Gör så här:

Sätta in
ITE-hörapparater

 • 1. Håll hörapparaten med färgpricken vänd uppåt. Placera hörapparatens spets i hörselgången.

 • 2. Dra försiktigt örat utåt och för in hörapparaten i hörselgången. Vrid den en aning vid behov. Följ hörselgångens naturliga kontur.

Sätta in ITE-hörapparater, ITC-hörapparater och
CIC-hörapparater

Se hur du för in hörapparatsmodellerna ITE, ITC och CIC i örat och hur du sätter på dem genom att stänga batteriluckan:

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=775e3c67804d3e0631bab8d6b0bbb055&source=embed&photo%5fid=12781450" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Sätta in IIC-hörapparater

Eftersom IIC-hörapparater är så mycket mindre och ska sitta längre in i hörselgången, måste de sättas i med hjälp av en något annorlunda teknik.
Här kan du se hur man gör:

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=b13a752f4759b955a6d9a6c84a03245b&source=embed&photo%5fid=12781370" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Identifiera vänster/höger hörapparat

Det är viktigt att skilja på höger och vänster hörapparat eftersom de kan vara utformade och programmerade på olika sätt.

Ett BLÅTT skal, text eller prick identifierar VÄNSTER hörapparat.

Ett RÖTT skal, text eller prick identifierar HÖGER hörapparat.

Gör så här:

Ta av ITE-hörapparater

Se hur du tar bort hörapparatsmodellerna ITE, ITC och CIC från örat och hur du stänger av dem genom att öppna batteriluckan:

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=95022f31206777b9eda9018c7df81f11&source=embed&photo%5fid=12781357" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Ta av IIC-hörapparater

Eftersom IIC-hörapparater är så mycket mindre och sitter längre in i hörselgången, måste de tas bort med hjälp av en något annorlunda teknik.
Så här gör du:

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=368b32b59771b455dd1e812126aa0016&source=embed&photo%5fid=12781362" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]
 • Hörsel

  Visste du att vår hörsel är det enda av våra sinnen som aldrig sover?

 • Ansluta till olika tillämpningar

  Så här ansluter du dina hörapparater till olika enheter som t.ex. din TV eller telefon med användning av ConnectLine.

 • Hämtning och support

  Hitta filmer och instruktioner om hur du använder alla hörapparater och tillbehör från Oticon.

 • Hitta en hörselklinik

  Gör ett hörselprov och få hjälp av en audionom som är auktoriserad av Oticon.