Gör så här:

Byta ett ITE-vaxfilter

Om vaxskyddssystem

Din hörselgång producerar öronvax som kan täppa igen insatsen. Öronvax är en av de främsta orsakerna till problem med hörapparater. De flesta hörapparater har ett filter eller någon annan anordning som hindrar vaxet från att komma in i hörapparaten.

Använd vaxskyddssystem och verktyg för att dagligen avlägsna eventuellt ansamlat vax. Rådfråga din audionom om vilket vaxskyddssystem som finns i dina hörapparater och hur man byter ut det.

Viktigt meddelande!

Använd alltid det vaxfilter som är avsett för dina hörapparater. Om du känner dig osäker gällande användning eller byte av vaxfilter, tala med din audionom.

Hitta din närmaste hörselklinik

Så här byter du ut ett ProWax-filter

 • 1. Verktyg

  Ta ur verktyget ur förpackningen. Verktyget har två stift, ett tomt stift för borttagning och ett stift med det nya vaxfiltret.

 • 2. Ta bort

  Tryck in det tomma stiftet i vaxfiltret i högtalaren och dra ut det.

 • 3. Insättning

  Sätt in det nya vaxfiltret med det andra stiftet, ta bort verktyget och kassera det.

Titta på instruktionsfilmen om hur du byter vaxfiltret:

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=77101bb56237fee1fb2afdba4f3d254f&source=embed&photo%5fid=12781459" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]
 • Hörsel

  Visste du att vår hörsel är det enda av våra sinnen som aldrig sover?

 • Ansluta till olika tillämpningar

  Så här ansluter du dina hörapparater till olika enheter som t.ex. din TV eller telefon med användning av ConnectLine.

 • Hämtning och support

  Hitta filmer och instruktioner om hur du använder alla hörapparater och tillbehör från Oticon.

 • Hitta en hörselklinik

  Gör ett hörselprov och få hjälp av en audionom som är auktoriserad av Oticon.