People First

Människor är vår utgångspunkt.

People First är ett löfte: Att allt vi gör alltid utgår från de människor vi gör det för. Vi försöker inte bara hjälpa dig höra mer, utan också leva mer.

Titta på filmen

Våra insikter

Att bli äldre betyder inte längre att du måste sitta ner och ta det lugnt hela tiden. Människor förväntar sig mer av livet än någonsin. Och vi gör allt vi kan för att leverera.

Dagens äldre sköter om sin hälsa och välmående, de är bättre utbildade och informerade än tidigare generationer, och de vill förbli i kontakt med omvärlden. Vi använder insikterna vi får från de här användarna av hörapparater för att ta fram lösningar, och vi arbetar tillsammans med audionomer för att ge användarna möjlighet att leva det liv de vill leva.

Vårt löfte

People First handlar om att ge människor kraft att kommunicera fritt, interagera på ett naturligt sätt och delta aktivt.

Vi vet att ditt liv är ditt liv. Och när dina omständigheter, behov och krav förändras, gör våra utmaningar det också: Att förändras tillsammans med dig och leverera den lösning du behöver för att kunna kommunicera, interagera och delta. Vårt löfte stöder det här på alla sätt. Allt vi gör – från lösningar till supportverktyg – är avsett att möjliggöra för människor att delta aktivt i livet.

Läs merVår strävanInsikter om människor

Kunskap om användarnas utmaningar och behov ligger till grund för allt vi gör. Användartester, intervjuer och undersökningar är bränslet som driver vårt innovationsarbete.

Innovation

Verkliga innovationer inträffar bara när vi arbetar tillsammans, forskare, antropologer, användare av hörapparater och deras släktingar, för att hitta sätt på vilken vår teknik kan uppfylla de behov som vi får insikt om av användarna.

Att ge människor möjligheter

Vi kanaliserar våra insikter om människor till lösningar som stöder alla livsstilar och åldrar. Vårt innovationsarbete handlar aldrig om vad produkten kan göra, utan vad den kan göra för dig.Låt oss kommunicera

Det här är vår inbjudan att delta i samtalet

Vårt företag drivs av en strävan att förbättra, och vår innovationskultur gör att vi kan uppfylla behoven i en föränderlig värld. Oavsett om du har hörapparat eller är audionom, inbjuder vi dig att följa med oss när vi delar våra framsteg mot en värld där hörselskada inte är kopplad till tabun och lätt kan åtgärdas. Men vi bjuder också in dig att göra mer: Kommunicera, engagera dig, delta. Bli en del av konversationen – och lösningen.

Kontakta oss

  • Hitta något av våra kontor

    Utöver vårt huvudkontor i Danmark, har vi kontor och distributörer över hela världen.