Räckvidd

 • > Vilken är räckvidden när jag använder ConnectClip för att överföra ljud från en Bluetooth-enhet?

  • Mellan ConnectClip och hörapparaterna: Vi rekommenderar att du alltid klämmer fast ConnectClip på kläderna eller på halsremmen.

  • Mellan ConnectClip och den Bluetooth-enhet du trådlöst överför ljud ifrån: upp till tio meter*.
 • > Vilken är räckvidden mellan mina hörapparater och ConnectClip när jag använder ConnectClip som fjärrmikrofon?

  Vid användning som fjärrmikrofon är räckvidden mellan hörapparaterna och ConnectClip 20 meter*.

 • > Vilken är räckvidden mellan ConnectClip och andra enheter när man använder BTD 800 USB-dongeln?

  Räckvidden mellan ConnectClip och andra enheter med BTD 800 USB-dongeln är 10 meter*.

 • > Påverkas räckvidden i ConnectClip av inomhusbruk jämfört med inomhusbruk?

  Räckvidden beror på omgivningen. Inomhus gäller den maximala räckvidden i rum utan hinder och som reflekterar radiovågorna. I fjärrmikrofonläget är räckvidden max 20 meter i en idealisk miljö*.

 • > Vad händer om ConnectClip hamnar utanför räckvidden?

  • Om anslutningen bryts i fjärrmikrofonläget återgår hörapparaterna till P1 efter 90 sekunder.

  • Om du var i ett annat program (t.ex. P2) utom räckhåll, kommer de att stanna kvar i det programmet (t.ex. P2) efter 90 sekunder.

  • ConnectClip stängs av om hörapparaterna är utom räckhåll i över 30 minuter. I sådana fall återgår hörapparaterna till det program de befann sig i före övergång till överföring av ljud från ConnectClip.
 • > Vad händer när hörapparaterna kommer inom räckhåll för ConnectClip igen?

  • Om du återvänder till räckvidden innan 90 sekunder kommer dina hörapparater att återanslutas automatiskt och ljudöverföringen återupptas. Dina hörapparater finns kvar i samma program.

  • Inom 90 sekunder:

   • Om du förlorade anslutningen i fjärrmikrofonläget, kommer hörapparaterna att vara i P1 när du återansluter och du måste byta tillbaka manuellt till fjärrmikrofonläget.

   • Om du var i ett annat program (t.ex. P2), när du återansluter, kommer hörapparaterna fortfarande att vara i det programmet och överföringen återupptas automatiskt.

  • ConnectClip stängs av efter 30 minuter. Du måste slå på den igen och vänta på att hörapparaterna ska återanslutas.

*Närhet till andra Bluetooth-enheter eller WiFi-routrar kan orsaka signalstörningar, minskad ljudkvalitet och minskad räckvidd mellan ConnectClip och dina hörapparater.