Vanliga frågor och svar
(FAQ)

"If This Then That" är en tredjepartstjänst som automatiserar hur dina hörapparater, hushållsapparater, appar och webbplatser samverkar med varandra genom regler (eller "recept").

Ja. För att dina hörapparater och ON-appen ska kunna ansluta dig till IFTTT, måste du skapa en Oticon IFTTT-kanal.

Vi lagrar ingen som helst typ av personliga data. De enda data som används i samband med IFTTT är de utlösare och händelser som du kan se i ditt IFTTT-konto. Vänligen se vår sekretesspolicy för mer information: här

Nej. Utöver taxan för din Internet-anslutning kostar det inget att använda Oticon IFTTT-kanalen. Det kostar inget att använda IFTTT-tjänsten.

Vi tror att "sakernas Internet" (Internet of things), integration av produkter och tjänster, kommer att bli mycket värdefullt för många människor i framtiden. För oss är det bara naturligt att komplettera våra förstklassiga hörsellösningar med denna teknik, så att användarna kan experimentera och inspirera oss att skapa till och med ännu bättre lösningar i framtiden.

Det är ganska enkelt. Du loggar in på IFTTT och väljer "Skapa en Applet”. Hitta inspiration och guider här.

Ja. Du måste ha ett IFTTT-konto och en Oticon IFTTT-kanal för att kunna komma igång.

När du har installerad Oticon Oticon ON-appen väljer du ”Sakernas Internet” på Hem-skärmen och sedan ”Starta”. Därifrån får du vägledning i att skapa din Oticon IFTTT-kanal.

Ja. Du bestämmer själv över din hörsellösning. Det är ditt personliga system i din personliga kanal.

Inte direkt. Men om du skapar ett recept som påverkas av andra händelser i ditt hem, som t.ex. att TV:n sätts på, så styr detta dina hörapparater.

Alla funktioner och utlösare fungerar på båda systemen med undantag för röstfunktionen för text. Denna funktion stöds endast av iOS. Därför går det inte att överföra (streama) ljud från en Android smarttelefon direkt till Oticons hörapparater. 

Gå till kompatibiltetssidan för att se vilka hörapparater som kan användas med Oticon ON App.

Definitivt. En av anledningarna till att vi skapat detta projekt är att vi vill engagera våra användare i att forma framtiden för dessa typer av lösningar. Idéer kan postas på forumet i sektionen "new ideas" (nya idéer)

För närvarande stöder vi: svagt batteri, programbyte, anslutning upprättad, anslutning bortkopplad, volym, programbyte, ljudavstängning.

För närvarande stöder vi: Ställa in ett program, höja volymen, sänka volymen och "spela upp text som tal" (det sistnämnda fungerar endast med iOS-appen).

Listan blir ständigt längre. Vänligen se översikten över alla kanaler på IFTTT: här

Inte just hörapparater från Oticon. men när det gäller att upptäcka nya, praktiska och effektiva sätt att använda dina hörapparater i din vardag kan du hitta något som kan vara användbart för dig.

Inte länge alls. Om du är van vid att använda Internet tar det inte längre än 30 minuter att göra ett enkelt testrecept. Se följande två exempel: exempel 1 och exempel 2

Nej. Den information som används i Oticon-kanalen finns redan i appen, och därmed krävs ingen ytterligare batteriström från hörapparaterna för att använda IFTTT.

Ja. I ON-appen kan du stänga av IFTTT (och sätta på den igen).

Nej. Ditt IFTTT-konto är personligt.

Vi kan inte garantera att det alltid kommer att fungera eftersom det beror på många faktorer som t.ex. Internet-uppkopplingen, andra tjänster osv.

Det är lika tillförlitligt som andra Internet-tjänster. Vi rekommenderar att du använder IFTTT för bekvämlighetens skull och för underhållning.

Gå till kompatibiltetssidan för att se vilka hörapparater som fungerar med Oticon ON App.

Ja och nej. Det finns en gräns som definieras av händelser och utlösare i Oticon-kanalen. Men samtidigt är antalet kombinationer av tjänster och recept som du kan göra nästan obegränsat.

Dina hörapparater och din Oticon IFTTT-kanal är personliga. Du kan dock skapa ett brett urval av recept med vilka du kan integrera och dela tjänster. Vi välkomnar dig att diskutera saken ytterligare och utbyta idéer i forumet i sektionen "Share ideas and solutions" (utbyta idéer och lösningar)

Systemet är lika säkert som din inloggningsinformation. All din användarinformation är väl skyddad. Vi kan inte lämna några garantier utöver det som gäller vår Oticon-kanal, och vi ber dig att vända dig till IFTTT och de andra tjänster du eventuellt använder för att få mer information.

Inga problem. När de väl har kopplats ihop med din telefon, ser ON-appen till att du kan fortsätta att använda IFTTT.

Gå till kompatibiltetssidan för att se vilka hörapparater som kan användas med Oticon ON App.