Direkt överföring av ljud till Oticon More från iPhone®, iPad® och Android™1

Upptäck olika funktioner

Kontakta Oticon

Nya Oticon More™

Ett nytt perspektiv inom hörsel

Upptäck det nya perspektivet
inom hörsel

Se filmen

Mindre är mer har varit hörselbranschens sätt att behandla hörselnedsättning

Traditionell hörapparatteknik har fokuserat på taluppfattning vilket har begränsat personer med hörselnedsättning att uppleva hela ljudmiljön. Men det är inte rätt sätt att behandla en hörselnedsättning.

Mer är mer för hjärnan. Den behöver åtkomst till alla ljud

Det är hjärnans uppgift att hantera, höra och att ge mening åt komplexa ljud. Det räcker inte med att bara överföra ljud. Hjärnan behöver åtkomst till alla ljud.

Nya Oticon More

Vi introducerar världens första hörapparat som ger hjärnan det fulla perspektivet

För första gången någonsin kan personer med hörselnedsättning få åtkomst till alla relevanta ljud i omgivningen. Oticon More bearbetar och balanserar hela ljudmiljön för att ge hjärnan optimerad åtkomst till alla meningsfulla ljud - inte bara tal.2

Det nya perspektivet inom hörselvård

BrainHearing

Teknologin i Oticon More.

Fördelar med Oticon More

Forskning visar att en komplett neural kod är avgörande för att hjärnan ska fungera naturligt

Ny oberoende forskning3 visar att hjärnans hörselcentra består av två undersystem som tillsammans bearbetar den neurala koden. De två undersystemen analyserar den neurala koden och omvandlar den till meningsfulla ljud som hjärnan kan förstå. Ju bättre åtkomst till hela ljudmiljön, desto bättre neural kod och bättre stöd för hjärnans funktioner.


A) Hela ljudmiljön
B) Komplett neural kod

A) Hela ljudmiljön

B) Komplett neural kod

  1. Orienteringssystemet skannar omgivningen för att upptäcka ljud för att sedan skapa en komplett bild av ljudobjekten och börja separera ljuden för att fastställa vad som händer i omgivningen.
  2. Fokuseringssystemet skapar meningsfulla ljud som vi kan fokusera på, lyssna på eller växla uppmärksamhet till. När ljud är i fokus blir det tydliga och lätta att identifiera.

Tidigare perspektiv

Traditionell teknik baserad på brusreducering, riktverkan, återkopplingshantering och traditionell kompression undertrycker ljudmiljön och avgränsar användarna från sin omgivning.

Det fulla perspektivet
är nödvändigt för att skapa en komplett neural kod

Nytt perspektiv

Nya Oticon More ger åtkomst till hela ljudmiljön för att ge stöd till hur hjärnan naturligt behandlar ljud och hjälpa
personer med en hörselnedsättning. Det säkerställer en bra neural kod.

Oticon More ger hjärnan vad den behöver för att fungera optimalt

Läs mer om vår BrainHearing™-
filosofi

Man hör inte med öronen, man hör med hjärnan. BrainHearing är unikt för Oticon och är den teknologi som alla våra hörapparater baseras på.

Läs mer

En komplett och välbalanserad ljudmiljö underlättar för hjärnan att fungera optimalt

Vi har ett helt annat tankesätt

Vi har spelat in ljudmiljöer från verkliga livet

Vi gav oss ut i verkligheten med en 360° sfärisk mikrofon för att spela in ljud från verkliga livet. Det utgör grunden för hur Oticon More bearbetar hela ljudmiljön med enastående precision och tydlighet.

Oticon More baseras på 12 miljoner verkliga ljudmiljöer

Ett Deep Neural Network (DNN) har tränats med 12 miljoner verkliga ljudmiljöer så att praktiskt taget alla ljud kan bearbetas exakt och automatiskt.4

Nya MoreSound Intelligence™

Åtkomst till hela ljudmiljön med tydlig kontrast och balans

MoreSound Intelligence skannar hela ljudmiljön 500 gånger per sekund. När ljudmiljön har analyserats organiserar MoreSound Intelligence alla ljud runt användaren exakt och använder sedan den kunskap Deep Neural Network har från verkligheten till att bearbeta och skapa kontrast mellan de identifierade ljuden.5

Nya MoreSound Amplifier™

Perfekt balanserad förstärkning av varje enskilt ljud

Sex gånger bättre upplösning och adaptiv hastighet gör hela ljudmiljön hörbar samtidigt som den bibehåller den fina kontrasten och balansen mellan de olika ljuden.6 Det ger hjärnan åtkomst till all information den behöver för att ge mening åt ljud.

Polaris™- plattformen

För att ge ett fullt perspektiv krävs vår mest intelligenta plattform någonsin

Läs mer

Ny forskning visar:

Oticon More levererar mer och tydligare ljud till hjärnan

Oticon More levererar inte bara 30% mer ljud till hjärnan än Oticon Opn S™.

Oticon More ökar även talförståelsen med 15% och med mindre lyssningsansträngning.7

Det är första gången ett ljudbehandlingssystem som drivs av ett Deep Nural Network har överträffat traditionella brusreduceringssystem.

Oticon More i korthet

Trådlös kommunikation

Direkt ljudöverföring från iPhone®, iPad®, iPod touch® och Android™-enheter1

Färger

Finns i åtta attraktiva färger

Laddningsbar

Använder laddningsbara litiumjonbatterier som laddar fullt på endast tre timmar

1. Android-enheter måste stödja Audio Streaming for Hearing Aids (ASHA) för att trådlöst överföra ljud direkt till Oticon More

2. Santurette, S. & Behrens, T. 2020. Audiologin i Oticon More. Oticon Whitepaper.

3. O’Sullivan, J., Herrero, J., Smith, E., Schevon, C., McKhann, G. M., Sheth, S. A., ... & Mesgarani, N. 2019. Hierarchical Encoding of Attended Auditory Objects in Multi-talker Speech Perception. Neuron, 104(6), 1195-1209. Hausfeld, L., Riecke, L., Valente, G., & Formisano, E. 2018. Cortical tracking of multiple streams outside the focus of attention in naturalistic auditory scenes. NeuroImage, 181, 617-626. Puvvada, K. C., & Simon, J. Z. 2017. Cortical representations of speech in a multitalker auditory scene. Journal of Neuroscience, 37(38), 9189-9196. Se även Man, B. & Ng, E. 2020. BrainHearing – Det nya perspektivet. Oticon Whitepaper..

4. Brændgaard, M. 2020a. MoreSound Intelligence. Oticon tech paper..

5. Brændgaard. 2020a..

6. Brændgaard, M. 2020b. Polarisplattformen.

7. Santurette, S., Ng, E. H. N., Juul Jensen, J., & Man K. L., B. (2020). Oticon More klinisk evidens. Oticon Whitepaper.