EduMic FAQ

 • Produkt

  Produktinformation, ljud, teknik

 • Användning

  Olika lägen, anslutning med FM/Roger och kabel, felsökning och laddning

 • Parkoppling och anslutning

  Användning och teknisk information om parkoppling och anslutning

 • Hörapparatsprogram

  Inställningar i hörapparatsprogram och TV-adapter

Produkt

S: EduMic har fyra olika lägen:

• Mikrofon (20 m räckvidd)
• 3,5 mm kabel(20 m räckvidd)
• DAI/FM (3 m räckvidd)
• Telespole (3 m räckvidd)

S: FM-anslutning prioriteras när både en FM-mottagare och 3,5 mm kabel är anslutna till EduMic.

S: Detta händer när du trycker in knappen och enheten strömför EduMicens chip och elektronik. Om spänningen är för låg så att chipet inte kan köra kommer en annan krets avaktivera det strax därefter. Detta innebär att det inte är programvaran som tänder lampan utan en mindre systemkrets.

Användning

S: Ja. Laddningen avbryts automatiskt när batteriet är fulladdat.

S: 2,5 timmar.

S: Batteriet i EduMic är förseglat. Du måste lämna in din EduMic till Oticon för att byta batteriet.

S: Nej. Om detta behövs rekommenderas att du ansluter EduMic från 3,5 mm kabel till Juno ljudutjämningssystem från Frontrow eller liknande system. Juno kan blanda ljudöverföring från lärarens Juno-mikrofon och ljud från externa ljudenheter.

S: Bästa avstånd är mellan 15 och 20 cm från munnen.

S: Ljudet orsakas av en jordslinga som skapas i denna situation. Du kan ladda EduMic med 3,5 mm kabel och ladda enheten samtidigt så länge olika strömkällor används. Det är bara när USB-laddningssladden och 3,5 mm kabel är anslutna till samma PC/laptop som det låga ljudet hörs.

S: EduMic överför alltid ljud när den är påslagen. EduMic går således inte in i standby-läget.

S: Det finns viss risk för störande ljud. En lösning kan vara att ändra sändarens frekvensband (t.ex. till 5 GHz). Om detta inte hjälper kan du pröva att byta till hörselnivå Roger X med BTE-instrument och FM10-adapter eller telespoleprogram med hjälp av Roger My Link med miniRITE T eller miniRITE R.

S: EduMic är inte avsedd att användas som bordsmikrofon. Den har kalibrerats för en signal på 20 cm avstånd från mikrofonen (80/89 dB SPL). Placerad på ett bord kommer högtalaren vara på för stort avstånd och rösten kommer inte att förstärkas tillräckligt.

S: Automatisk programändring gäller bara på hörapparater med firmware 5,0 eller senare. Uppdatera hörapparatens firmware för att aktivera denna funktion. Obs! För firmware 4,0 och tidigare måste du välja EduMic-programmet manuellt första gången för att aktivera funktionen. Vi rekommenderar att du kontaktar din audionom för uppdatering av hörapparaterna Opn Play eller Opn S till firmware 8,0 för att funktionen ska fungera på bästa sätt.

S: Ja, EduMic kan överföra ljud i alla program under laddning, inklusive FM-radio. FM-ljudet försämras dock under laddning.

S: Ja. Du kan ansluta EduMic till olika ljudutjämningssystem som Juno från FrontRow med hjälp av en 3,5 mm kabel. Du kan även ansluta en TV-adapter 3,0 i klassrummet och använda EduMic som bärbar mikrofon för andra klasser och lärare.

S: Nej. Du kan bara ansluta och överföra ljud från en enhet i taget. ConnectClip kan dock användas för att höja och sänka volymen på hörapparaterna när EduMic överför ljud.

S: Ja, men med begränsade resultat. Du kan bara ansluta och överföra ljud från en enhet i taget. Med Opn S, Opn Play, Xceed och Xceed Play (2019) eller senare kan du använda upp till 4 EduMic. Men bara en EduMic kan aktiveras i taget. När två EduMic är påslagna och inom räckvidd för parkopplade hörapparater kan varje EduMic ta över överföringen genom att trycka på knappen två gånger (kort tryck). Obs! Det tar ca 8-10 sekunder innan hörapparaterna kan höra överföringen från den senast aktiverade EduMicen.

S: Nej. Du kan inte använda EduMic i en klass med elever med ej kompatibla hörapparater. Du behöver en Oticon 2.4 GHz Bluetooth® low energy-mottagare för att överföra ljud från EduMic. Denna mottagare finns bara i Oticons hörapparater (och Ponto 4 från Oticon Medical, samt hörapparater från Bernafon och Sonic). Vi använder inte en 2,4 GHz universalmottagare som Amigo R2 universal-FM-mottagare.

S: Ja, via Genie-programvaran (för audionomer) eller via Oticon ON-appen (för användare).

S: Nej. EduMic kan inte anslutas till ett trådbundet headset.

S: Nej. När en FM-mottagare är ansluten till EduMic går den över till FM-läget och mikrofonen stängs av. I FM-läget ska EduMic också placeras nära eleven (max 3 meters avstånd). Sätt på mikrofonen igen genom att koppla bort FM-mottagaren från EduMic.

Parkoppling och anslutning

S: Max avstånd mellan EduMic och hörapparater är 20 cm.

S: För elever som använder Opn S1-hörapparater (2019) eller senare kommer hörapparaterna ansluta automatiskt till senast ansluten EduMic. När flera EduMic används i två separata klassrum och är parkopplade till samma hörapparater stänger du antingen av den EduMic som eleven inte ska överföra ljud från och ansluter till rätt EduMic. Om parkopplingen inte längre är relevant kan du välja att ta bort alla parkopplingar från den här enheten.

S: För elever som använder Opn-eller Siya-hörapparater går det bara att parkoppla en EduMic eller TV-adapter i taget. För elever som använder fler än en av dessa enheter måste enheterna parkopplas på nytt när de ska användas. För elever som använder Opn S1-hörapparater (2019) eller senare kommer hörapparaterna ansluta automatiskt till någon EduMic som de har parkopplats med (upp till 4 enheter).

S: Parkopplingen tar 34-47 sekunder för ett par hörapparater. Parkopplingen tar längre tid när flera hörapparater ska anslutas. Vi rekommenderar parkoppling av ett par hörapparater i taget för att hålla reda på vilka hörapparater som parkopplats.

S: EduMic har minne för upp till 20 hörapparater (10 set eller 20 monaurala anpassningar) som använder 'Automatiskt programbyte' i hörapparaterna. EduMic raderar de minst använda hörapparaterna från internminnet om fler än 20 hörapparater parkopplas med EduMic. Användarna kan dock fortfarande få åtkomst till den överförda ljudsignalen genom att växla manuellt till EduMic-programmet i sina hörapparater.

S: EduMic har automatisk parkoppling. Detta betyder att parkoppling med hörapparater i parkopplingsläget sker automatiskt på ett avstånd inom 20 cm. Statusindikatorn slutar blinkar blå när parkopplingen är klar och lyser då grön.

S: Se kompatibla hörapparater i vår översikt för kompatibilitet

S: Sätt på EduMic och tryck sedan in och håll i knappen i 12 sekunder tills statusindikatorn lyser RÖD. Alla parkopplade enheter har nu tagits bort från EduMic.

S: EduMics räckvidd varierar. I mikrofon- och 3,5 mm kabelläge är räckvidden 20 meter. För FM och telespoleläget är räckvidden 3 meter.

S: Ja. Du kan ansluta EduMic med en kabel med 3,5 mm kabel.

S: Nej. EduMic och ConnectClip kan användas separat för olika funktioner i klassrummet men hörapparaterna kan bara anslutas till en enhet i taget.

S: CROS-sändaren kan inte ta emot en överförd ljudsignal. Däremot kommer EduMic överföra ljudet till en mottagande hörapparat.

S: Du kan bara se en uppsättning parkopplade hörapparater i Oticon ON-appen. Om volymen behöver ändras måste anslutningen till varje hörapparat ske separat.

Hörapparatsprogram

S: När en EduMic befinner sig inom 20 cm kommer hörapparaterna automatisk övergå till EduMic-programmet. EduMic-programmet läggs till programcykeln så att om programbyte aktiveras i hörapparaterna kan eleven använda programknappen för att växla mellan olika program.

S: Omkopplaren ska ställas i läget 'oo' (FM + mic), och det rekommenderas att du låser omkopplaren i detta läge i mottagarmenyn i T31. Om omkopplaren ställs i läget 'o' (endast FM) istället för 'oo' finns ingen funktionsskillnad under anslutning till EduMic. Däremot kommer 100Hz harmonics OBLE-bruset höjas med 10dB.

S: Av flera anledningar:

1. För att vara bakåtkompatibel med Velox-baserade hörapparater, ända tillbaka till 2016, måste ett program delas mellan anslutningsenheter eftersom plattformen inte stöder ett nytt program.

2. Funktionen “multi-TV-adapter” introducerades i versionen 19,2 och är också mycket viktig för EduMic. T.ex. när du använder en EduMic i skolan och en där hemma behöver du inte parkoppla om dem hela tiden.

3. Användning av TV Adapter 3.0 loggas och kan ses i Genie 2 Data Logging (ConnectClip loggas ej). Detta är även viktigt för användning med EduMic.

S: Roger kommer troligtvis vara transparent redan vid uppackningen. Amigo R2 levereras med standardförstärkning HA+FM på +8 dB som troligtvis ska minskas till +4 dB med hjälp av mottagarmenyn i T31. Rekommenderat läge för R2-omkopplaren är 'oo'.