Vanligtvis kan ett batteri driva en hörapparat i 3-10 dagar innan det behöver bytas ut, beroende på användningstid och hörapparatsmodell.

Eventuellt hör du två ljudsignaler när det är dags att byta batteri. Denna förhandsvarning upprepas regelbundet tills batteriet tar slut. Detta kan hända kort efter en förhandsvarning eller inom loppet av några timmar.

När du hör fyra signaler är det sista varningen innan hörapparaten stängs av.

När du har satt in ett nytt batteri startar hörapparaten så snart du stängt batterifacket. En ljudslinga spelas medan hörapparaten startar. Sätt genast på dig hörapparaten, om du håller den i handen kan den avge ett visslande ljud.

När du inte ska använda dina hörapparater, stäng av dem genom att öppna batterifacket. På så vis skonar du batteriet.

Ett uttjänt batteri ska genast tas ut och kasseras enligt gällande miljöbestämmelser. Tänk på att förvara batterier och hörapparater ska förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Gör så här:

sätta in batteri i BTE-hörapparater

 • Ta bort

  Öppna batterifacket helt. Ta ut batteriet.

 • Öppna

  Ta bort klisterdekalen från +sidan på det nya batteriet.

 • Insättning

  Sätt in det nya batteriet i batterifacket. Se till att +sidan är vänd uppåt.

 • Stäng

  Stäng batterifacket. Hörapparaten spelar en ljudslinga för att indikera att den är PÅ. Håll insatsen nära örat för att höra ljudslingan.

Tips: Du kan använda verktyget för att byta batteri. Använd den magnetiska änden för att ta ut och sätta i batterier. Verktyget tillhandahålls av din audionom.

Fett och fukt på batteriet bör torkas av före användning. När du byter batteri tar det några sekunder innan batteriet börjar fungera.

Se hur du byter batteri i en BTE-hörapparat

[iframe data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="//wdh.23video.com/12841282.ihtml/player.html?token=874956ce336b0a3de3b0b43b8c352190&source=embed&photo%5fid=12781377" width="900" height="655" frameborder="0" border="0" scrolling="no" allowfullscreen="1" mozallowfullscreen="1" webkitallowfullscreen="1"][/iframe]

Batterier till hörapparater

Det finns fyra typer av zink-luftbatterier som används i hörapparater, av vilka var och en har en egen färgkod på batteriförpackningen. Du hittar information om vilken batteristorlek du ska använda i bruksanvisningen till hörapparaten.

Kontakta en audionom för att få veta var du får tag på rätt batterier till dina hörapparater. På hörselkliniken kan du även köpa ett verktyg som gör det enklare både att hantera batterierna samt att rengöra hörapparaterna.

Hitta din närmaste hörselklinik

Så här testar du ditt batteri

Om hörapparaten stängs av kan du kontrollera om batteriet är slut. Det finns två vanliga sätt att göra detta på:

Med en batteritestare
Placera batteriet på batteritestarens yta, Kontrollera att den positiva markeringen (+) är vänd uppåt. För batteriet i pilens riktning och avläs resultatet på displayen.

Utan en batteritestare
Sätt in batteriet i hörapparaten och stäng batteriluckan. Slut handen runt hörapparaten och håll den mot örat. Om hörapparaten visslar fungerar batteriet.

 • Hörsel

  Visste du att vår hörsel är det enda av våra sinnen som aldrig sover?

 • Ansluta till olika tillämpningar

  Så här ansluter du dina hörapparater till olika enheter som t.ex. din TV eller telefon med användning av ConnectLine.

 • Hämtning och support

  Hitta filmer och instruktioner om hur du använder alla hörapparater och tillbehör från Oticon.

 • Hitta en hörselklinik

  Gör ett hörselprov och få hjälp av en audionom som är auktoriserad av Oticon.