Conversational dynamics: Hur beteendet hos äldre vuxna påverkas i samtal mellan två personer.

I detta BrainHearing Network-webinar utforskar Dr Lauren Hadley konversationsbeteendet hos äldre vuxna med och utan hörselnedsättning under samtal ansikte mot ansikte i olika utmanande situationer.

false
false