Oticon CROS

Öppen ljudupplevelse för användare med ensidig dövhet

Oticon CROS

Vi introducerar världens första CROS / BiCROS hörapparat med OpenSound Navigator™ och TwinLink™ teknik som baseras på den revolutionerande Oticon Velox S™- plattformen . Utvecklad för personer med ensidig dövhet (SSD).

Hämta informationsbladet för Oticon CROS

En högkvalitativ, öppen ljudupplevelse

Oticon CROS har en version av OpenSound Navigator som har optimerats för personer med ensidig dövhet. Användare får hjälp även i situationer med mindre buller. Oticon CROS öppnar upp både mindre och mer komplexa lyssningsmiljöer och ger användare mer åtkomst till sitt lyssningsutrymme.

OpenSound Navigator öppnar upp för en lyssningsupplevelse i 360° genom att skanna miljön, balansera ljudnivåerna och dämpa oönskade ljud.

TwinLink dual-streaming. Världens första

Oticon CROS är världens första lösning för CROS / BiCROS-anpassningar med TwinLink som möjliggör anslutning till externa ljudenheter via 2,4 GHz Bluetooth (R) Low Energy, samtidigt som de tar emot ljudöverföring via Near-Field Magnetic Induction (NFMI) från det sämre till det bättre örat.

Användare kan titta på TV eller lyssna på musik samtidigt som de talar med en person som sitter intill deras sämre öra.

50% förbättrad talmedvetenhet med TwinLink

Resultatet av en nyligen genomförd Oticon CROS-studie visade en 50 % genomsnittlig förbättring av talmedvetenheten av ljud från en extern källa som överförs från det sämre till det bättre örat.*

Deltagarna i studien lyssnade på nyheter via en ConnectClip med Oticon CROS-sändaren påslagen och avstängd. När Oticon CROS-sändaren var påslagen höjdes deltagarnas medvetenhet av tal med 50 % i bullriga miljöer.

*Callaway & Aaby Gade 2019, Oticon whitepaper

Ladda ner Oticon CROS whitepaper

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta Oticon om du vill veta mer om Oticon CROS och boka ett möte

Andra lösningar

Vissa användare med ensidig dövhet kan dra fördel av andra hörselhjälpmedel. Läs mer om Oticon Medicals benledande hörsellösningar och cochleaimplantat här.