Parkoppling och kompatibilitet

 • > Fungerar ConnectClip med Oticons hörapparater?

  Om dina hörapparater stöder Bluetooth® Low Energy är de kompatibla med ConnectClip. Be din audionom hjälpa dig ta reda på det.

 • > Vilken firmware-version behövs i mina hörapparater för att fungera med ConnectClip?

  Oticon Opn hörapparater kräver firmware 5.0 eller senare. Övriga hörapparater som stöder Bluetooth Low Energy fungerar med ConnectClip, oberoende av firmwareversionen.

 • > Hur många hörapparater kan jag parkoppla med ConnectClip? 

  Du kan parkoppla en hörapparat (monaural anpassning) eller ett hörapparatspar (binaural anpassning) med ConnectClip.

 • > Hur många Bluetooth-enheter kan ConnectClip anslutas till?

  ConnectClip kan anslutas till åtta Bluetooth-enheter.

 • > Är ConnectClip kompatibel med iPhone®/iPad®- och Android™-enheter?

  Ja, ConnectClip är kompatibel med de flesta mobila enheter och surfplattor med Bluetooth 2.1 eller högre, oavsett varumärke och operativsystem.

 • > Kan jag använda ConnectClip med min dator?

  Ja, du kan använda ConnectClip med din dator.

  Om din dator har Bluetooth kan du parkoppla ConnectClip direkt med din dator och sedan överföra ljud direkt via ConnectClip. Med ConnectClip kan du även överföra din röst tillbaka till datorn under video- eller röstsamtal.

  Om din dator inte stöder Bluetooth eller om du har problem med anslutningen bör du använda en Bluetooth-dongel (t.ex. BTD 800 USB) för att parkoppla ConnectClip med din dator.

 • > Fungerar ConnectClip med Oticon TV Adapter?

  Nej, ConnectClip fungerar inte med Oticon TV-adaptern men Oticon TV-adaptern kan parkopplas direkt med dina hörapparater och anslutas till TV:n. Sedan kan du överföra TV:ns ljud till dina hörapparater utan ConnectClip.

 • > Fungerar ConnectClip med Oticon Telefonadapter 2.0?

  Ja, med ConnectClip och Oticon Telefonadapter 2.0 kan du trådlöst överföra telefonsamtal från din fasta telefon till dina hörapparater.

 • Fungerar ConnectClip med ConnectLine-produkter?

  ConnectClip fungerar inte med några ConnectLine-produkter annat än Oticon telefonadapter 2.0.

 • I vilken ordning ska jag parkoppla mina enheter med ConnectClip?

  Du bör först parkoppla hörapparaterna med ConnectClip. Sedan kan du parkoppla ConnectClip med andra Bluetooth-enheter, som mobil eller dator.

 • Hur vet jag att parkopplingen med ConnectClip har lyckats?

  När en anslutning upprättas mellan ConnectClip och hörapparaterna tänds en gul LED-lampa på ConnectClip.

 • Om jag redan parkopplat ett par hörapparater med ConnectClip, hur parkopplar jag ett par till?

  Du kan bara parkoppla ett par hörapparater i taget (monauralt eller binauralt par). För att parkoppla en ny uppsättning hörapparater med ConnectClip måste du parkoppla det nya paret på samma sätt som du parkopplade det befintliga paret. Detta raderar den tidigare parkopplingen.