Parkoppling och kompatibilitet

 • > Hur många enheter kan ConnectClip parkopplas till?

 • > Vad händer när en 9:e Bluetooth-enhet parkopplas med ConnectClip?

  Den senast använda enheten skrivs över/ersätts.

 • > Hur många hörapparater kan ConnectClip parkopplas med? 

  Endast en hörapparat eller par hörapparater kan parkopplas med ConnectClip.

  Lär dig parkoppla dina hörapparater med ConnectClip

 • > Vilken typ av Bluetooth är kompatibel med ConnectClip?

  ConnectClip är kompatibel med de flesta telefoner med Bluetooth 2.1 och senare.

 • > Kan jag använda ConnectClip med min dator?

  Ja. Vi rekommenderar en BTD 800 USB-dongel med din dator för bättre anslutning. Det kan fungera med datorn direkt också men vi garanterar inte detta och kan inte hjälpa till med problem som uppstår.

  Så här använder du ConnectClip med en dator

  Så här parkopplar du dina hörapparater med en BTD 800 USB- dongel

 • > Fungerar ConnectClip med Oticon TV Adapters eller Phone Adapter 2.0?

  Nej ConnectClip fungerar inte med Oticon TV Adapters och Phone Adapter 2.0?

 • > I vilken ordning ska jag parkoppla mina hörapparater till ConnectClip?

  Vi rekommenderar att du parkopplar dina hörapparater med ConnectClip först. Parkoppla därefter ConnectClip med andra Bluetooth-enheter som din mobiltelefon. Se mer information i din bruksanvisning. 

  Lär dig parkoppla dina hörapparater med ConnectClip

  Hämta bruksanvisningen

 • > Jag har två hörapparater men ljudet kommer bara från en av hörapparaterna när jag använder ConnectClip. Vad gör jag?

  Kontrollera batterierna i hörapparaterna. Parkoppla ConnectClip och hörapparaterna igen (se bruksanvisningen). Se till att hörapparaterna är placerade alldeles intill ConnectCLip (mindre än 20 cm). Vi rekommenderar att du stänger av Bluetooth i din mobiltelefon vid parkopplingen. 

  Se bruksanvisningen

 • Om jag redan har parkopplat ett par hörapparater med ConnectClip, hur parkopplar jag ytterligare ett par?  

  Endast ett par kan vara parkopplade i taget (antingen ett monauralt eller binauralt par). För att parkoppla ett annat par hörapparater till ConnectClip, behöver du upprepa parkoppling av hörapparater och ConnectClip enligt beskrivning i bruksanvisningen.  

  Läs bruksanvisningen

  Se beskrivning av parkoppling och borttagning av parkoppling med iPhone

  Se beskrivning av parkoppling och borttagning av parkoppling med Android-telefon

 • Kan jag ta bort Bluetooth-anslutna enheter (t.ex. mobiltelefon)?

  Ja. Tryck in alla tre ConnectClip-knappar i ca. 10 sekunder (tills lysdioden blinkar med rött ljus) för att ta bort Bluetooth-enheter.

 • Kan ConnectClip användas med andra smartphones som Windows-enheter?

  Du kan använda ConnectClip med de flesta mobiltelefoner som har Bluetooth 2.1 eller högre.

 • Vilka OS-system för smartphones är kompatibla med ConnectClip?

  ConnectClip är kompatibel med de flesta telefoner med Bluetooth 2.1 eller högre (oavsett OS-systemet).