Välkommen till BrainHearing Network

BrainHearing Network är ett initiativ för att hålla dig uppdaterad inom de senaste vetenskapliga framstegen och insikterna inom hörselvård.

Som en del av BrainHearing Network får du chansen att få kontakt med toppforskare och kollegor inom hörselvården för att tillsammans utveckla framtiden för hörsellösningar.

Beyond the audiogram: The changing brain in hearing loss

I detta BrainHearing Network-webinar förklarar neuroplasticitetsexperten professor Anu Sharma vad som händer i hjärnan hos personer med hörselnedsättning och diskuterar de kliniska implikationerna, och beskriver hur de senaste rönen kan användas i klinisk audiologi.

webinar-2

Conversational dynamics: Hur beteendet hos äldre vuxna påverkas i samtal mellan två personer.

I detta BrainHearing Network-webinar utforskar Dr Lauren Hadley konversationsbeteendet hos äldre vuxna med och utan hörselnedsättning under samtal ansikte mot ansikte i olika utmanande situationer.