att skilja tal från andra ljud jämfört med barn med normal hörsel.

Att lära sig nya ord är relaterat till kvaliteten på ljudsignalen. Studier visar att ordinlärning underlättas av bättre brusreduceringssystem och utökad bandbredd.

Ett genombrott inom
barnhörselvård

Oticon Opn Play är inte bara en ny hörapparat för barn. Den bryter med traditionell teknik och ger barn tillgång till ett rikt, balanserat ljudlandskap.

Oticon Opn Play tar talförståelse till en ny nivå, även i komplexa lyssningsmiljöer. På så sätt stöder den situationsbaserad inlärning genom att möjliggöra åtkomst till flera personer som pratar samtidigt.

Från traditionell teknik till
ett revolutionerande öppet ljud

Oticon Opn Plays öppna ljudparadigm drivs av Oticons Velox S-plattform.
Det här är barnhörselvård på en helt ny nivå.

Hörapparaten Oticon Opn Play innebär en förändring från att lyssna på världen till att förstå den. Den banbrytande innovationen ger barn förutsättningar att växa, trivas, leva och lära.

Läs mer

OpenSound Navigator™ ger
tillgång till ljudet i 360°

OpenSound Navigator är en banbrytande innovation som ger barn åtkomst till en komplett och balanserad ljudbild i både enkla och komplexa lyssningsmiljöer - för att kontinuerligt optimera inlärningsmöjligheterna.

OpenSound Navigator arbetar så snabbt och precist att den kan dämpa oönskat buller – till och med mellan enskilda ord i ett öppet ljudlandskap. Extremt snabbt ombalanserar den ljudlandskapet, samtidigt som den ger konstant åtkomst till alla relevanta ljud och allt tal i omgivningen.

Därför gör hörapparaten Oticon Opn Play det lättare att välja vem man ska lyssna på och vad man ska uppmärksamma. Detta är naturligtvis en stor hjälp för barn, oavsett om de är i skolan, på lekplatsen eller vistas trafiken.

Spatial Sound™ LX garanterar en mer exakt lokalisering av ljud, tack vare en ökning av binaural kommunikationskapacitet på över 200 %.*

Tillsammans med Spatial Sound LX ger OpenSound Navigator i tre steg den öppna ljudupplevelsen som hjälper barn skilja mellan ljud, lokalisera ljud och uppmärksamma de ljud de är nyfikna på eller intresserade av.

* Jämfört med Inium Sense-plattformen

 • 1. Analysera

  Läser av hela ljudmiljön i 360° mer än 100 gånger per sekund för att identifiera brus och skilja det från tal.

 • 2. Balansera

  Minskar omedelbart nivåerna av störande buller från specifika håll samtidigt som talet bibehålls.

 • 3. Bruseliminering

  Dämpar snabbt annat diffust buller, även mellan enskilda ord.

Upp till 25 % fler taldetaljer
med OpenSound Optimizer™

Du vill ge optimal förstärkning till barn i alla åldrar. Äldre barn borde kunna dra nytta av komforten hos en öppen anpassning för att undvika egna röstproblem och ocklusion, men det är ofta inte möjligt på grund av risken för återkoppling

På samma sätt finns risken för återkoppling hos yngre barn på grund av sina små och växande öron. Därför kan ljudets klarhet eller hörbarhet påverkas av minskad förstärkning eller komfort från slutna anpassningar.

Nya OpenSound Optimizer analyserar förstärkt ljud med imponerande 56.000 x / sek. På så sätt kan den upptäcka och förebygga återkoppling redan innan den inträffar. Genom att förstärka tal med upp till 6 dB i en öppen anpassning eller möjliggöra mer stabil förstärkning för en sluten anpassning, förser Oticon Opn Play hjärnan upp till 25% fler taldetaljer.*

* Talförståelseindex. ANSI S3.5

Återkopplingsförebyggande
istället för återkopplingshantering

30 gånger snabbare detektorer och en patenterad brytarsignal i OpenSound Optimizer förhindrar återkoppling**

Traditionell teknik manipulerar ljudsignalen och reducerar förstärkningen för att hantera återkopplingsslingan och återgå till stabil förstärkning. Resultatet är inte bara ett obehag när återkopplingen ökar- det påverkar också hjärnans förmåga att naturligt fokusera på omgivande ljud.

På Oticon accepterar vi inte denna kompromiss. Med hjälp av sina nya, extremt snabba detektorer kan OpenSound Optimizer förhindra återkoppling, även innan den inträffar. Med hjälp av en unik återkopplingsbrytarsignal levererar hörapparaten Oticon Opn Play upp till 6 dB mer stabil förstärkning, vilket bevarar både hörbarheten och ljudkvaliteten.

** Callaway 2019, Oticon Whitepaper


Upptäck hur OpenSound Optimizer förstärker hörbarhet

Kraften i OpenSound Optimizer

Inget anti feedback-system, inga detektorer: Hörbar och obehaglig återkoppling som ökar i styrka och kvarstår, vilket i hög grad begränsar talförståelsen.

Traditionell anti-feedback med detektorer: Med denna reaktiva teknologi ökar återkopplingen i styrka och blir hörbar. Med hjälp av minskning av förstärkning och andra åtgärder återfår hörapparaten långsamt sin stabilitet. Hörbarhet, ljudkvalitet och talförståelse försämras.

Med extremt snabba detektorer: Identifierar proaktivt risk för återkoppling och aktiverar en brytarsignal i riskområden innan återkopplingen byggs upp och påverkar ljudkvaliteten. Hörbarhet och tal upprätthålls.

Upp till 30% bättre talförståelse

OpenSound Navigator har bevisats ge barn förbättrad talförståelse i bullriga miljöer och ger möjlighet till situationsbaserad inlärning.

Bättre möjlighet till situationsbaserad inlärning

Undersökningar visar att OpenSound Navigator ger upp till 30 % förbättring av taligenkänning jämfört med traditionella rundupptagande tekniker. Oavsett om användaren vänder sig mot eller bort från personen som pratar. Samma studie visar att OpenSound Navigator bevarar tal från olika håll och ger åtkomst till flera personer som pratar samtidigt. Detta stöder barns situationsbaserade inlärning.

En öppen ljudupplevelse med mindre ansträngning

De goda resultaten var bevis för att OpenSound Navigator förbättrade talförståelsen jämfört med traditionella rundupptagande tekniker i lyssningsförhållanden med upp till 5 dB SNR. Subjektivt upplevde barnen betydligt mindre ansträngning medan de lyssnade på tal i bullriga miljöer med OpenSound Navigator aktiverat.

Läs de kliniska studierna i detalj

Omfattande anslutningsmöjligheter

Oticon Opn Play kan enkelt kopplas med smartphones och surfplattor och är Made for iPhone®. Med tillvalet ConnectClip förvandlas hörapparaten till ett högkvalitativt headset, för trådlös överföring av musik, film, telefonsamtal och mer från smartphones, surfplattor och bärbara datorer.

Detta alternativ är också idealiskt i komplicerade miljöer, för förbättrad kommunikation med vänner och föräldrar i miljöer med stora avstånd eller buller. t. ex. i bilen, på lekplatsen eller när barnet körs i barnvagn.

Hjälpmedel som ger extra kraft

Oticon Opn Play kan anslutas för fler upplevelser och inlärningsmöjligheter med hjälp av
lättanvända tillbehör.

 • ConnectClip

  ConnectClip-mikrofonen förbättrar kommunikationen med vänner, föräldrar och lärare på avstånd eller i bullriga miljöer. t. ex. i bilen, på lekplatsen eller när barnet körs i barnvagn.

 • Amigo FM

  Det kan vara svårt för barn och ungdomar att höra lärarens röst i bullriga klassrum och föreläsningssalar. Amigo FM är utformad för att hjälpa ditt barn att överbrygga de negativa effekterna av avstånd och brus, så att han/hon kan höra så mycket som möjligt av det som sägs.

 • ON App

  Oticon ON-app

  Appen har flera funktioner som ytterligare förstärker audiologin i Oticon Opn Play. Den gör det enkelt att övervaka batterinivån och låter barn och föräldrar justera nivåer för förstärkning, ljudöverföring och växla mellan program, inställningar och annat.

Drivs av framstående BrainHearing™-teknik

Tekniken bakom den banbrytande hörapparaten för barn och ungdomar.

Oticons senaste och snabbaste plattform - Velox S - frigör det öppna ljudparadigmets fulla potential.
Med TwinLink™ levererar den kompromisslöst, binauralt informationsutbyte för direkt trådlös överföring av ljud till hörapparater, och binaural bearbetning samtidigt.

 • Analyserar, balanserar och dämpar ljud för att möjliggöra bättre talförståelse och inlärning i alla miljöer.

 • Hjälper barn att lokalisera, följa med och enkelt växla fokus mellan de ljud de behöver höra. Inklusive varningsljud, som i trafiken.

 • Ger barn upp till 6 dB mer i en öppen anpassning eller möjliggör mer stabil förstärkning för en sluten anpassning - utan risk för återkoppling.

 • OpenSound Navigator kan förstärkas för att ge barn extra stöd vid behov.

 • Skyddar talsignalens dynamiska egenskaper, vilket gör talet hörbart, behagligt och tydligt för barn.

 • Hjälper barn att höra högfrekventa ljud som 's' och 'th', som är viktiga för talutvecklingen.

Använd hela dagen. Varje dag.

Nya miniRITE R har toppmoderna laddningsbara lithiumjonbatterier med snabb laddning på bara tre timmar som räcker hela dagen. Inget mer jobbig hantering med att byta batterier flera gånger i veckan.

Upptäck den laddningsbara hörapparater

Utvecklad för att klara påfrestningar i barns vardag

Oticon Opn Play erbjuder enastående hörselvård utan att kompromissa säkerhet och välbefinnande.

Hållbarhet
Hörapparaten Oticon Opn Play har utvecklats med fokus på barns aktiva liv och säkerhet.

Petsäkert batterifack
Viktigt skydd för att skydda batteriet från nyfikna fingrar.

Allergenfri
För att minimera allergier har vi uteslutit mer än 200 potentiellt skadliga material, inklusive ftalater. Våra hörapparater är målade med biokompatibel färg och är helt hypoallergena.

IP68-certifierade
Oticons IP68-certifierade intelligenta mekaniska konstruktion omfattar vatten-, damm- och skräpskydd. De står emot fuktighet och varierande temperaturer.

LED-indikator för säkerhets skull
LED-indikatorn hjälper föräldrar och lärare att kontrollera att hörapparatens batteri fungerar som det ska.

 • Därför är barns hörsel så viktig

  Ditt barn använder hörseln för att lära sig tala, läsa och skriva, och inte minst för att utveckla sociala färdigheter.

 • Uppfostra ett barn med hörselnedsättning

  Hur du håller en balans mellan beskydd och uppmuntran så att ditt barn kan ta del av allt som livet har att erbjuda.

 • Stöd för föräldrar

  Du som förälder kan göra mycket för att underlätta för ditt barn.

 • Bli ett Oticon-proffs

  Vill du sälja Oticon-produkter? Kontakta din lokala Oticon-representant.